Konu Arama Motoru

Kategorilerine Göre Münazara Konuları

Aradığın her seneyi burada bulabilirsin.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız Birey Özgürlükleri alanında verilmiş tüm konular için tıklayınız

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

ABD konuları için tıklayınız

Avrupa Siyaseti konuları için tıklayınız

Parti Politikaları konuları için tıklayınız

Türkiye Siyaseti konuları için tıklayınız

İç Siyaset konuları için tıklayınız

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Çevre alanında verilmiş konular için tıklayınız

Kadın Hakları alanında verilmiş konular için tıklayınız

Azınlık Hakları alanında verilmiş konular için tıklayınız

İşçi Hakları alanında verilmiş konular için tıklayınız

Göçmenler alanında verilmiş konular için tıklayınız

 

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız.

Bu alanda verilmiş tüm konular için tıklayınız

 • Bilgi Notu: Modern dünyadan yalıtılmış bir kabile keşfedildi.

Hükümet inanır ki; bu kabile modern dünyaya entegre edilmeye çalışılmalıdır.
“Etik” “Toplumsal Yaşam” “Entegrasyon”

 

 • Hükümet İnanır Ki, İyi Parti’nin Millet İttifakı’ndan ayrılarak içinde Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin bulunduğu bir sağ ittifaka öncülük etmesi Türkiye muhalefeti için daha iyidir.
  “Türkiye” “Siyasi Partiler” “Siyaset” “Parti Politikası” “Demokrasi”

 

 • Hükümet ulusların kendi kaderini tayin hakkı sınırlarının etnik azınlıklar için ciddi ölçüde genişletildiği dünyayı tercih eder. (Ör: etnik azınlıkların istediği anda ayrılma referandumu talep edebilmesi, etnik azınlıkların yoğunlukta olduğu bölgelerde yerinden yönetim talep edebilmesi vb.) “Demokrasi” “Adalet” “Azınlıklar” “Yerel Yönetimler”

 

 • Bilgi Notu: Etki yatırımı, sosyal veya çevresel bir etki yaratmak amacıyla şirketlere, kuruluşlara ve fonlara yapılan yatırımları ifade eder.

 

Hükümet Katolik Kilisesi olarak, doğrudan hayır işleri yerine etki yatırımına odaklanır.
“Din” “Politika” “Toplumsal Yaşam” “Aktör” “Katolik Kilisesi?”

 

 • Bilgi Notu 1: BM Güvenlik Konseyi 15 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin 5’i daimi üye statüsündedir. Daimi üyeler ABD, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin’dir. Daimi üyelerin herbirinin herhangi bir tasarıyı genel oylamaya geçilmeden veto etme hakkı bulunmaktadır.

Bilgi Notu 2: Somut kriter, insani bir kriz durumunda bir ülkedeki bir gündeki ölü sayısı, yer değiştirmek zorunda kalan insan sayısı gibi belirli verilerin BM tarafindan belirlenen bir miktardan yüksek olması durumudur.

 

HSK somut kriterin sağlandığı durumlarda BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin uluslararası müdahaleleri veto etme hakkı olmamalıdır.
“BM” “Adalet” “Demokrasi” “Uluslararası Güvenlik” “Uluslararası Ticaret” “Göç”

 

 • Kamu politikasında “dürtme” politikaları (nudge policies), politik hedeflere ve faydalı olduğu düşünülen davranışlara ulaşılması için davranışsal, ekonomik ve psikolojik öngörülerden faydalanılarak toplulukları ve insanları yönlendirmeyi amaçlar. Bu yönlendirmeler seçim özgürlüğünü koruyacak şekilde oluşturulmaya çalışılır. Ör: opsiyonel çıkışlı (opt-out) sigorta sistemi, opsiyonel çıkışlı (opt-out) organ bağışı, daha sağlıklı yaşam tarzlarına yönlendirme amaçlı finansal teşvikler, devlete olan borçlar erken ödendiğinde indirim yapılması, geri dönüştürülen ürünler karşılığında bir miktar para verilmesi, özel bireysel emeklilikte katkı payı teşviği vb

HİK dürtme politikaları özgür demokratik toplumla uyumsuzdur.
“Demokrasi” “Politika”

 • Bilgi Notu: Yabancı Hakem Uygulaması, hakemlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları yerine yabancı asıllı olmalarını sağlayan uygulamadır. Bu uygulamada hakemler maçlık ya da sezonluk rotasyon ile değiştirilir.

  Hükümet, TFF olarak,  Türkiye Süper Liginde yabancı hakem uygulamasına geçer.
  “Spor” “Futbol”

 

 • Hükümet feministler olarak, kadınları erkek cinselliğinin alıcısı olarak konumlandıran sektörlerin yükselişinden memnundur. (Biscolata reklamları, Abercrombie çalışanları, Calvin Klein modelleri vs)
  “Feminizm” “Toplumsal Cinsiyet” “Medya” “Pazarlama” “Pişmandır” “Cinsellik”

 • HSK; içinde yaşadıkları ülkeler tarafından tarihsel olarak baskılanmış azınlık gruplara birden fazla oy hakkı verilmelidir.
  “Azınlıklar” “Demokrasi” “Adalet”

 

 • Bilgi Notu: Ben Kimim? uygulaması insanların geçmişte yaptıkları her şeyin kaydını tutan ve bu bilgilere diğer insanların ulaşabileceği bir platform sağlayan bir uygulamadır.  Bilgiler kullanıcılar tarafından düzenlenememektedir. Uygulamaya kayıtlı olan herkes kayıtlı olan kişilerin tüm bilgilerini ulaşabilmektedir, uygulamaya kayıt olduktan sonra uygulamadan çıkılamamaktadır.

HSK; Ben Kimim? uygulaması kullanıma açılmalıdır.
“Sosyal Medya” “Kurgu” “Kişisel Veri” “Toplumsal Yaşam”

 

 • Bilgi Notu: Politik sol, kapitalizm ideolojisine, muhafazakar değerlere ve geleneksel din öğretisine karşıdır.

 

Hükümet politik solun feminist hareket içindeki dominasyonundan pişmandır.
“Sol” “Feminizm” “Feminist Hareket” “Pişmandır” “Kapitalizm” “Muhafazakarlık” “Din”

 

 • Bilgi Notu: Örtünme Yasağı kamusal alanlarda burka veya peçe takılmasını yasaklayan kanundur.

  HSK; Fransa örtünme yasağını kaldırmalıdır. “Fransa” “Toplumsal Yaşam” “Hukuk” “Bireysel Özgürlükler” “Din”

 

 • HİK; pandemi süreci baskıcı rejimlerin işine yaramıştır.
  “Sağlık” “Rejim”

 

 • HİK; pozitif ayrımcılık politikalarında toplumsal hayatta üst düzey statülere (devlette ya da özel sektörde yönetici pozisyonunda çalışmak, üst gelir düzeyi diliminde olmak, karar verici mercilerde bulunmak vb.) daha az erişebilen dezavantajlı gruplar öncelenmelidir. “Dezavantajlı Gruplar” “Azınlıklar”

 

 • Hükümet, uzaktan çalışma imkanı olan bir start-up olarak pandemi süreci sona erdikten sonra da uzaktan çalışma düzenini sürdürmeye devam eder.
  “Şirketler” “Sağlık” “İşçi Hakları”

 

 • Hükümet, sanat ürünlerinin yeniden üretilmesindense orijinal ürünlerin üretilmesini tercih eder. (örnek: Yeni çekilen Sihirli Annem, Zeynep Bastık coverları, Yeni King Kong filmleri vb.)
  “Medya” “Dizi ve Sinema” “Sanat” “Kültür”

 

 • HSK; spor federasyonları, sporculara müsabakalar dışındaki eylemleri için de ceza verebilmelidir.
  “Spor” “Suç ve Ceza Politikaları”

 

 • Hükümet ilerlemek için risk almaktansa güvenli alanında kalmayı tercih eder.
  “Bireysel Tercih”

 

 • Hükümet, ortalama bir CHP seçmeni olarak, CHP’nin ve CHP’li belediyelerin yaptığı hataları eleştirmemeyi tercih eder.
  “Siyasi Partiler” “Parti Politikası” “CHP” “Yerel Yönetimler” “Aktör” “Bireysel Tercih”

 

 • HİK; birey için kendi hayatının anlamını keşfetmeye çalışmak yerine verili bir anlama sahip olmak daha iyidir.
  “Bireysel Tercih”

 

 • Hükümet, eylem repertuarında şiddet içermeyen aktivizm formlarının ağırlık kazanmasından pişmandır.
  “Aktivizm” “Sivil Toplum” “Pişmandır” “Bireysel Tercih”

 

 • HSK, LGBTQA+ hareketi aktif propagandasında provakatif eylemleri ve söylemleri benimsemelidir.(Kamusal alanda çıplaklık, BDSM üzerinden slogan üretilmesi, cinsellik vurgusu vb.)
  “LGBTQA+” “Toplumsal Cinsiyet” “Cinsellik” “Yöntem” “Sivil Toplum”

 

 • HİK, başarısızlık aktif olarak normalleştirilmelidir.
  “Etik” “Toplumsal Yaşam”

 

 • HİK, AKP iktidarının sonunun geldiği yönündeki söylemin yaygınlaşması muhalefete faydadan çok zarar getirmektedir.
  “Siyasi Partiler” “Türkiye” “Fayda/Zarar” “Anlatı” “Yaygınlaşma” “AKP”

 

 • Hükümet, feminist hareket olarak, farklı alanlarda, ön planlardaki pozisyonlarda sıklıkla yer alan tüm erkekleri saldırgan biçimde eleştirir. (Televizyon programlarına sık çıkan erkek gazeteci, münazara komitelerine sık giren erkek münazaracı, bilim konferanslarında sıklıkla konuşmacı olan erkek bilim insanı vb.)
  “Feminist Hareket” “Feminizm” “Medya” “Yöntem” “Toplumsal Cinsiyet” “Aktör”

 

 • Bilgi Notu: “Doğum kontrole dayalı yardım sistemi”nde yardımların büyük bir bölümü doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaşmasına ayırılmaktadır. Yardımların devam etmesi, doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaşmasında ilerleme kaydedilmesine bağlıdır.

 

HSK, nüfusunun önemli bir kısmı açlık sınırının altında olan ülkelere yapılan yardımlarda “doğum kontrole dayalı yardım sistemi” uygulanmalıdır.
“Savaş” “Gelişmemiş Ülkeler” “Cinsellik” “Politika”

 

 • Sinema eleştirisinin demokratikleşmesi: Sinema eleştirisinin belirli bir zümre tarafından belirli medya yayınlarıyla yayınlanmasındansa(sinema dergileri, eleştiri yazıları, film festivalleri) sosyal medya (twitter,youtube,blogspot) aracılığı ile farklı zümrelerden nitelik gerektirmeden üretilebilen ve çok fazla insan tarafından tüketilebilir bir hale gelmesidir.

Hükümet, sinema eleştirisinin demokratikleşmesinden memnundur.
“Dizi ve Sinema” “Sosyal Medya” “Demokrasi” “Pişmandır”


 • Hükümet, Millet İttifakı olarak genel sivil itaatsizlik çağrısı yapmalıdır.
  “Siyasi Partiler” “Politika”

 • HİK, tüm fikirlerin değerli olduğu yaygın anlatısı faydadan çok zarar getirmektedir.
  “Anlatı” “Fayda-Zarar”

 

 • HSK, devlet okullarındaki öğretmenler öncelikli olarak etnik azınlık gruplarından seçilmelidir.

“Eğitim” “Azınlıklar” “2021”

 • HSK, avukatlıkta reklam yasağı kaldırılmalıdır.
  “Hukuk” “Liberalizm” “2021”

 

 • HSK, turistik bölgelerde yaşayan insanlar, belirli bir dönemde kendi bölgelerine gelecek turist sayısına sınır koyabilmelidir.
  “Demokrasi” “Kültür” “Yönetim” “2021”

 

 • Hükümet siyahi ayrımcılığının ve siyahi nüfusün fazla olduğu bölgelerde kurulan kanunsuz çeteleri destekler.
  “Sivil Toplum” “Azınlıklar” “2021”

 

 • Hükümet, insanların tam zamanlı tek bir işe girmesi yerine birden fazla yarı zamanlı işe girdiği çalışma modelinin yaygınlaşmasından memnundur.
  “Kariyer” “Pişmandır” “Ekonomi” “2021”

 

 • HSK; Batılı liberal demokrasilerde online anonimlik yasaklanmalıdır.
  “Batı Demokrasileri” “Sosyal Medya” “Bireysel Özgürlükler” “2021”

 

 • Hükümet savunur ki baskıcı yozlaşmış rejimler iktidardan düştükten sonra, bu hükümetlerle işbirliği yapanların malvarlıklarının önemli bir bölümüne el koyulmalıdır. “2021”

 

 • HSK; afetlere yatkın bölgelerde doğal afetler olması durumunda, devlet yalnızca daha güvenli bölgelere taşınmayı kabul eden kişilere yeniden yapılanma yardımı sağlamalıdır.
  “Sosyal Devlet” “Politika” “2021”

 

 • Hükümet siyahi komünitesi olarak sistematik baskıyı suçlamaktansa, siyahi bireylerin hayatlarını iyileştirmekten bireysel olarak sorumlu olduğunu vurgular.
  “Azınlıklar” “Toplumsal Yaşam” “2021”

 

 • Hükümet kadınları ve çocukları ekstremist dini topluluklardan (örn: Mormonlar, Amişler, Selefiler) zorla çıkarır.
  “Din” “Toplumsal Yaşam” “Birey Özgürlükleri” “Çocuk Yetiştirme” “2021”

 

 • Bilgi Notu: Toplu ebeveynlik , çocuğun biyolojik ebeveynlerini içerebilen veya içermeyen birden çok yetişkin tarafından çocuk yetiştirmeyi ifade eder. Buradaki “birden çok yetişkin” bir topluluğun tamamı, topluluğun bir alt kümesi veya birden daha fazla ebeveynli hane anlamına gelebilir.

  Hükümet çocuk yetiştirmede toplu ebeveynliği tercih eder.
  “Çocuk Yetiştirme” “Toplumsal Yaşam” “Aile” “2021”

 

 • HSK, şirketlere çalışanlarının bir bölümünü üniversite diploması olmayan, farklı seviyede eğitim almış insanlardan oluşturmaları karşılığında sübvansiyon verilmelidir.
  “Ekonomi” “Toplumsal Yaşam” “Sosyal Devlet” “Politika” “2021”

 

 • Bilgi Notu: Etik Gıda hareketi (yerel besin, slow foods, tarladan masaya) endüstriyel üretime karşı çıkar.

