HSK; işyerlerinde hiyerarşik model yerine eşit örgütlenme modeli kullanılmalıdır.

Bilgi Notu: Eşit örgütlenme modeli, hiyerarşik tanımlamaları reddeden; müdür, müdür yardımcısı, supervisor, takım koordinatörü, amir, ünite amiri, departman amiri, baş operatör, genel sekreter, departman sorumlusu, takım sorumlusu, bölüm sorumlusu, ekip lideri, departman lideri, takım lideri, ekip şefi, ünite şefi, ünite amiri yardımcısı, baş operatör yardımcısı,

HSK; Büyük 5 teknoloji şirketi bölünmelidir.

Bilgi Notu: Büyük beş teknoloji şirketi: Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft. Bu şirketlerin son yıllarda yaptığı satın almalar: Apple- Shazam, Siri, Beats Amazon- Wholefoods, IMDB, Alexa, Twich, Audible Google- YouTube, Motorola, Blogger, HTC Facebook- Instagram, WhatsApp, Oculus Microsoft- Skype, Hotmail, Linkedin HSK; Büyük 5 teknoloji

HİK; devlet, genel ekonomik yaklaşımını, yapısal işsizlik pahasına olsa bile, net ekonomik kazancı maksimize etmeyi amaçlayan politikaları teşvik etmek üzerine kurmalıdır.(örnek: serbest ticaret anlaşmaları, otomasyon)

HİK; devlet, genel ekonomik yaklaşımını, yapısal işsizlik pahasına olsa bile, net ekonomik kazancı maksimize etmeyi amaçlayan politikaları teşvik etmek üzerine kurmalıdır.(örnek: serbest ticaret anlaşmaları, otomasyon)