  Hükümet etik gıda hareketi olarak büyük şirketler tarafından yapılan sürdürülebilir ve etik tüketim kampanyalarına karşı çıkar.
  “Sivil Toplum” “Ekonomi” “Şirketler” “Aktör “2021”

 

 • HİK; batılı liberal demokrasiler bireyciliği övmektense komünal sorumluluk fikrini öne çıkarmalıdır.
  “Batı Demokrasileri” “Toplumsal Yaşam” “Anlatı” “2021
 • HSK kira bedelleri konum, büyüklük vb.’ye göre her yıl devlet tarafından belirlenmelidir.
  “Ekonomi” “Bireysel Özgürlük” “Devlet” “2020”

 

 • Hükümet, bekçilere verilen yetkilerin genişletilmesini destekler. (Tutuklama, kimlik sorma, silah taşıma/kullanma vb.)
   “Devlet” “İç İşleri” “İç Güvenlik” “Gündem” “2020”

 

 • HSK, devlet, intihar etmek isteyen bireylere intihar edebilmeleri için yardım hizmeti sunmalıdır.
  “Bireysel Özgürlükler” “Sosyal Hizmet “Sosyal Devlet” “2020”

 

 • HİK, ifade özgürlüğü ekonomik refahtan daha önemlidir.
  “İfade Özgürlüğü” “Ekonomi” “2020”

 

 • Hükümet, 90’larda çocuk olmuş olmayı 2000’lerde çocuk olmuş olmaya tercih eder. “Bireysel Tercih” “Toplumsal Yaşam” “Retrospektif” “2020”

 

 • Hükümet, birey olarak günümüz dünyasında belirli bir konuda uzman olmak yerine, farklı alanlarda kendini geliştirmeyi tercih eder.
  “Bireysel Tercih” “Kariyer” “Bireysel” “2020”

 

 • Bilgi Notu: CHP seçmeni bir gazeteci olarak; CHP’nin üst kademesinden birkaç kişinin (milletvekili, belediye başkanı, vs.) yolsuzluğa bulaştığına dair kesin belgelere ulaştınız. Bu haberin başka türlü yayımlanmayacağı ön kabulüyle,

  Hükümet bu gazeteci olarak ilgili yolsuzluk haberini yapar.
   “2020” “Türkiye” “İç Siyaset” “Basın ve Habercilik” “Meslek Etiği”

 

 • Hükümet, birey olarak günümüz dünyasında belirli bir konuda uzman olmak yerine, farklı alanlarda kendini geliştirmeyi tercih eder.
  “Bireysel Tercih” “Kariyer” “Öğreti” “2020”

 

 • Hükümet; romantik ilişkilerde harcanan emeğin, yapılan fedakarlıkların yüceltilmesinden pişmandır.
  “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “Anlatı” “Pişmandır” “2020”

 

 • Hükümet, bireylerin hayatındaki ana tatmin unsurunun aşk olması gerektiğine dair norma karşıdır.
  “Öğreti” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “2020”

 

 • HSK, kadına karşı fiziksel ve psikolojik şiddetin ekstrem şekilde yaygın olduğu bölgelerde, bu bölgede yaşayan kadınların kendileri işledikleri şiddet suçlarından aldıkları cezalar ciddi oranda azaltılmalıdır.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Kadın Hakları” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “2020”

 

 • Bu maç için seri yargılama sistemi; ceza yargılamalarında yeterli şüphenin olduğu ancak şüpheliyi cezalandırmak için kesin kanıt unsurlarının olmadığı durumlarda savcının şüpheliyle pazarlık yaparak şüphelinin suçunu kabul etmesi usulüyle cezanın en fazla yarıya kadar indirilmesi şartıyla uygulanan sistemdir.

  HSK; Tüm suç tiplerinde seri yargılama sistemi uygulanmalıdır.
  “Devlet” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “2020”

 

 • Bilgi Notu: Aktif destek sistemi, rastgele seçilen vatandaşların belli bir süre için hapishaneden çıkmış eski suçluların rehabilitasyon süreçlerine aktif bir şekilde katıldığı sistemdir.

Hükümet, Aktif destek sistemini uygular.
“Devlet” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “Toplumsal Yaşam” “2020”

 • Yargı dokunulmazlığı, devlet başkanları, başbakanlar ve dışişleri bakanlarının görev süreleri boyunca işledikleri iddia edilen hiçbir suçtan (savaş suçları dahil) ulusal ve uluslararası mahkemeler önünde yargılanamamasını ifade eden uluslararası hukuk kuralıdır.

Bilgi Notu 2: Bir devletin herhangi bir kimseyi yargılaması için suçun devlet toprağında veya devletin vatandaşına karşı işlenmiş olması gerekmektedir. Evrensel yargı yetkisi, bir devletin suç devlet toprağında veya devletin vatandaşına karşı işlenmemiş olsa bile kişinin o devlet tarafından yargılanabilmesini ifade eden uluslararası hukuk yaklaşımıdır.

 

HSK suç, yargılamak isteyen devlet toprağında veya devlet vatandaşına karşı işlenmemiş olsa dahi yargı dokunulmazlığı olan kişiler o devlet tarafından yargılanabilmelidir.
“Devlet” “Hukuk” “Uluslararası Hukuk” “2020”

 

 • Hükümet, AB olarak, ABD yerine Çin ile yakın işbirliği politikalarına yönelmelidir..
  “Uluslararası İlişkiler” “Çin” “ABD” “Avrupa Birliği” “2020”

 

 • HİK, SSCB’nin dağılmasından sonra, NATO’nun varlığı ABD’ye faydadan çok zarar getirmiştir.
  “Uluslararası İlişkiler” “NATO” “Batı Demokrasileri” “Rusya” “ABD” “2020”

 

 

 • Hükümet Donald Trump olarak Süleymani saldırısından pişmandır.
  “ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” “Pişmandır” “Aktör” “Uluslararası İlişkiler” “Ortadoğu” “İran” “2020”

 

 • Hükümet, Sanders olarak Warren’ın adaylığından memnundur.
  “ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” “Pişmandır” “Aktör” “2020”

 

 • Hükumet Demokrat Parti olarak 2020 seçimlerinde kimlik siyaseti yerine ekonomik kaynakların yeniden tahsisi üzerine kampanya yürütür
  “ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” “Ekonomi” “Azınlık” “Aktör” 2019

 

 • HSK; ABD’de demokratlar 2020 başkanlık seçimlerine sol popülist bir adayla girmelidir.
  “ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” “Parti Politikası” 2018

 

 • Hükümet, Almanya’nın merkez sağ partisi olan CDU (Hristiyan Demokratlar Birliği) olarak, AB (Avrupa Birliği) değerlerini merkeze alan söylemler geliştirmek yerine sağ popülizmi kucaklayıcı söylemler geliştirmelidir. “Aktör” Avrupa Birliği” Siyaset” “Parti Politikası” “Almanya” “Muhafazakarlık” “2020”

 

 

 • İki kademeli derinleşme politikası; AB’nin farklı siyasi, ekonomik ve hukuki karakterdeki üyeleri için öngörülen birliğe entegrasyon sürecini ifade eder. Bu politika uyarınca birliğe ileri seviyede entegrasyonu sağlayabilecek ülkeler(almanya, fransa, Hollanda, Belçika) için tam uyum süreci öngörülürken, daha geri seviyedeki ülkeler( polonya, Bulgaristan, romanya vb.) için bazı uyum alanlarından feragat edilir. Bu sistemde devletlerin gelişim sürecine göre tam uyum kademesine yükseltilmesi hedeflenir ancak ilgili devlete tam uyum dayatılmaz.

Örneğin; Macaristan’a göçmenlik politikalarında  esneklik tanımak. Polonya ya enerji üretimindeki çevre standartlarında esneklik tanımak vb.


H, AB olarak iki kademeli derinleşme politikasını uygular.
“2020”Aktör”Avrupa Birliği” “Politika” “Uluslararası İlişkiler”

 

 • HSK, Avrupa solunun aşırı sağa karşı aktif ve yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği kitlesel protestolar, Avrupa soluna faydadan çok zarar getirmektedir. (Aşırı sağ liderlerinin ziyaret yapacağı yerlerde protesto mitingi düzenlemek, yuhalamak, aşırı sağ miting alanlarının hemen yanında miting düzenlemek vb.)
  “Avrupa Birliği” “İdeoloji” “Hareket” “Parti Politikaları” “2020″
 • HSK Millet İttifakı, Gelecek Partisi ve Babacan Hareketini ittifaka dahil etmemelidir.
  “Siyaset” “İç Siyaset” ” Türkiye” “Parti Politikası” “2020”
 • Hükümet CHP olarak, İmamoğlu’nun belediye başkanlığı süresince ulusal siyasette aktif olma çabasından memnundur.
  “Pişmandır” “Siyaset” “İç Siyaset” ” “Parti Politikası” ” Türkiye” “2020”
 • Hükümet, İYİ Parti olarak, AK Parti’nin teklif etmesi durumunda, Cumhur İttifakı’na katılmalıdır.
  “Aktör” Türkiye” “Parti Politikası” Siyaset” “İç siyaset” 2020″
 • Metropollerdeki her özel konut projesinde yapılan konutların kayda değer bir kısmı; piyasa değerinin altında, devlet tarafından belirlenen bir bedelle ihtiyaç sahiplerine kiralanmak zorunda olmalıdır.
  “İç İşleri” “Politika” “Sosyal Devlet” “Kent Politikası” “Ekonomi” “2020”
 • HSK, Feminist topluluklar, bulundukları ülkelerdeki dini hassasiyetlere uygun söylemler geliştirmelidir. (Örnek: Polonya’daki feministlerin kürtaj yasağına karşı çıkmaması , İran’daki feministlerin başörtüsü zorunluluğuna karşı çıkmaması) “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Din” “2020”
 • HİK feminist hareket kaşar, yollu, sürtük gibi kadın cinselliğine yönelik yargılar içeren kelimeleri benimsemelidir.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm”  “2020”
 • HSK, hayvanlara yönelik işkence, taciz, vb. suçlar insanlara yönelik benzer suçlarla eşit cezaya tabi tutulmalıdır. (İnsan ihtiyaçları hariç)
  “Hayvan Hakları” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “Adalet” “2020”
 • HİK, veganlık/vejetaryenlik hakkında bilgi sahibi olmakla birlikte vegan/vejetaryen olmayı tercih etmeyen insanların, sokak hayvanlarına yönelik kötü muamele ve katliamlara üzülmesi ikiyüzlülüktür.
  “Etik” “Hayvan Hakları” “İdeoloji” “Veganizm” “2020”
 • Bilgi Notu: Heterol homoseksüel bireyi heteroseksüel yapan bir formüldür.

  HSK, batılı ülkelerde Heterol’ün satışı serbest bırakılmalıdır.
  “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Toplumsal Yaşam” “Bireysel Özgürlükler” “Batı Demokrasileri” “2020”
 • HSK Avrupa’daki mülteci destekçisi kuruluşlar (ProAsyl, Refugee Action…) mültecileri mağdur olarak göstermek yerine çalışkan ve topluma faydalı bireyler olarak göstermeye çalışmalıdır.
  “Hareket” “Batı Demokrasileri” “Göç” “Azınlık” “2020”
 • HSK, belirli bir büyüklüğe ulaşmış şirketler halka arz edilmelidir.
  “Ekonomi” “Şirketler” “İktisat Teorileri” “2020”
 • Bilgi Notu 1: Çift Taraflı Yatırım Anlaşmaları ,dış yatırımcı bir devletin şirketlerinin yatırım yaptığı ülkedeki yatırım şartlarını belirleyen (vergi kolaylıkları, lisans ve işletme kolaylıkları, hükümete ait şirketlere ayrı muamele yapmama vb.) ve devletin uymadığında sorumluluğunun söz konusu olduğu bağlayıcı uluslararası anlaşmalardır. Bilgi Notu 2: ”Ulusal Menfaatler” maddesi bu anlaşmalara yaygın şekilde eklenen , tarafların ulusal menfaatlerini ilgilendiren durumlarda (ekonomik kriz ,ulusal güvenlik krizi vb.) anlaşma kaynaklı yükümlülüklerini durdurabileceklerine dair maddelerdir.

Hükümet Çift Taraflı Yatırım Anlaşmalarında ”Ulusal Menfaatler” maddelerinin yaygınlaşmasından pişmandır.
“Uluslararası İlişkileri ” “Uluslararası Ticaret” ” Pişmandır” “2020”

 • Hükümet intiharı konu alan her türlü sanat eserinden pişmandır. (13 Reasons Why, Genç Wertherin Acıları, Le Suicidé, Güzel Bir Gün Ölmek İçin vb.)
  “Kültür” “Sanat” “Pişmandır” “Toplumsal Yaşam” “İfade Özgürlüğü” “2020”
 • HSK korsan yayın platformlarına( çevrimiçi canlı yayın yapan siteler, dizi ve paylaşım siteleri vb.) ve izleyicilerine ciddi cezai yaptırımlar uygulanmalıdır.( yayıncıya hapis, izleyiciye para cezası)
  “Kültür” “Sanat” “Dizi ve Sinema” “Medya” “Sosyal Medya” “Fikri ve Sınai Mülkiyet” “2020”
 • Hükümet, insanlığa karşı işlenen suçları betimleyen ana akım,ticari filmlerden pişmandır.
  “Pişmandır” “Kültür” “Sanat” “Dizi ve Sinema” “İnsan Hakları” “Medya” “2020”
 • HSK, bilimsel araştırma ve makaleler, bağımsız ve özel yayın kuruluşları tarafından yayınlanmak yerine, yeni kurulacak uluslararası bir kurum tarafından yayınlanmalıdır. “Bilim ve Teknoloji” “Akademi” “Medya” “Basın ve Habercilik” “2020”
 • Bilgi Notu: Yetiştirme kriteri 18 yaşından önce en az 4 yıl bir ülkenin spor programında eğitim almaktır.

  HSK: sporcular sadece yetiştirme kriterini sağladığı ülkenin milli sporcusu olabilmelidir.
  “Spor” “Politika” “Çocuk Yetiştirme” “Medya” “2020”
 • Altyapı Kuralı, futbol takımlarının ilk 11’inin en az 4 oyuncusunun o takımın altyapısından yetişmiş olma kuralıdır.

HSK, altyapı kuralı Süper Lig takımlarına uygulanmalıdır.
“Spor” “Futbol” “Medya” “Politika” “2020”

 • HİK, liberalizm dünyaya tamamen hakim olacaktır.
  “İdeoloji” “Liberalizm” “2020”
 • Muhafazakar devşirme trendi, Muhafazakar kesimin ekonomik olarak güçlenmesinden önce daha çok seküler, modern kesimle özleşen hobilerin, sosyal aktivitelerin, sosyalleşme biçimlerinin muhafazakar forma uyarlanmasıdır. Örneğin, alkolsüz, kadın erkek ayrı düzenlenen partiler, baby-shower tarzında bebek mevlütleri, tesettür fashion week, muhafazakar avm ve muhafazakar yaşam tarzı influencerları, islami lüks oteller, islami lüks uydu kentler.

HİK, Muhafazakar Devşirme Trendi’nin popülerleşmesi muhafazakarlık için iyidir. “Öğreti” “Toplumsal Yaşam” “Türkiye” ” “Muhafazakarlık” “2020”

 • HİK Bir ideolojiyi benimsemek kişiye bir bireysel sorumluluk yükleme sebebi değildir ( örn solcunun burger Yememesi)
  “Bireysel Özgürlükler” “Etik” “İdeoloji” “2020”
 • Hükümet, toplumsal hareketlerin üyelerine, kendilerini çoğunluğun iyiliği için feda etmesi gerektiği yönünde baskı yapmasını destekler. Örn. tutuklanma riski altına girmek, şiddet eylemleri yapmak, açlık grevi yapmak vb.
  “Hareket” “Toplumsal Yaşam” “İdeoloji” “2020”
 • Hükümet Greta Thunberg’in iklim değişikliğine karşı mücadelenin önemli bir simgesi haline gelmesinden pişmandır.
  “2020” “Pişmandır” “Medya” “Çevre” “Hareket”
 • Politik tüketimcilik, tüketim tercihlerinin politik veya ahlaki duruşlara göre belirlendiği ekonomik davranıştır.

Hükümet politik tüketimciliğin yükselişini destekler.
“2020””Etik” “Hareket”

 • HİK, Türkiye münazara camiası münazaranın profesyonelleşmesini hedeflemek yerine, amatör bir öğrenci etkinliği olarak kalmasını desteklemelidir.
  “2020” “Münazara” “Aktör”
 • HSK; medya, ünlülerin ölüm haberlerinde, ölen ünlünün geçmişindeki cinsel, fiziksel, ruhsal vb. şiddet vakalarını direkt bir şekilde vurgulamalıdır.( Kobe brynt’ın tecavüz davası, Müslüm gürses’in karısına şiddet uygulaması vs)
  “Basın ve habercilik” ” Medya” “2020”
 • Bilgi Notu: Haberci dokunulmazlığı, habercilerin habercilik kapsamında öne sürdükleri düşüncelerden, açıklamalardan ve bunları yayınladıkları eserlerden dolayı hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmaması anlamına gelir.
 • HSK; haberci dokunulmazlığı yürürlüğe girmelidir.
  “İfade özgürlüğü” “Basın ve habercilik” “Meslek etiği” “Medya” “2020”
 • HSK, her türlü reklam (TV reklamı, billboard, ambalajlar vb.) sadece bilgi içerebilmelidir.
  “Reklamcılık” “Medya” “Ekonomi” “Şirketler” “2020”
 • Kişiselleştirilmiş reklamcılık, kullanıcıların ilgi alanları ve davranışları, tüketim alışkanlıkları hakkında sosyal medya, internet aramaları ve diğer birçok yerden veri toplamak ve sonrasında bu verileri, kişiye özel, daha etkili reklamlar oluşturulması için kullanmaktır.

HSK kişiselleştirilmiş reklamcılık yasaklanmalıdır.
“Medya” ” Sosyal medya” “Şirketler” “Reklamcılık” “2020”

 • Bilgi Notu 1: “Beni İkna Et” tipi seçim sistemine göre, bir ildeki seçmenler milletvekili seçimleri için 1000’erli gruplar halinde kayıtlı oldukları seçim merkezinde toplanır. Seçimin ilk turunda seçmenler, destekledikleri partinin bölgesinde toplanırlar ve sayıma göre %15 oy alamayan partilerin baraj altında kaldığı ilan edilir. Sayımın ardından 1 saat ara verilir ve bu esnada seçmenler diğer seçmenleri kendi partilerine ikna etmeye çalışırlar.

Bilgi Notu 2: Baraj altında kalan seçmenler, diğer partilere gidebilir, diğer baraj altı  kalan partilerin  seçmenlerini ikna edip %15 barajını aşmaya çalışabilir ya da oy kullanmayabilir. Ancak barajı geçen adayın seçmenleri oylarını değiştiremez. 1 saat bittiğinde seçimin 2. turu için oylar yeniden sayılır ve diğer tüm seçim merkezlerinden sonuçların toplanmasının ardından toplam oranlarda parlamento temsili gerçekleşir.

Hükümet ortalama bir gelişmiş ülkede parlamento seçimlerinde “Beni İkna Et” tipi seçim sisteminin kullanılmasını destekler.
“Gelişmiş Ülkeler” “Demokrasi” “Rejim” “2020”

 • Hükümet demokrasilerin gelişimi için çıkar gruplarının varlığını destekler. “Demokrasi” “2020”
 • H terör saldırısı ihtimali, salgın hastalık gibi konularda gerçekleri halktan gizlemekte meşrudur.(aktör devlet)
  “Etik” “Devlet” “Yönetim” “Basın ve habercilik” “İç Güvenlik” “2020”
 • Bilgi Notu 1;yaşam güvencesi komisyonu tamamen hür ve bağımsız teknokratlardan oluşan; insan hayatını doğrudan sonlandırıcı etkisi olan meseleleri inceleyen komisyondur.(salgın,deprem vb)
  Bilgi Notu 2; İnsan hayatını sonlandırıcı etkisi olan meselelerde uzman olan kişilerin oluşturduğu bu komisyon, yetkililerin(sağlık bakanlığı, belediye vb.) bu meselelere yeteri kadar öncelik verip vermediğini, yeteri kadar kaynak ayırıp ayırmadığını denetleme ve yetersizlik tespitinde bulunursa bu yetersizliğin giderilmesi için zorlama yetkisine sahiptir.

HSK yaşam güvencesi komisyonu yürürlüğe girmelidir.
“Devlet” “Yönetim” “İdare” “Etik” “Egemenlik” “2020”

 • HİK: Gelişmekte olan ülkelerde altyapı hizmetlerini özel sektör yerine kamu sektörü üstlenmelidir.
  “Gelişmekte olan ülkeler” “Ekonomi” “İktisat teorileri” “Devlet” “Yönetim” “Politika “2020”
 • HSK, yolsuzluğun olmadığı varsayımıyla, zenginlerden oransal olarak daha çok vergi alınmalıdır.
  “Adalet” “Devlet” “Yönetim” “Politika” “Vergi” “2020”
 • Yatırım vatandaşlığı, bir ülkeye o ülkenin ihtiyacına göre belirlenen düzeyde yatırım yapan kişilere vatandaşlık verilmesidir. Bu tür vatandaşlığı kazanan kişiler, başka bir süreçten geçmeden vatandaşlara tanınan haklardan yararlanabilir. Bu sistem gelişmekte olan ülkelerde de uygulanmaktadır.

HSK yatırım vatandaşlığı yasaklanmalıdır.
“Devlet” “Politika” “Ekonomi” “2020”

 • HSK; çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden aileler,sağlık alanında sosyal hizmetlerden yararlanamamalıdır.
  “Etik” “Yönetim” “Sosyal hizmet” “Sağlık” “Politika” “2020”
 • Hükümet “Herkes değişebilir.” anlatısından pişmandır.
  “Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “Anlatı” “Bireysel” “2020”
 • Bilgi Notu: Stereotipik yaşam kültürü insanların hayat boyunca yaptıkları seçimlere dair basmakalıp alışkanlıklarını ifade eder. Örn. Statü sahibi olmak, çalışkan olmak, başarılı olmak, popüler olmak, romantik bir ilişkiye sahip olmak, iyi bir sosyal çevreye sahip olmak vs.

  Hükümet stereotipik yaşam kültüründen pişmandır.
  “Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “Kültür” “Kariyer” “Bireysel” “2020”
 • Hükümet “Hobby into Business” trendinin yükselişinden pişmandır.
  “Toplumsal Yaşam” “Kariyer” “Anlatı” “Bireysel” “Pişmandır” “2020”
 • Hükümet, üzüntü, mutsuzluk ve benzeri duyguları bastırmayı öğütleyen söylemlerin yaygınlaşmasından pişmandır (Ne olursa olsun hep gülümse, sen de amma büyütüyorsun hıa, boş ver zamanla geçer, vb.).
  “Anlatı” “Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “Pişmandır” “2020”
 • Sabır Söylemi, sabrın, sakinliğin erdem olduğunu, öfke ile kalkanın zararla oturacağını savunan ve insanları sakin olmaya, sabırlı olmaya davet eden bir söylemdir.

HSK, sabır söylemi faydadan çok zarar getirmektedir.
“Anlatı” “Fayda-Zarar” “Bireysel” “2020”

 • HSK; şirket küçülmelerinde kimlerin işten çıkarılacağına yöneticiler yerine, çalışanlar karar vermelidir.
  *Şirketler* *İş hukuku*
 • Jessica Yaniv, vajinoplasti ameliyatı olmamış, fiziksel olarak penise sahip trans bir kadındır. Ağdacıya gittiğinde ağdacılar onu müşteri olarak almayı reddetmiştir.

Hükümet bir LGBTİi+ aktivisti olarak, dava sürecinde Jessica Yaniv’in yanında olmaz. 
*LGBTİ* *Aktör*  *Toplumsal cinsiyet* *Hak hareketleri*

·      Bilgi Notu: Belli platformlarda olan dislike uygulamasının diğer platformlara da getirilmesi tartışılmaktadır.

HSK; Sosyal medya platformlarında dislike yasaklanmalıdır.
*Medya* *Sosyal Medya* *Toplumsal yaşam*

 • Yanlış bilinç; toplumsal meseleleri görmeyen ya da bu meseleleri “çözülebilir” olarak değerlendirmeyen, toplum tarafından verilmiş “kendini gerçekleştirme” anlayışına kritik gözle bakmayan insanların hayat görüşlerini ifade etmek için kullanılan bir şemsiye kavramdır.

Hükümet “yanlış bilince” sahip olarak yaşamaktan memnundur.
*Pişmandır* *Felsefe* *Toplumsal yaşam* *Bireysel*

·      “Incel” romantik veya cinsel birliktelik istemelerine rağmen bunu elde edemeyen erkeklerin oluşturduğu bir internet alt kültürüdür.
Hükümet “incel”lerin örgütlenmesini kınar.
*Romantik ilişkiler* *Sosyal ilişkiler* *Toplumsal yaşam*

·      İptal kültürü, kişiler ve kurumların itiraz edilebilir veya saldırgan bir davranış olarak kabul edilen eylem ve ifadelerinden sonra onlara verilen desteğin geri çekilmesi/tepki gösterilmesi (iptal etme) şeklindeki popüler uygulamayı ifade eder.

Hükümet inanır ki; aktivist hareketler, iptal kültürünü toplumsal değişimi teşvik etmenin bir aracı olarak benimsemelidir.
*Aktör* *Hak Hareketleri* *Medya* *Sosyal medya*

·      Batı Avrupa ülkelerinde, ülkü ocaklarının yasaklanması anaakım siyasi alanda tartışılan bir meseledir.

Bu ülkelerde yaşayan, Türkiye kökenli sol gruplar ülkü ocaklarının yasaklanmasına karşı çıkmalıdır.
*Aktör* *Türkiye* *Hak hareketleri*

·      HSK, Zorunlu sigortalar(DASK, Taşıt Sigortası vb.) kaldırılmalıdır.
*Bireysel Özgürlük* *Yönetim* *Politika* *Ekonomi*

·      Hükümet, psikolog/psikiyatrist ve danışan ilişkisinin romantize edildiği dizilerden pişmandır.
*Pişmandır* *Medya* *Kültür ve Sanat* *Dizi ve Sinema*

·      HSK, kamu işe alım süreçlerinde başvuran adayın ekonomik durumunu bir kriter olarak almalıdır. (Örnek: %50 KPSS puanı, %20 dil puanı, %30 ekonomik durumu. (Gelir en düşük olan en yüksek puana sahiptir. En zengine doğru azalarak devam eder)
“Ekonomi” “Adalet” “Fırsat Eşitsizliği” “2020”

·      Hükümet, aşka yücelik/ulvilik atfedilmesinden pişmandır.
*Pişmandır* *Anlatı* *Romantik İlişkiler*

·      Hükümet, dünyada artan kimlik siyaseti trendinden memnundur.
*Pişmandır* *Demokrasi* * Azınlıklar*

·      Evliyalaştırma, tarihî kişilikleri bugünkü siyasi görüşe göre idealize etmektir. Örnek; Sultan Abdülhamid abdestsiz gezmezdi, Osmanlı padişahları içki içmezdi, Atatürk müslümandı vb.

HSK, sağ siyasetin unsurları (politikacılar, din bilginleri, fikir insanları, sanatçılar vs.) evliyalaştırmayı bir yöntem olarak kullanmamalıdır.
*Siyaset* *Parti politikası*

·      Hükümet, bardağın boş tarafını görür. *Felsefe*

·      Bilgi Notu: Eştoplumlaştırmacı demokrasi (Consociational Democracy) bir ülkedeki etnik kültürel ve dini gruplarin federal parlamento ile birlikte kendi yerel yönetimlerinin ve meclisinin olduğu, her grubun devlette ve federal parlamentoda kendi nüfusunun toplam nüfusa olan oranina gore temsilinin olduğu ve bu grupların kritik ve yüksek öneme sahip yasa tasarılarında karşılıklı olarak veto hakkının bulunduğu bir demokrasi türüdür.

Hükümet mutlak çoğunluğun iki grup tarafından oluşturulduğu, bu iki grubun derin ve sert sosyal, kültürel farklarının bulunduğu ülkelerde Eştoplumlaştırmacı demokrasiyi tercih eder.
*Demokrasi* *Devlet* *Hukuk* *Siyaset*

·      HİK, sosyal medya platformlarının yaygınlaşması Batılı demokrasilere faydadan çok zarar getirmiştir.
*Medya* *Sosyal medya* *Batı demokrasileri* *Fayda-zarar* *Demokrasi* *Toplumsal yaşam*

·      Bilgi Notu: Tek kademeli belediyecilik, klasik iki kademeli belediyecilik anlayışındaki gibi bir şehrin üst bir büyükşehir belediyesinin ve ilçe belediyelerinin olmasının aksine, özerk, işleyişinde kendine özel kuralları olan, bütçesini kendi kontrol eden ilçe yönetimlerinin olduğu ve üst bir belediyenin bulunmadığı desantralize bir yerel yönetim anlayışıdır.

HSK; büyükşehirlerde tek kademeli belediyecilik uygulanmalıdır. *Devlet* *Politika* *Yönetim* *Yerel yönetimler*

·      Hükümet dinozorları sadece doğa tarihi müzelerinde görmek ister.
*Meta Münazara*

·      HSK, geleneksel olarak erkeklerin baskın olduğu alanlarda kadın sporculara yapılan yatırımların büyük bir bölümü geleneksel olarak kadınların baskın olduğu spor alanlarına yöneltilmelidir.
*Spor* *Toplumsal cinsiyet* *Ekonomi*

·      Bilgi Notu: ‘Kendi kültürüne’ ihanet toplumların sahiplendiği değerlere saldırmaktır. (dalga geçmek, önemsizleştirmek, hakaret etmek vb.)

Hükümet sol hareketler olarak ‘kendi kültürüne’ ihaneti politik bir araç olarak kullanır. *Aktör* *Hak Hareketleri* *Sol*

 

 • Bilgi Notu: Anlaşmalı Şehirler, yarı bağımsız şekilde, iki ülkenin birinin ev sahibi birinin garantör olacağı şekilde anlaşmalı olarak kurduğu, ev sahibi ülkenin yer ve işgücünün çoğunu sağladığı, garantör ülkenin kapitalin çoğunu sağladığı ortaklaşa yönetilen bölgelerdir


Hükümet gelişmemiş ülkelerde Anlaşmalı Şehirler oluşturmalarını destekler.

“Kent Politikaları” “Uluslararası İlişkiler” “Uluslararası Ticaret”

 

 • Bilgi Notu: Doğum karşıtlığı çocuk doğurmanın ahlaki olarak yanlış olduğu düşüncesidir


Hükümet, doğum karşıtlığı söyleminin güçleniyor olmasından memnundur.
“Anlatı” “Felsefe” “Etik” “Aile” “Pişmandır” “Toplumsal Yaşam”

 

 • HSK koşullu salıverilme ya da kefalet ile serbest bırakılan kişilerin işlediği suçlardan dolayı devlet oluşan tüm maddi ve manevi zararı tazmin etmelidir.
  “Devlet” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “Politika” “Toplumsal Yaşam” “Rehab?”

 

 • Bilgi Notu 1: Ben Sende Tutuklu Kaldım” teknolojisi insanların insan ilişkilerinde(aile, arkadaşlık, romantik) hislerini kitleyebilme özelliğine sahiptir.

Bilgi Notu 2: Hisler kilitlendiğinde değişmesi (yani artması veya azalması), ve kaldırılması söz konusu değildir.

Bilgi Notu 3: Karşı tarafça bilinmesi mümkündür.


Hükümet, “Ben Sende Tutuklu Kaldım” teknolojisini destekler.
“Sosyal İlişkiler” “Toplumsal Yaşam” “Aile” “Romantik İlişkiler”

 

 • HSK ucuz seri üretim olan tüm giyim ürünlerine çevre vergisi uygulanmalıdır.
  “Çevre” “Vergi?” “Ekonomi”

 

 • Hükümet Black Lives Matter’ın şiddete başvurmuş olmasından pişmandır.
  “Hareket” “Hak Hareketleri” “Azınlıklar” “Siyahiler” “Pişmandır”

 

 • Bilgi Notu 1: Çift taraflı yatırım anlaşmaları (BITs) bir devletin karşı devletin şirketlerinin ülkesinde yapacağı yatırımın şartlarını belirleyen (yerli şirketlerle eşit rekabet ortamı, vergi kolaylıkları, girişim kolaylıkları vb.) bağlayıcı uluslararası anlaşmalardır.

Bilgi Notu 2: Sonlandırma Anlaşması (2019), AB içi ortak ve tek bir yatırım politikası oluşturma amacıyla neredeyse tüm AB ülkelerinin imzalayarak, kendi aralarındaki çift taraflı yatırım anlaşmalarını (Intra-EU BITs) sonlandıran ve yenilerinin yapılmasını engelleyen anlaşmadır

Hükümet, AB olarak, Sonlandırma Anlaşması’nın imzalanmış olmasından memnundur.
“Aktör” “Avrupa Birliği” “Pişmandır” “Politika” “Ekonomi” “Uluslararası Ticaret”

 

 • Bilgi Notu: Yargıç Profili Analizi, yargıçların kararlarının gazeteciler, STK’lar, hukuk büroları, akademi vb. tarafından incelenip kararların ortaklaşan yanlarının tespit edilmesidir.


HSK gelişmiş demokrasilerde Yargıç Profili Analizi yasaklanmalıdır. “Gelişmiş Ülkeler” “Batı Demokrasileri” “Hukuk” “STK” “Akademi’’

 

 • HSK; işsizlik oranlarının yükseldiği ülkelerde asgari ücret büyük ölçüde indirilmelidir. *İş Hukuku* *Ekonomi* *İşçi hakları*

·      HSK Vegan hareket, insanların hayat pratiklerini değiştirmeye çabalamak yerine endüstriyel hayvancılıkla mücadele etmeye odaklanmalıdır.
*Hareket* *Hak Hareketleri* *Hayvan Hakları* *Veganizm* *Aktör*

·      HSK CHP, Cumhurbaşkanı adayını, üyelerin oy kullandığı ön seçimler doğrultusunda belirlemelidir.
*Parti politikası* *Aktör* *Türkiye* *Siyaset* *İç siyaset*

·      Hükümet toplumdaki bireylerin, kendi ahlaki değerlerine uymayan sanatçıların eserlerini ve ürünlerini tüketmediği dünyayı tercih eder.
*Sanat* *Kültür* *İdeoloji*

·      Bilgi Notu: Temel gelir, devletlerin her vatandaşına karşılıksız olarak ödediği aylık bir ücrettir.

Hükümet, temel gelir uygulamasını sosyal devlet uygulamalarına tercih eder.
*Devlet* *Yönetim* *Politika* *Sosyal Devlet* *Sosyal Hizmet*

·      Bilgi Notu: Diaspora, ana yurdundan başka bir ülkede yaşayan azınlık gruptur.

Hükümet diasporalar içinde yaygın olan “anavatana bağlı hissetme” anlatısından pişmandır. Örnek: Almanya’daki Türklerin Türkiye’ye, Fransa’daki Cezayirlilerin Cezayir’e bağlı hissetmesi…
*Anlatı* *Azınlıklar*

·      Bilgi Notu: Sosyal sıkıntı; nefret suçu, ayrımcılık, akran zorbalığı, kötü ebeveynlik benzeri hususları işaret eden bir şemsiye terimdir.

Hükümet, insanların sosyal sıkıntılara adapte olması gerektiği algısından pişmandır. *Pişmandır* *Anlatı* *Toplumsal yaşam*

·      Hükümet askerlerin kahraman olduğu algısından pişmandır.
*Pişmandır* *Anlatı* *Savaş*

 • HSK, kadınlar için gelir vergisi düşürülmelidir.
  *Kadın hakları* *Pozitif ayrımcılık* *Adalet*
 • HSK Türkiye’de nüfus artışını destekleyen politikalardan vazgeçilip nüfus artışını azaltmaya yönelik politikalar uygulanmalıdır. (Ör: doğum karşıtı söylemler yapmak, çocuk yapmayanlara ya da az çocuk yapanlara maddi teşvik sağlamak vb. )
  *Türkiye* *Politika* *Nüfus politikası*
 • HSK, sanatçılara ve sanat eserlerine devlet fonu verilirken fonun nasıl dağıtılacağı sıradan vatandaşlardan oluşan bir grup tarafından belirlenmelidir.
  *İdare*
 • Hükümet inanır ki; bireyin sahip olduğu seçeneklerinin fazlalığı, bireye mutluluktan çok mutsuzluk getirir.
  *Fayda-zarar* *Felsefe* *Bireysel*
 • Bilgi Notu: Müfredat Kurulu, bir bölümdeki başarılı öğrencilerden, ilgili bölümün üniversite kulübü üyelerinden, meslekte başarılı bölüm mezunlarından oluşan kuruldur.

HSK; üniversite müfredatları öğretmenler yerine müfredat kurulu tarafından belirlenmelidir.
*Akademi* *Eğitim*

 • HSK; Amerika’da sıradan polislerin öldürücü silah taşımasına izin verilmemelidir. *ABD* *Devlet* *İç işleri* *İç güvenlik*
 • Bilgi Notu: Aile merkezli olma, aileye; iş ve kariyerden daha fazla önem veren, öncelik sıralamasında ailenin her daim önde olduğu kişilik modelidir.

  HIK aile merkezli olmayı öven söylemlerin popülerleşmesi iyidir.
  *Aile* *Kariyer* *Anlatı* *Toplumsal yaşam*
 • Bilgi Notu: Felaket retoriği: Savunulan düşüncenin gerektirdikleri yapılmazsa geleceğin felaket ile sonuçlanacağına; bu yüzden acilen radikal önlem/değişimlerin gerektiğini içeren anlatılara felaket retoriği denir

HSK Çevreci hareketler felaket retoriğini kullanmaktan pişmandır.
*Pişmandır* *Hak hareketleri* *Çevre*

 • Hükümet, Türkiye’de büyük takımların çoğunluk tarafından desteklendiği dünya yerine, herkesin kendi memleket takımını desteklediği dünyayı tercih eder.
  *Spor* *Türkiye* *Medya*
 • Hükümet, bir birey olarak, hayatındaki insanların kendisi hakkındaki düşüncelerini bilmeyi tercih eder.
  *Bireysel Tercih* *Sosyal İlişkiler*
 • Hükümet, CHP olarak, AKP’nin yürüttüğü dış politikayı açıkça eleştirir.
  “Siyaset” “Türkiye” İç Siyaset” “Politika” “Siyasi Partiler” “Parti Politikası”
 • Hükümet, Gelişmekte olan ülkeler olarak, COVID-19 aşılama politikalarını yaşlılardan ziyade 18-50 yaş arasındaki nüfustan başlatmalıdır.
  “Gelişmekte Olan Ülkeler” “Sağlık” “Politika” “Aktör” “Toplumsal Yaşam”
 • HSK, Liberal batı bloğu olarak, Çin’e karşı dışlayıcı politikalar uygulamalıdır. (Çin’e olan ekonomik bağımlılığı azaltma politikalarını önceleme, Uygur Türklerine olan sistematik baskıcı politikaları daha çok gündeme getirme, Çinli teknoloji firmalarına yaptırımlar getirme)
  “Aktör” “Batı Demokrasileri” “Çin” “Uluslararası İlişkiler” “Uluslararası Ticaret” “Politika”
 • Hükümet, AK Parti olarak, IMF’in kapısını çalmalıdır.
  “Siyaset” “Politika” “İdare/Yönetim” “Uluslararası Organizasyonlar” “Aktör” “Siyasi Partiler” “Ekonomi”
 • HSK: Et ürünlerine ek vergi getirilmelidir.
  “Veganizm” “Vergi” “Çevre” ”Etik”
 • Hükümet, nihilizmin popüler kültürde yükselen mevcudiyetinden pişmandır.
  (Örnek, BoJack Horseman, Rick and Morty, After Life, Mr. Robot vb.)
  “Felsefe” “Medya” “Pişmandır” “Yaygınlaşma” “Kültür” “Dizi ve Sinema”
 • Bilgi Notu: Serbest alanlar, katılan bireylerin şartlar konusunda bilgilendirilerek kendi rızasıyla katıldıkları, bu alanların dışındaki bireylere yayılmadıkça ve suç teşkil etmedikçe içinde üretilen söylemlere, konulara ya da uygulamalara, bünyesinde bulunulan üniversitenin denetimlerinin ve cezalarının uygulanmadığı, üniversite kampüslerinde bulunan alanlardır.
 • Hükümet üniversitelere serbest alanlar açılmasını destekler. “Akademi” “İfade Özgürlüğü” “İdare” “Ceza Hukuku” “2020”
 • Hükümet, dinlerin merkezileşmiş otoriteler inşa etmemiş olduğu bir Dünya’yı tercih eder. “Din” “Kurgu”
 • Hükümet, Feminist Hareket olarak, İstanbul Sözleşmesi’ndeki cinsel yönelime dair ibarelere sahip çıkmaz. “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” “Kadın Hakları” “LGBTIQA+” “İdeoloji” “Feminizm” “Aktör” “Hareket” “Hak Hareketleri”
 • Bilgi Notu: AB’nin TR’ye karşılığı olan bir anlaşma bağlamında verdikleri hariç, örneğin Mülteci Geri Kabul Anlaşması kapsamında verdiği fon.
 • Hükümet, Avrupa Birliği olarak, Türkiye’ye verdiği her türlü hibe/fon vb. finansal desteği kesmelidir. “Aktör” “Avrupa Birliği” “Türkiye” “Politika” “Uluslararası İlişkiler”
 • HİK; Vatandaşlarına temel sağlık hizmetlerini ücretsiz sağlayan devletler salgın durumlarında vatandaşın rızasını gözetmeksizin onları aşılayabilmelidir. “Sağlık” “Birey Özgürlükleri” “Devlet” “Sosyal Devlet” Sosyal Hizmet”
 • Hükümet, yaratıcı disiplinlerdeki ödülleri kaldırır (Oscar, Cannes, Nobel edebiyat ödülü vb.). “Kültür” “Sanat” “Medya” “Dizi ve Sinema” “Edebiyat”
 • HSK; sosyal medya kuruluşları yalan haber, nefret söylemi vb. içerikleri bulundurmaktan yasal olarak sorumlu tutulmalıdır. “Medya” “Basın ve Habercilik” “Sosyal Medya” “Toplumsal Yaşam”
 • HSK; Türkiye’de merkez muhalefet partileri ihtilaflı konular özelinde de aktif siyasi içerik üretmelidir. (LGBTQA+, Kürt hakları, askeri meseleler, dini inanç tartışmaları vb.). “Türkiye” “Siyasi Partiler” “Siyaset” “LGBTIQA+” “Kürt Hareketi” “Din” “Devlet” “Politika”
 • Info: “Ülkenin geleceği” söylemi, Boğaziçi protestolarında Boğaziçi öğrencilerinin ülkenin geleceği olduğunu ve yüksek akademik başarılara sahip olduklarını vurgulayan söylemdir.

Hükümet Boğaziçi protestolarında kullanılan “Ülkenin geleceğiyiz.” söyleminden pişmandır.
“Anlatı” “Pişmandır” “Toplumsal Yaşam”

 • Bilgi Notu: Büyük data ve yapay zeka kullanılarak uzun vadeli kamu projelerinin ve politikalarının muhtemel projeksiyonlarını çizilebiliyor. Bu projeksiyonlar doğrultusunda da yeni politikalar üretilebiliyor. İlgili alanlara örnekler: ceza hukukuna dair politikalar, sağlık hizmetlerine ne gibi yatırımlar yapılması gerektiği, konut projeleri vb.

Hükümet, kamuyu ilgilendiren politika ve projelerde karar yetkisinin politikacılardan alınıp yapay zekaya verilmesini destekler.
“Devlet” “Yönetim” “İdare” “Demokrasi” “Yapay Zeka” “Politika” “Kent Politikaları”

 • HSK Türkiye Münazara Konseyi köklü olmayan okullar lehine aksiyon almalıdır (Örn: Belli yıl ve başarının üstünde münazırlarını belli sayıda okula bedava eğitim ya da jüriliğe gitmeye zorlama, en prestijli turnuvalarda üyelerinin yarışabileceği sayıya sınır koyma (bu kulüpten biri Ulusal’da maksimum X kere yarışabilir demek gibi), turnuvalarda bu okullardan önemli ölçüde daha fazla jüri talep etmek vb.)
  “Münazara”
 • Hükümet klasik bir sanat anlayışıyla ve galerilerde sergilenmek üzere yapılan sanat üretimlerinden, sokak sanatı mantığıyla ve sokakta sergilenmek üzere yapılan sanat üretimlerine kayılmasını destekler.
  “Kültür” “Sanat”
 • HSK Bakanlıkların önemli kararlarının yürürlüğe konabilmesi için, bu kararların o alana bağlı ana meslek odası (Sağlık Bakanlığı- Tabipler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- TMMOB ) tarafından oy çokluğu ile onaylaması şartı getirilmelidir. “Devlet” “İdare” “Yönetim” “Demokrasi” “Politika”
 • Hükümet Avrupa’daki radikal sol hareketler olarak merkez partilerle mücadele etmeyi aşırı sağ partilerle mücadele etmeye öncelemelidir.
  *Batı Demokrasileri* *Avrupa* *Aktör* * İdeoloji* *Siyaset* *Politika* *Parti Politikası*
 • Hükümet gençlerin kendilerini çeşitli alanlarda geliştirmelerine yönelik yoğun telkinden memnundur. (Örn: Bir lisan bir insan, kariyer kulüplerine gir, yazılım öğren YAHU vb).
  “Anlatı” “Kariyer” “Pişmandır” “Öğreti” “Toplumsal Yaşam”
 • HSK, Fransa terörle mücadele için anayasal özgürlükleri kısıtlama kapsamına giren önlemler almalıdır. Örn: İnanç merkezlerinin düzenli olarak gözetlenmesi, kimlik kontrollerinin sıklaştırılması, tarikat/cemaat mensuplarının takip edilmesi, terörle ilişkilendirilen insanların ailelerinin telefonlarının dinlenmesi vb.
  “Fransa” “Aktör” “Anayasa” “Bireysel Özgürlükler” “Terör” “Politika”
 • Hükümet Joe Biden olarak, “İlk 100 Gün” içinde ABD’deki ekonomik eşitsizlikleri çözüme kavuşturmayı; etnisite/ırka dair problemleri çözmeye önceler. (Siyahilere hukuki dezavantaj yaratan sorunlara eğilmek, Latino nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerdeki altyapıyı iyileştirmek, polis içerisindeki sistematik problemleri çözmek yerine koronavirüs sürecinde iş yerlerine maddi yardım yapmak, gıda yardımlarına ayrılan bütçeyi arttırmak, İşsizlikle mücadele etmek)
  “Aktör” “ABD” “Ekonomi” “Adalet” “Azınlıklar” “Siyahiler” “Toplumsal Yaşam”
 • Bilgi Notu: SPD Almanya’nın merkez sol sosyal demokrat partisidir. CDU merkez sağın muhafazakar demokrat partisidir. Grand Coalition bu iki partinin kurdukları koalisyonlara tarihsel olarak verilen isimdir. Bu koalisyonların sonuncusu 2018 yılında CDU’nün birinci SPD’nin ikinci çıktığı seçimler sonucu kurulmuştur.


Hükümet SPD olarak Grand Coalition’dan çıkar. ‘’Ulusal Münazara Şampiyonası’’  ‘’Aktör’’ ‘’Avrupa Birliği’’ ‘’Almanya’’ ‘’Parti Politikası’’ ‘’Siyaset’’ ‘’İç Siyaset’’

 

 • HSK; işçiler özlük haklarının hepsi ya da bir kısmından(örneğin, maksimum çalışma saati,sigorta primi,yıllık izin,işçi sağlığı önlemleri vb.) daha yüksek maaş karşılığı feragat edebilmelidir.
  “Hukuk” “İş Hukuku” “Bireysel Özgürlükler” ‘’Ekonomi’’ “2019”

 

 • HSK, Bireylerin kapasite ve kabiliyetlerini artırmayı hedefleyen tüm kırmızı reçeteli ilaçlar (konsantrasyon artırıcı, yorgunluk azaltıcı, hiperaktivite bastırıcı vb.) serbest bırakılmalıdır. “Sağlık” “Bireysel Özgürlükler” “2019”

 

 

 • HSK; tecavüz pornosu yasaklanmalıdır.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Cinsellik” “Kadın Hakları” “Bireysel Tercih” “Bireysel Özgürlükler” “2019”

 

 • HSK; Nargile yasaklanmalıdır.
  “Sağlık” “Bireysel Özgürlükler” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Sertoç Çanakkale’de doğmuş ve büyümüş, ailesiyle sağlıklı bir ilişkiye sahip olan, liseyi de ailesiyle birlikte Çanakkale’de okumuş ortalama üzerinde başarıya sahip bir insandır. İstanbul’da Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden birinde hukuk fakültesini kazanmış, aktif ve sosyal bir üniversite hayatı yaşamıştır. Finansal sıkıntı çekmemek, saygın bir birey olmak, mutlu bir evlilik kurup çocuk sahibi olmak Sertoç’un hayat amaçları arasındadır.

  Hükümet Sertoç olarak, üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul’da yaşamak yerine Çanakkale’de yaşamayı tercih eder.
  “Bireysel Tercih” ‘’Aktör’’ “2019”

 

 

 • Hükümet, Instagram’ını kapatır.
  “Bireysel Tercih” “Sosyal Medya” “2019”

 

 • Cehalet perdesinin arkasından; Hükümet, doğmamayı seçerdi.
  “Bireysel Tercih” “Etik” “Anlatı” “Kurgu” “2019”

 

 

 • Hükümet, insanların birbirinden ayrılabildiği varsayımıyla cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bütün insanların aynı bedene sahip olduğu dünyayı tercih eder.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Kurgu” “2019”

 

 • Hükümet, otoriter bir yönetici olarak kendisine yönelik protestoların önünü açar.
  “Bireysel Tercih” “Yönetim” “Rejim” “Aktör” “2019”

 

 

 • Hükümet ‘anı yaşa’ öğretisinin varlığından memnundur.
  “2019” “Felsefe” “Öğreti” “Bireysel” “Pişmandır”

 

 • Hükümet, Batı Avrupa’ya göç etmiş birinci kuşak anne ve babaların, çocuklarını tamamen asimile olmaya ve yerel kültürle özdeşleşmeye yönlendirmelerini destekler.
  “Aile” “Kültür” “Toplumsal Yaşam” “Azınlık” “Batı Demokrasileri” “Çocuk Yetiştirme” “2019”

 

 • HİK; Tutarlı bir yaşam birey için iyidir.
  “Bireysel” “Öğreti” “Sosyal İlişkiler” “2019”

 

 

 • Hükümet, kendi kendini yetiştirmiş ve bir yerlere gelmiş kişilerin başarı öykülerinin yüceltilmesinden pişmandır.
  “Pişmandır” “Kariyer” “Bireysel” “Öğreti” “2019”

 

 • Hükümet, bir ebeveyn olarak çocuğuna küçük yaşlardan itibaren söz dinlememe/itaat etmeme kültürünü etkili bir şekilde aşılar.
  “Bireysel Tercih” “Çocuk Yetiştirme” “2019”

 

 

 • Alfa insan, daha fazla sorumluluk alır, yönlendiricidir, ve ayrıca bu kişinin bulunduğu topluluktaki (aile, arkadaş, sevgili) diğer üyeler tarafından böyle olması beklenir. Çevresindeki insanlar onun görüşlerine önem verir ve ona göre hareket etmeye meyillidir. Beta insan, insiyatif almak yerine uyum sağlamayı tercih eder. Kendi ile ilgili ve bağlı bulunduğu toplulukla ilgili tek başına karar almak yerine tavsiye almaya daha meyillidir.

  HİK Bir birey için alfa insan olmak beta insan olmaktan iyidir.
  “Öğreti” “Bireysel” “Sosyal İlişkiler” “Fayda Zarar “2019”

 

 • HİK; İnsan ilişkilerinde şüpheci yaklaşım birey için iyidir. (Beni hiç aldattı mı? Bu kişi gerçekten göründüğü gibi biri mi? Arkadaş gibi yaklaşıyor ama yürüyor mu? Ona anlattığım sırları başkasına açar mı? İşverenim bana önyargılı mı yaklaşıyor? Taksici “trafik var, ordan gitmeyelim” dedi ama acaba yolu uzatmaya mı çalışıyor?)
  “Bireysel” “Sosyal İlişkiler” “Öğreti” “2019”

 

 

 • Hükümet, muhalif bir akademisyen olarak, ana akım medya siyasi tartışma programlarından gelen davetleri reddeder.
  “Bireysel Tercih” “Kariyer” “Akademi” “Siyaset” “Medya” “Aktör” “2019”

 

 • Hükümet, arkadaşı için kütüphanede yer tutulmasını onaylamaz.
  “Etik” “Felsefe” “Sosyal İlişkiler” “2019”

 

 

 • Hükümet, Liberal batı devletlerinde yaşayan ve cinsel yönelimini açıklamış bir LGBTİ bireyi olarak, kimliğini açıklamamış bir LGBTİ bireyiyle romantik bir ilişki yaşamazdı.
  “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Romantik İlişki” “2019”

 

 • Hükümet; sevgilisinin kendisine verdiği değerin, kendisinin sevgilisine verdiği değerden çok daha fazla olduğu bir ilişkide olmayı bu durumun tam tersine tercih eder.
  “Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “2019”

 

 

 • Hükümet bir ebeveyn olarak, kız çocuklarına romantik ilişkileri değersizleştirmeyi öğretir. “Bireysel Tercih” “Çocuk Yetiştirme” “Romantik İlişki” “Toplumsal Cinsiyet” ‘’Aktör’’ “2019”

 

 • Hükümet, ilişkide yaşadığı problemleri sevgilisiyle paylaşmak için uygun bir dönemi beklemeye çalışır.
  “Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “2019”

 

 

 • Hükümet, yakın arkadaşıyla sevgili olmaz.
  “Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “2019”

 

 • Hükümet, 6 aylık sevgilisi ile aynı eve çıkar.
  “Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “2019”

 

 

 • Hükümet, genç bir birey olarak (15-23 yaş) uzun ilişki yaşamaz.
  “Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “2019”

 

 • HİK; Partnerler geçmişleriyle ilgili sessiz kalmaktansa ilişkileri başlarken geçmişlerini birbirlerine dürüstçe anlatmalıdır.
  “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “2019”

 

 

 • Hükümet, İHAM’ın sanatsal ifade özgürlüğüne ilişkin kararlarında, dine ve müstehcenliğe dair ifadelerde, devletlere geniş takdir yetkisi tanımasından memnundur.
  “Devlet” “Hukuk” “İfade Özgürlüğü” “Sanat” “Uluslararası Hukuk” “2019”

 

 • HSK; kanunların anayasaya aykırılıktan dolayı iptal edildiği durumlarda, vatandaşlar iptal gerekçesindeki anayasa hükmünün parlemento tarafından yeniden düzenlenmek üzere kaldırılması için referanduma gidebilmelidir.
  “Devlet” “Hukuk” “Anayasa” “Demokrasi” “2019”

 

 

 • Hükümet, ırkçı politik kampanyalar düzenleyenleri o dönemde, siyaseten aktif oldukları bölgelerde işlenen tüm nefret suçlarından iştirakten sorumlu tutarak yargılar.
  “Devlet” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “İfade Özgürlüğü” “2019”

 

 • HSK, taciz/tecavüz davalarında mağdura yüklenen kanıt yükü ciddi oranda azaltılmalıdır. (Örnek: iki tarafın da eşit sayıda tanığı olduğu durumlarda, mağdurun tanığının esas alınması, darp raporunun asli kanıt sayılması vb.)
  “Hukuk” “Ceza Hukuku” “Toplumsal Cinsiyet” “Kadın Hakları” “2019”

 

 

 • HSK; Suçu ve suçluyu övme ,uyuşturucu madde kullanımını özendirme gibi, işlenmiş ya da potansiyel bir suçu veya yasal olmayan bir durumu yorumlayan ifadeler suç kapsamından çıkarılmalıdır.
  “Devlet” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “İfade Özgürlüğü” “Gündem” “2019”

 

 • HSK; ağır ceza gerektiren suça özendiren sanat eserleri yasaklanmalıdır. (kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, cinsel istismar vb.)
  “Devlet” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “İfade Özgürlüğü” “Sanat” “Bireysel Özgürlük” “Gündem” “2019”

 

 

 • HSK; uluslarını savaşa sokmak için yalan söyleyen liderler yargılanmalıdır.
  “Devlet” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Yargıç Seçim Sistemi görev alacak hakimlerin ilgili bölgede yapılacak seçim sonucu göreve geldikleri sistemdir. Yargıçlar seçim kampanyası yaparken bağımsızlardır yani resmi olarak herhangi bir parti çatısı altında seçime girmemektedirler.


HSK; liberal Batı ülkelerinde, yargıç görevlendirmelerinde Yargıç Seçim Sistemi tercih edilmelidir. 
“Devlet” “Hukuk” “Hukuk Felsefesi” “Hukuk Sistemleri” “Demokrasi” “2019”

 

 • HİK; Türkiye’nin Ortadoğu politikasında Rusya ile artan işbirliği, Türkiye’nin menfaatinedir.
  “Uluslararası İlişkiler” “Ortadoğu” “Türkiye” “Rusya” “Gündem” “2019”

 

 • Hükümet Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Suriye’de Esad ile işbirliği yapmalıdır.
  “Uluslararası İlişkiler” “Ortadoğu” “Türkiye” “Gündem” ‘’Aktör’’ “2019”

 

 

 • HSK; Türkiye Batı merkezli dış politikasını terk etmelidir.
  “Uluslararası İlişkiler” “Batı Demokrasileri” “Türkiye” “2019”

 

 • HSK; AB, üye ülkelerine yönelik ilk ve orta öğretimde tarih, edebiyat, ekonomi ve vatandaşlık eğitimi gibi derslerde milli müfredat yerine Avrupa temelli ortak bir müfredat uygulamalıdır.
  “Uluslararası İlişkiler” “Batı Demokrasileri” “Avrupa Birliği” “İç İşleri” “Eğitim” “Kültür” “2019”

 

 • BRICS bloğu Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cunhuriyeti’nden oluşan ekonomik temelli bir birliktir.

  Hükümet BRICS bloğunun yükselişinden pişmandır.
  “Pişmandır” “Ekonomi” “Uluslararası İlişkiler” “Rusya” “Çin” “Brezilya” “Hindistan” “Güney Afrika Cumhuriyeti” “BRICS” “2019”

 

 

 • Hükümet Hindistan olarak Çin’in Bir Kuşak, Bir Yol programına aktif olarak katılır.
  “Aktör” “Hindistan” “Çin” “2019” “Ekonomi” “Uluslararası İlişkiler” “Asya”

 

 • Hükümet, Cumhuriyetçi Parti olarak Donald Trump’ın başkanlık döneminden pişmandır. “ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” “Pişmandır” “Aktör” “2019”

 

 

 • Hükümet; Demokrat Parti olarak, Joe Biden yerine Bernie Sanders’ı başkan adayı göstermelidir.
  “ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” “Aktör” “2019”

 

 • HSK ABD’de şiddet suçu şüphesiyle mahkemeye çıkartılan polislerin, suçlu bulunması ciddi ölçüde kolaylaştırılmalıdır.
  “ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” “İç Güvenlik” “Hukuk” “Azınlık” “Siyahi” “2019”

 

 

 • HSK; iki partili sistem Amerika’ya faydadan çok zarar getirmektedir.
  “ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” Devlet” “Anayasa””2019” “Demokrasi”

 

 • Hükümet, Demokrat Parti olarak, çok adaylı bir başkan aday adayı havuzunu, 1-2 adaylı bir başkan aday adaylık havuzuna tercih eder.
  “ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” Aktör” “Parti Politikası” “2019”

 

 

 • Bilgi Notu: Ekonomik işbirliği Malların serbest dolaşımı, beraber anlaşmalar, gümrük birliği ve yatırım anlaşmaları vs.’dir (Eurozone dahil değil.)

  Hükümet AB’nin salt ekonomiye dayalı bir işbirliği örgütü olarak kalmasını tercih ederdi. “Avrupa Birliği” Uluslararası ilişkiler” ekonomi” “Uluslararası Ticaret” 2019

 

 • HSK Avrupa ülkeleri, sınırları içerisindeki dini kurumlara (ibadethane, dini eğitim kurumları, dini cemaat dernekleri, vb.) dışarıdan müdahale edilmesine (finansal destek verilmesi ve görevlilerin başka ülkelerce eğitilmesi vb.) izin vermemelidir.
  “Batı Demokrasileri” “Sekülerizm” ” Politika” “Uluslararası İlişkiler” “2019”

 

 

 • HSK; batılı devletler, anne babaları IŞİD’e katılan ve IŞİD egemenliği altındaki yerlerde doğan çocukları ülkelerine kabul etmemelidir.
  “Batı Demokrasileri” “Ortadoğu” “Politika” ” Uluslararası İlişkiler” “Hukuk” “2019”

 

 • Hükümet, Mısır’da yaşayan sosyal demokrat bir birey olarak, Abdülfettah es-Sisi’yi destekler.
  “Bireysel Tercih” ” İç Siyaset” ” Rejim” “2019”

 

 • HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde AKP-MHP bloğu karşısındaki CHP adaylarını desteklediğini ima ederek bazı illerde seçime girmeme kararı almıştır.


Konu: HSK HDP’nin bu kararı HDP için kötüdür.
“Siyaset” “İç Siyaset” ” “Parti Politikası” ” Türkiye” “2019”

 

 • Hükümet, Ak Parti olarak,Yeni Akit’in varlığından memnundur.
  “Pişmandır” “Medya” “Basın ve Habercilik” “Siyaset” “İç Siyaset” “Aktör” “Türkiye” “2019”

 

 • Hükümet ABH (Ali Babacan Hareketi) olarak Kürt Siyasi Hareketi’ni dışlayan bir politik ajanda takip eder.
  “Kürt Hareketi” “Aktör” Türkiye” “Parti Politikası” “Siyaset” “İç siyaset” “2019”

 

 • HİK; MHP’nin AKP’ye muhalif olmaktan vazgeçip desteklemeye başlama stratejisi başarılı olmuştur.
  “Siyaset” “İç Siyaset” ” “Parti Politikası” ” Türkiye” “2019”

 

 • Hükümet, Akp olarak İstanbul’da seçimlerin tekrarlanmasını istemez.
  “Aktör” “Siyaset” “İç Siyaset” “”Parti Politikası” ” Türkiye” “2019”

 

 

 • HİK; Barış Pınarı Harekâtı, AKP için iyidir.
  “Siyaset” “İç Siyaset” “”Parti Politikası” ” Türkiye” “2019”

 

 • Hükümet, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Ali Babacan önderliğinde kurulması planlanan yeni partiden memnundur.
  “Aktör” “Siyaset” “İç Siyaset” “Pişmandır” ” Türkiye” “2019”

 

 

 • HSK CHP kayyım atamalarına karşı HDP’ye aktif ve radikal bir şekilde destek vermelidir. “Siyaset” “İç Siyaset” “”Parti Politikası” ” Türkiye” “2019”

 

 • HSK; turistik bölgeler, yerel halkın talebi doğrultusunda turizme kapatılabilmelidir.
  “İç İşleri” “Politika” “Kültür” “İdare” “Turizm Politikası” “2019”

 

 

 • HSK, Batılı ülkelerde, emlak fiyatlarının hızla arttığı şehirlerde, yapı ruhsatlarına; güvenlik ve sağlık sebebiyle getirilen kısıtlamaların dışında kalan tüm kısıtlamalar kaldırılmalıdır. (örn. Çevre raporları, imar planlarına uyumluluk vb.)
  “Batı Demokrasileri” “İç İşleri” “Ekonomi” “Çevre” “Politika” “Kent Politikası” “2019”

 

 • HİK; Çözüm sürecinin başladığı dönemde (2010) PKK silah bırakmalıydı.
  “Retrospektif” “Siyaset” “İç Siyaset” ” Türkiye” Hareket” “Kürt Hareketi” “2019”

 

 

 • Hükümet feminist bir kadın olarak cinsiyet bakımından önemli oranda azınlıkta kalacağı görevleri kabul etmemelidir. (Yargıtay’da veya AYM’de tek kadın üye, çok uluslu bir şirketin tek kadın yönetim kurulu üyesi,PFDK’da tek kadın üye)
  “Bireysel Tercih” “Kariyer” ‘’Kadın Hakları’ ‘’ Aktör’’”2019″

 

 • Hükümet Avrupa’daki feminist hareketler olarak kendi ülkelerinde politik temsillerinin artması için halihazırdaki parti politikalarını bu yönde değiştirmeye çalışmak yerine feminist bir siyasi parti kurmalıdır.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm”  “2019”

 

 

 • Kadınlar Camide Hareketi, kadının genel İslam anlayışındaki ortalama konumuna sert bir şekilde karşı çıkmamakla beraber, Müslüman dindar kadınların kurduğu ve kadınların Cuma Namazı, Bayram Namazı ve her türlü kamusal dini ritüellere katılması, kadınlar için ayrılan ibadet bölümlerinin geliştirilmesi, büyütülmesi, kadınların caminin ortak alan ve kullanımından dışlanmaması için mücadele eden bir harekettir.


Hükümet, Türk feminist hareketi olarak, aktif bir şekilde Kadınlar Camide hareketini desteklemelidir. 
“Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm”

“Türkiye” “Din” “Toplumsal Yaşam” “Aktör” “2019”

 

 • Uyumlu İş Kadını: Hali hazırda iş dünyasında bulunan dinamikleri değiştirmek için uğraşmadan, bu sistem içinde yükselmeye çalışan iş kadını profilidir.

Mücadeleci İş Kadını: İş dünyasında kadınlara dezavantaj oluşturan dinamikleri değiştirmek için mücadele eden, iş kadını profilidir.


HSK; Başarılı iş kadınları, genç iş kadınlarına uyumlu iş kadını olmak yerine mücadeleci iş kadını olmayı öğütlemelidir. 
“Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Kariyer” “Aktör” “Anlatı” “2019”

 

 • HSK; kendini feminist olarak tanımlayan bireylerin makyaj yapmama, estetik değişiklilik yaptırmama gibi yükümlülükleri vardır.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Etik” “2019”

 • Bilgi Notu: Seks işçiliği para karşılığı cinsel hizmetlerin sağlanmasıdır. Seks işçileri bunun için yaptıkları aktiviteleri meslekleri olarak tanımlamasalar bile gelir getirmesi amacıyla yaparlar. Örneğin, fuhuş, kız arkadaş deneyimi, internetten fotoğraf satmak, webcaming…


HSK; seks işçiliği tamamen yasallaşmalıdır. 
“Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Toplumsal Yaşam” “Cinsellik” “2019”

 

 • HSK; kadın haklarının gelişmediği ülkelerde, feminist hareket faydacı argümanlara dayanan bir söylem kullanmalıdır. (Örnek: kadınların eğitim görmesi durumunda ekonominin gelişeceği, kadın CEO’ların daha başarılı oldukları, toplumsal cinsiyet rollerinin zayıflamasının erkekler için de faydalı olacağı anlatıları…)
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Ekonomi” “2019”

 

 • Pornografik şiddet, ana akım ya da alternatif medyada şiddet ögelerinin ön plana çıkarılmasıdır. Örneğin; parçalanmış ceset fotoğrafları, işkence videoları vs.


Hükümet, kadının öznesi olduğu pornografik şiddet ögelerinin medyada yayınlanmasını destekler. 
“Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Etik” “Medya” “2019”

 

 • HSK; Feminist hareket politik yöneliminden bağımsız olarak her bir kadın siyasetçinin seçimi kazanmış olmasını kutlar.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Siyaset” “Aktör” ‘’Feminist hareket’’ “2019”

 • HSK; kadın öğrenci sayısının orantısız biçimde az olduğu eğitim alanlarında, kadınlara üniversite hayatının başından meslek hayatının beşinci yılına kadar yüksek finansal teşvik verilmelidir.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Sosyal Hizmet” “Akademi” “Kariyer”  “2019”

 • Hükümet, Batılı toplumsal hak hareketleri olarak (Feminist gruplar, LGBTI gruplar, çevreci hareket vb.), küresel bir ajanda yerine, yerel bir ajandaya sahip olmalıdır.

“Batı Demokrasileri” “Hareket” “Hak Hareketleri” “2019”

 • Hükümet, kadın erkek arasındaki gelir eşitsizliği sebebiyle bütün erkeklere ekstra gelir vergisi uygular.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Ekonomi” “Adalet” “Pozitif Ayrımcılık” “2019”

 

 • Hükümet vegan bir birey olarak, çevresindeki kişileri (arkadaşları, aileleri vb) hayvansal ürün tüketmemeleriyle ilgili agresif bir biçimde yönlendirir.
  “Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler”  “Hayvan Hakları” “İdeoloji” “Veganizm” “Aktör” “2019”

 

 

 • Hükümet hayvan hakları hareketi olarak, insanları rasyonel argümanlarla ikna etmeye çalışmaktansa duygularına hitap ederek ikna etmeye çalışmayı tercih eder.(Buzağının anneden ayrıldığını göstermek, hayvanat bahçesindeki mutsuz fok balığı görüntüsü vb.) “Hareket” “Hak Hareketleri” “Hayvan Hakları” “İdeoloji” “Veganizm” “Aktör” “2019”

 

 • HİK; gelişmekte olan ülkeler, ekonomik büyüme pahasına olsa dahi ülkesindeki işçi haklarını katı bir biçimde korumalıdır. (Örnek: toplu iş sözleşmesi, fazla mesai düzenlemeleri, asgari ücret iyileştirmeleri vs.)
  “Hukuk” “İş Hukuku” “İşçi Hakları” “Ekonomi” “Gelişmekte Olan Ülkeler” “2019”

 

 

 • Bilgi Notu: Queerbaİİting, sanat eserlerinde (film, kitap, dizi, müzik vb.) karakterlerin eşcinsel oldukları, karakterler arasında eşcinsel bir çekim bulunduğunu ima eden, çoğunlukla ipuçlarıyla bunu sezdiren ama açık bir şekilde eşcinsel ilişki olduğunu vurgulamayan, bunu göstermeyen, açıklamayan bir yöntemdir.

  Hükümet LGBTİ hareketi olarak, Queerbaİting yöntemiyle işlenene karakterleri LGBTİ ikon dünyasında ana ikon olarak öncelemelidir. (Gay pridelarda bu karakterler gibi giyinmek, Twitter’da gay hesapların bu karakterlerin eşcinsel temalı GIFlerini, videolarını yayınlaması vb.) “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Aktör” “Sanat” “2019”

 

 • Bilgi Notu: LGBT mahalleleri, yaşayanların büyük çoğunluğunun LGBT bireylerden oluştuğu, onlar için sosyal alanlar oluşturmuş, geçimlerini belli bir çerçevede geçindirebildikleri yaşam alanlarıdır. (San Fransisco’da Castro bölgesi, New York’ta Greenvillage bölgesi vb.)

Günümüzde bu bölgelerin sayısı geçmişe göre daha azdır.


Hükümet, LGBT mahallelerinin azalışından pişmandır.
“Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Toplumsal Yaşam” “Pişmandır” ” “2019”

 

 • Hükümet LGBTİ+ hareketi olarak belirli meslek alanlarındaki LGBTİ+ ikonların varlığından memnundur. (Örneğin DJ’lik: Kerimcan Durmaz, makyaj artisti: Jeffree Star, drag queen: Trinity the tuck vb.)
  “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Toplumsal Yaşam” “Aktör” ‘’Pişmandır’’ “Medya” “2019”

 

 • Hükümet batılı toplumsal hareketler olarak (LGBTQi+, çevreci hareket …), küresel bir ajanda yerine yerel bir ajandaya sahip olur.
  “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Çevre” “Batı Demokrasileri” “Aktör” “2019”

 

 • Bilgi Notu: CIS gender toplumsal cinsiyetiyle biyolojik cinsiyeti aynı olan kişiler için kullanılan bir terimdir.


HSK; CIS feminist kadınlar örgütlenmelerine trans kadınları kabul etmemelidir.
“Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “İdeoloji” “Feminizm” “Feminist Hareket” “Kadın Hakları” “Toplumsal Yaşam” “Aktör” “2019”

 

 • HSK, LGBTİ bireylerin, cinsel yönelimlerini kimliklerinin ana unsuru olarak tanımlamaları LGBTİ bireylere faydadan çok zarar getirmektedir. “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Toplumsal Yaşam” “Aktör” ‘’Fayda-zarar’’ “2019”

 

 • INFO ‘Drag Race’ Netflix’te yayınlanan bir yarışmadır.Yarışmacılar trans bireylerdir. Yarışma 12 hafta sürmektedir. Yarışmacıların fan kitleleri oluşmaktadır.

  Hükümet LGBTi+ bir birey olarak Drag Race’in varlığından memnundur.
  “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Toplumsal Yaşam” “Aktör” “Bireysel” “Medya” “Pişmandır” “2019”

 

 

 • Hükümet çizgi film ve animasyon üreticilerine ana akım baş karakterler kullanarak ürettikleri içerikler kadar toplumun dezavantajlı kesimlerinden baş karakterler kullanarak içerik üretimini zorunlu tutmayı destekler. (Ana akım güzel veya beyaz veya kaslı baş karakter kadar şişman veya siyahi veya engelli baş karakter)
  “Medya” “Azınlık” Sanat” “Liberalizm” “2019”

 

 • HSK azınlık gruplar iç ekonomilerini oluşturmayı öncelemelidir. (Kendi şirketlerini kurmak, bu şirketlerde çalışmak, hizmeti buralardan almak.)
  “Azınlık” “Ekonomi” “Kariyer” “Toplumsal Yaşam” “Hareket” “2019”

 

 

 • HSK; Göçmenler ve etnik azınlıklar, milliyetçiliğe tutunmalıdır. (Almanya’daki Türklerin Türk milliyetçiliğine, Fransa’daki Cezayirlilerin Cezayir milliyetçiliğine tutunması)
  “İdeoloji” “Azınlık” “Göç” “Kültür” “Toplumsal Yaşam” “Hareket” “Milliyetçilik” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Eğitimde Kaynaştırma Planı, mülteci çocuklarının birinci sınıftan itibaren o ülkenin vatandaşlarıyla beraber eğitim almalarını zorunlu tutar.


HSK; Eğitimde Kaynaştırma Planı yürürlüğe sokulmalıdır.
“Eğitim” “Çocuk Yetiştirme” “Göç” “Azınlık” “2019”

 

 • HİK; Azınlık gruba mensup komedyenler kendi kimliklerini sterotipleştiren performanslar sergilememelidir.
  “Azınlık” “Hareket” “Etik” “Medya” “Sanat” “2019”

 

 • Hükümet, spor yapmak, oyun oynamak, müzik aleti kullanmak gibi engelli olmayan insanlara göre sıradan olan aktivitelerin engelliler tarafından yapıldığını gösteren ve bu durumu ilham verici olarak nitelendiren ürünlerin (meme, fotoğraf, video, ted-talk vb.) popülerleşmesinden pişmandır.
  “Pişmandır” “Engelli Hakları” “Medya” “Yaygınlaşma” “Toplumsal Yaşam” “2019”

 

 

 • Hükümet, engelli bireyleri tolumun içinde var etmeye çalışmak yerine bir arada bulundukları izole alanlar yaratmayı tercih eder. (Engelli olmayan insanlarla aynı okula gitmek yerine kendilerine özel okula gitmek, engelli olmayan insanlarla birlikte çalışmak yerine sadece engellilerin çalıştığı istihdam alanları yaratmak vb.)
  “Engelli Hakları” “Toplumsal Yaşam”  “Politika” “Sosyal Hizmet” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Büyük beş teknoloji şirketi: Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft.

Bu şirketlerin son yıllarda yaptığı satın almalar:

Apple- Shazam, Siri, Beats

Amazon- Wholefoods, IMDB, Alexa, Twich, Audible

Google- YouTube, Motorola, Blogger, HTC

Facebook- Instagram, WhatsApp, Oculus

Microsoft- Skype, Hotmail, Linkedin


HSK; Büyük 5 teknoloji şirketi bölünmelidir. 
“Ekonomi” “Şirketler” “İktisat Teorileri” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Eşit örgütlenme modeli, hiyerarşik tanımlamaları reddeden; müdür, müdür yardımcısı, supervisor, takım koordinatörü, amir, ünite amiri, departman amiri, baş operatör, genel sekreter, departman sorumlusu, takım sorumlusu, bölüm sorumlusu, ekip lideri, departman lideri, takım lideri, ekip şefi, ünite şefi, ünite amiri yardımcısı, baş operatör yardımcısı, kat amiri, bölüm başkanı, ünite başkanı, başkan şef, şef başkan, gibi konumları barındırmayan çalışma sistemidir. Bu sistemde yapılması gereken bir iş olduğunda beceriler de göz önünde bulundurularak o an müsait olan kişi ya da kişiler ne yapması gerekiyorsa o görevi yerine getirmektedir.

  HSK; işyerlerinde hiyerarşik model yerine eşit örgütlenme modeli kullanılmalıdır.
  “Şirketler” “Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “İktisat Teorileri” “2019”

 

 • HİK; piyasanın %88’ini elinde bulunduran 4 büyük plak şirketi (Universal, Sony, Warner, EMI) müziğe faydadan çok zarar getirmiştir.
  “Kültür” “Sanat” “Medya” “Kapitalizm” “Şirketler” “Fayda-Zarar” “2019”

 

 

 • Hükümet, Türkçe rap camiası olarak, şarkılarda esrar kültürünün övülmesinden pişmandır. “Kültür” “Sanat” “Toplumsal Yaşam” “Aktör” “İfade Özgürlüğü” “Pişmandır” “2019”

 

 • HİK; Ben Fero Türkçe Rap’a faydadan çok zarar vermektedir.
  “Fayda-Zarar” “Kültür” “Sanat” “Medya” “2019”

 

 

 • Bilgi Notu: Bu maç için “Yeni Dergiler”, Ot,Bavul, Kafkaokur, Kafa vb. dergileri anlatmaktadır.


HİK; Yeni Dergiler Türk Edebiyatı’na faydadan çok zarar getirmektedir.

“Kültür” “Sanat” “Medya” “Edebiyat” “2019”

 

 • Hükümet, sanat eserlerinin sosyal medyada ve internette büyük kitlelerce ortak olarak yorumlanması ve eleştirilmesi durumunun popülerleşmesinden pişmandır. (Ekşi Sözlük’teki başlıklar, Twitter’daki hashtagler vb.)
  “Pişmandır” “Kültür” “Sanat” “Dizi ve Sinema” “Medya” “Sosyal Medya” “2019”

 

 • Hükümet, sanat endüstrisinin toplumsal hafızada yer bırakmış olayları konu edinen eserlerde, olumsuz yanlarını öne çıkaran ya da doğrudan olumsuz olayları konu almasındansa, bu olaylardaki olumlu yanları öne çıkarmasını ya da doğrudan olumlu olayları konu edinmesini tercih eder.

Örnek 1: 2. dünya savaşıyla ilgili Nazi katliamını anlatan bir film yerine aynı savaşta bir büyükelçi tarafından kurtarılan 30 Yahudi’nin anlatıldığı film

Örnek 2: Soma maden faciası vs Şili maden kurtarma operasyonu
“Kültür” “Sanat” “Medya” “Toplumsal Yaşam” “2019”

 

 • HİK; baskıcı rejimlerde eser veren tüm sanatçıların eserlerinde muhalif mesaj verme/kaygı gütme sorumluluğu vardır.
  “Kültür” “Sanat” “Etik” “Demokrasi” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Temel Araştırma; merak güdüsünü tatmin eden, bilimsel literatürü ve bilgi dağarcığını genişleten, sonuçlarının işlevselliği öngörülemeyen araştırma çeşididir.

(Örnek: Jüpiter’e mekik yollamak, insan klonlamak, Hadron çarpıştırıcısı inşa etmek vs.)

Uygulamalı Araştırma; istenen ve hedeflenen sonuçları elde etme amacıyla yapılan, sonuç odaklı araştırma türüdür. (Örnek: Daha verimli elektrik santralleri geliştirmek, elektrikli araba yapmak, üretim metodlarını ve makinelerini iyileştirmek vs.


Hükümet, gelişmiş bir ülke olarak, kaynaklarının ciddi miktarını temel araştırmalar yerine uygulamalı araştırmalara yöneltmelidir.
“Aktör” “Bilim ve Teknoloji” “Akademi” “Devlet” “İdare” “Gelişmiş Ülkeler” “2019”

 

 • HSK; Akademisyenler yazdıkları makale ve aldıkları atıf sayısına göre prim almalıdır.
  “Bilim ve Teknoloji” “Akademi” “2019”

 

 • Hükümet özel üniversite sayısının giderek artıyor olmasından memnundur.
  “Akademi” “Eğitim” “Pişmandır” “2019”

 

 

 • HSK; Sanat akademilerinde müfredatlar, klasik eserlerin yeniden yorumlanması, okutulması, taklit edilmesi yerine yeni ve farklı eser üretimi ağırlıklı olmalıdır.
  “Sanat” “Akademi” “Eğitim” “2019”

 

 • HSK; Eğitimcilere terfi için sorunlu okullarda başarılı bir şekilde görev yapmış olma şartı getirilmelidir.
  “Eğitim” “Kariyer” “Etik” “Meslek Etiği” “2019”

 

 

 • Bilgi Notu: Eğitimde gruplandırma uygulaması, zorunlu eğitim süresince eğitim kurumlarındaki sınıfların ayrımının öğrencilerin başarılarına göre belirlendiği sistemdir.
  Hükümet, eğitimde gruplandırma uygulamasını tercih eder.
  “Toplumsal Yaşam” “Eğitim” “Çocuk Yetiştirme” “Politika” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Bilimsel rasyonalizm: davranışların ve fikirlerin dini inanç veya duygusal tepkilerden ziyade akıl ve bilgilere dayandırılması gerektiğini söyler.
  HSK; eğitim sistemi bilimsel rasyonalist zihniyette topyekün yeniden düzenlenmelidir.
  “Eğitim” “Akademi” “Öğreti” “Politika” “2019”

 

 

 • HSK, İlköğretim okullarında ilk dört sene için mevcut olan sınıf öğretmenliği uygulaması kaldırılmalıdır. 
  “Eğitim” “Çocuk Yetiştirme” “Politika” “2019”

 

 • Bilgi Notu: İlhan Omar Müslümanları, liberal Batı devletlerinde yaşayan ve kadın hakları, LGBT hakları, sosyal haklar gibi konularda genel İslami duruştan daha ilerici düşünen ve ilerici partilerde görev alan siyasetçilerdir.
  Hükümet, Liberal Batı devletlerinde yaşayan müslümanlar olarak, İlhan Omar Müslümanlarının popülerleşmesinden memnundur.
  “Din” “İslam” “Batı Demokrasileri” “Toplumsal Yaşam” “Siyaset” “Pişmandır” “Aktör” “Hak Hareketleri” “2019”

 

 • Bilgi Notu 1:Dışlayıcı yaklaşıma göre Hristiyanlar, Hristiyan olmayanların Tanrı’yı bilemeyeceğini dolayısıyla kurtuluşa eremeyeceğini savunan yaklaşımdır.

Bilgi Notu 2: Çoğulcu yaklaşıma göre ise bütün dinler insanı tanrıya eriştiren eşit vasıtalardır. Tarih boyunca dışlayıcı yaklaşımın hakim olduğu Hristiyanlıkta 1962-65 yıllarında yapılan 2. Vatikan Konsil’inden itibaren çoğulcu yaklaşım benimsenmeye başlanmıştır.


Hükümet, Papalık olarak 2. Vatikan Konsil’inden pişmandır.
“Din” “Hristiyanlık” “Aktör” “Pişmandır” “Toplumsal Yaşam” “2019”

 

 • Bilgi Notu: FİFA, 18 yaş altındaki oyuncuların uluslararası transferini; aile, futbol dışı nedenlerle göç etmediği sürece yasaklamıştır.


HSK; FİFA, 18 yaş altı futbolcuların uluslararası transfer yasağını kaldırmalıdır.
“Spor” “Futbol” “Politika” “Medya” “Uluslararası Organizasyonlar” “2019”

 

 • HSK, futbol liglerinde her kulübün tüm gelirlerinin(bilet, yayın, forma satışı gelirleri ve diğerleri) yüzde ellisi bir havuzda toplanıp ligdeki her kulübe eşit olarak dağıtılmalıdır.
  “Spor” “Futbol” “Medya” “Politika” “Adalet” “2019”

 

 • Bilgi Notu: 32 takımın oluşturduğu, lig usulü maçların yapıldığı ve katılımcı takımların yerel liglerden çekilerek dahil olduğu lige ‘’Büyükler Ligi’’ denmektedir. Örneğin Barcelona, Chelsea,Benfica vb. kendi liglerinden çekilerek bu lige katılmaktadır. Katılımcılar son 5 yıl içerisindeki Avrupa başarısı, UEFA sıralamaları, taraftar sayısı, doluluk oranı, yerel liglerdeki başarısı gibi kriterlere göre belirlenecektir.Yarı geçişli bir eleme sistemi uygulanacaktır. 3 yılda bir sınırlı sayıdaki takım yukarıdaki kriterlere uyum sağladığında Büyükler Ligi’nde başarısız olan takımlarla yer değiştirecektir.Var olan Şampiyonlar Ligi kaldırılacak, UEFA Avrupa Ligi varlığını sürdürecektir.

  HSK; UEFA, Avrupa Büyükler Ligi’ni kurmalıdır.

“Spor” “Futbol” “Medya” “Uluslararası Organizasyonlar” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Spor Yönetim Ölçeği (SYÖ), ülkelerin belli spor alanlarındaki kulüplerinin ve federasyonlarının, kurumsal yozlaşmasını, kurum içi demokratik süreç yönetimini, şeffaflığını ve verimliliğini ölçer.

Ör: Rusya-Bisiklet %26, İsviçre-Tenis %89


HSK; ilgili spor dallarında minimum SYÖ puanını sağlayamayan ülkeler, o dalda olimpiyatlara alınmamalıdır.
“Spor” “Etik” “Uluslararası İlişkiler” “Adalet” “2019”

 

 • Hükümet, Kuzey Avrupa Spor Sistemi’ni Avrupa Sistemi’ne tercih eder.
  “Spor” “2019”

 

 • Hükümet, milli takımların varlığından pişmandır.
  “Spor” “Medya” “Uluslararası İlişkiler” “Pişmandır” “2019”

 

 

 • Hükümet, takım sporları yapan sporcuların ikonlaşmasından pişmandır.
  “Spor” “Medya” “Pişmandır” “2019”

 

 • HİK; dünyanın tüm fakirleri hedefine ulaşmış bir Marksist devrimin peşinden koşmakta meşrudur.
  “İdeoloji” “Marksizm” “Adalet” “Etik” “2019”

 

 

 • HSK; Miras kaldırılmalıdır.
  “İdeoloji” “Marksizm” “Adalet” “Etik” “Ekonomi” “Aile” “Bireysel Özgürlükler” “2019”

 

 • HSK; liberaller görüşlerine katılmadıkları kişileri ırkçı, seksist, yobaz gibi pejoratif, aşağılayıcı etiketlerle yaftalamamalıdır.
  “Liberalizm” “Siyaset” “Hareket” “Toplumsal Yaşam” “2019”

 

 

 • HİK; vatandaşlık alınıp satılabilmelidir.
  “Liberalizm” “Devlet” “Bireysel Özgürlükler” “2019”

 

 • HSK, küresel iklim için önemli olan alanların (Amazon yağmur ormanları, Nil nehri vb.) yönetimi ve kontrolü devletlerden alınarak, kurulacak uluslararası bir aktöre devredilmelidir. “2019” “Uluslararası ilişkiler” “Çevre” “Egemenlik”

 

 

 • Hükümet vegan bir birey olarak, çevresindeki kişileri (arkadaşları, aileleri vb) hayvansal ürün tüketmemeleriyle ilgili agresif bir biçimde yönlendirir.
  “2019” “Aktör” ” Bireysel” “Etik” “Çevre” “Hayvan hakları”

 

 • Hükümet Batı çevre hareketleri olarak, bireylerin çevreye karşı sorumluluğunu temel alan kampanyalar yapmak yerine büyük kurumların (şirketlerin, fabrikaların, kamu kurumlarının) çevreye karşı sorumluluklarını hedef alan kampanyalar yapmalıdır.
  “2019” “Batı demokrasileri” “Hareket” “Çevre” ‘’Aktör’’

 

 

 • Bilgi Notu 1: İlerlemeci sivil toplum kuruluşları; insanları kadın sorunları, çevresel sorunları, hayvan hakları, işçi hakları gibi güncel sorunlarla ilgili bilgilendiren, insanları eyleme, protestoya çağıran; şirketlerin, kamu kuruluşlarının ve siyasi partilerin politikalarını değiştirmeye çalışan örgütlerdir.

Bilgi Notu 2: Tüketicilerin sadece bireysel çıkarları doğrultusunda değil aynı zamanda, çevresel, siyasal ya da  toplumsal kaygılar güderek tüketim yapmasına politik tüketicilik denir. 


HSK; sivil toplum kuruluşları, söylemlerinin görece çok daha büyük kısmını insanları politik tüketiciliğe teşvik etmek için kullanmalıdır.
“2019” “Sivil toplum kuruluşları” “Hareket” “Çevre” “Hayvan hakları” “Kadın hakları” “İşçi hakları”

 

 • Bilgi Notu: X okulu eğitim metodu olarak başarılı ve gelecek vaat eden olarak gördüğü az çaylağa yatırım yapar.(iyi çaylaklar çaylak turnuvalarında birlikte yarışır, open turnuvalarda iyi ve tecrübelilerle eşleşirler ve çalışma maçlarında iyi salonlarda oynarlar).Y okulu ise sadece başarıyı kıstas olarak değerlendirmeyip kaynaklarını daha fazla çaylağa dağıtır.


Hükümet, en azından ortalama başarıya ve tecrübeli münazıra sahip bir münazara kulübü olarak başarıyı önemseyen metodu diğer metoda tercih eder.
“2019” “Münazara” “Aktör”

 

 • HSK; Türkiye münazara camiası kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamalıdır. (Her komiteye en az 2 kadın almak, başarılı münazaracıların daha çok kadın çaylak taşıması, kadınlara özel turnuva düzenlemesi vb)
  “Pozitif ayrımcılık” ” Kadın hakları” “Adalet” “Münazara” “2019”

 

 • Bilgi Notu 1: Politik doğruculuk, sosyal olarak dezavantajlı veya ayrımcılığa uğrayan insan gruplarını dışladığı, marjinalleştirdiği veya hakaret ettiği algılanan ifade veya eylem biçimlerinden kaçınılmasıdır.

Bilgi Notu 2: Sosyal medya şirketlerinin kullandığı atılan postların içeriğini denetleyen politik doğrucu bir algoritma var.Bu algoritma politik doğrucu olmayan içeriklerin atılmasını engelliyor.Örneğin; göçmen terörist kelimelerinin aynı paragrafta göçmenlerin aleyhine kullanıldığı bir tweet atılamıyor.Örneğin; Asyalı/kadın trafik canavarı denemiyor.


Konu: Hükümet, bu algoritmanın kullanılmasını destekler.
“İfade özgürlüğü” “Sosyal Medya” “Azınlık” “2019”

 

 • HSK; tarih boyunca başarılı olmuş sanatçıların, bilim insanlarının biyografilerinde ve bu kişilerle ilgili yapılan haberlerde düzenli uyuşturucu kullandıkları bilgisinin verilmesi yasaklanmalıdır.

“Tarih” “Medya” “Sanat” “Bireysel Özgürlükler” “2019”

 

 • Hükümet Twitter’ın siyasi reklam yasağını destekler.
  “Reklamcılık” “Medya” ” Sosyal medya” “2019”

 

 • Infuluancer’lar, başkalarının düşünce,davranış ve tüketim alışkanlıklarını sosyal medya kullanımı aracılığıyla etkileyen ve bunun üzerinden para kazanan kişilerdir.(danla bilic,James Charles, Duygu Özaslan, Elvin Levinler)


Hükümet Infuluancer’ların varlığından pişmandır.
“Pişmandır” “Medya” ” Sosyal medya” “2019”

 

 • Hükümet Cancel Culture’dan memnundur.
  “Pişmandır” “Medya” ” Sosyal medya” “Etik” “2019”

 

 • Hükümet; ofansif mizahın varlığından memnundur.(Bireye direkt küfür/hakaret ofansif mizah kapsamında değerlendirilemez.)
  “Pişmandır” “Azınlık” “Medya” “Toplumsal yaşam” “2019”

 

 • HİK; Mizah, politik doğruculuktan muaf tutulamaz.
  “Toplumsal yaşam” “Azınlık” “Etik” “İfade Özgürlüğü” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Sosyal medya anneleri, kişisel sosyal medya hesaplarını çocuklarıyla ilgili paylaşım yapmak amacıyla kullanan annelerdir. Bu kullanıcılar hesaplarında; hamilelik/annelik sürecini, çocuklarıyla neler yaşadıklarını ve kullandıkları ürünleri vb. anlatan sayısız içeriğe yer verir.
  Hükümet sosyal medya annelerinin popülerleşmesinden memnundur.
  “Pişmandır” “Medya” “Toplumsal Yaşam” ” Sosyal medya” “2019”

 

 

 • Hükümet, muhalif bir medya kuruluşu olarak (BirGün, Cumhuriyet, Fox TV vb), Türkiye’de gerçekleşen ekonomik, sosyal, siyasi alanlarda herhangi bir iyi gelişmeyi yayınlamamalıdır. “Aktör” “Türkiye” “Basın ve habercilik” “Medya” “Etik” ” Meslek etiği” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Kişinin Online dünyada bıraktığı beğeni, arama vb izlere göre özelleştirilerek kendisine gösterilen reklama online kişiselleştirilmiş politik reklam denir.


HİK; online politik mikro hedefleme (kişiselleştirilmiş politik reklamlar) demokrasi için iyidir. “Medya” ” Sosyal medya” “Reklamcılık” “İç siyaset”  “2019”

 

 • Hükümet, Instagram’ını kapatır.
  “Bireysel Tercih” “Sosyal Medya” “Toplumsal Yaşam” ‘’Sosyal İlişkiler’’ “2019”

 

 • Hükümet, adli vakaların basına yansımasından pişmandır.
  “Pişmandır” “Hukuk” “Basın ve habercilik” “Medya” “Sosyal medya” “2019”

 

 

 • Bilgi Notu: Korumacı ebeveyn; Çoğunlukla evladının yanında olan, evladını sıkı takip eden, dış dünya tehditlerinden evladını koruma kaygısını sürekli taşıyan, tedbirli ebeveyndir. Rahat ebeveyn; evladına karşı az müdahaleci olan, dış dünyada karşılaşılan sorunlarla çocuğun kendi başına mücadele etmesine teşvik eden ebeveyndir.


HSK; Hükümet, günümüz dünyasında evladını korumacı ebeveyn olarak yetiştirir.
“Bireysel Tercih” “2019”

 

 • HSK, nüfusu gittikçe yaşlanan ülkelerde devlet evli çiftlere birden fazla çocuk yapmaları için geniş finansal motivasyonlar sağlamalıdır.
  “Devlet” “Aile” “Politika” “2019”

 

 • Hükümet aile bağlarının zayıflamasından pişmandır.
  “Aile” “Pişmandır” “Toplumsal Yaşam” “2019”

 

 

 • HİK ezilen kimliğe mensup çocukların aileleri çocuklarını o kimliğe yönelik toplumsal yaklaşımı gerçekçi biçimde yansıtarak yetiştirmelidir .( ÖRNEK : Kız çocuk ailesi, Alevi aile, Siyahi aile )
  “Toplumsal Cinsiyet” “2019”

 

 • Kura ile seçim sistemi, tüm halkın yerine halkı temsil eden bir grubun (çıkar grubu, etnisite vb. grupları sayılarıyla doğru orantılı olarak), kura ile belirlenip; siyasi, ekonomik ve sosyal konular hakkında farklı perspektiflerden aldıkları yoğun eğitimin ardından oy kullandığı sistemdir.


Hükumet kura ile seçim sistemini destekler. 
“Devlet” “Demokrasi” “Rejim” “2019”

 

 • HSK; seçimlerde seçmenlere yaş gruplarına göre azalan şekilde oy hakkı tanınmalıdır.(Örnek:18-30 yaş = 4x ,30-45 yaş = 3x ,45-60 = 2x ,60+ = x)
  “Devlet” “Demokrasi” “Rejim” Toplumsal Yaşam” “2019”

 

 • Hükümet, tek politik ajandalı siyaset yapan aktörlerin varlığından memnundur.(Örneğin, Canadian, Marijuana Party,Hayvan Deneyleri Yasaklansın Hareketi, Yeşil Parti vb.) “Demokrasi” “Rejim” “Siyaset” “Hareket” “Siyasi Parti” “Pişmandır” “2019”

 

 • Hükümet siyasi partilerin olmadığı bir demokratik siyaseti tercih eder.
  “Rejim” “Demokrasi” “Devlet” “Siyasi Parti” “2019”

 

 • HİK; 21. yy’da Batı toplumlarında siyasi güce erişimdeki ve bu gücün kontrolündeki eşitlik azalma sürecindedir.
  “Batı Demokrasileri” “Demokrasi” “Retrospektif” “2019”

 

 • HSK; Her bakanlığın karar ve politikaları, kendi alanında uzman kişilerden oluşan ve mutlak veto yetkisi olan siyasi olarak tarafsız kurulların denetiminde olmalıdır.
  “Devlet” “Yönetim” “İdare” “Rejim” “2019”

 

 

 • HSK turistik bölgelerde, bölgeye girebilecek turist sayısına o bölgede yaşayan insanlar karar vermelidir.
  “Turizm” “Demokrasi” “Yönetim” “Kültür” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Liberal otoriteryen yöneticiler; insanların hak ve özgürlüklerini korumayı-genişletmeyi amaçlayan, demokratik olmayan yollarla, seçilmeden iktidara gelmiş kişilerdir. Bu özgürlükleri otoriter metotlar kullanarak genişletir, korurlar.


Hükümet; temel hak ve özgürlüklerin oturmadığı ülkelerde liberal otoriteryen yöneticilerin iktidarda olmasını destekler.
“Devlet” ” Yönetim” “Etik” ” İdeoloji” “2019”

 

 • Info: Minimalist devlet yalnızca güvenlik ve adli hizmetler sağlayan devlettir


HİK yalnızca ve yalnızca minimalist devlet meşrudur

“İdeoloji” “Liberalizm” ” Etik” “Devlet” ” Yönetim” “2019”

 

 • HSK, nüfusu gittikçe yaşlanan ülkelerde devlet evli çiftlere birden fazla çocuk yapmaları için geniş finansal motivasyonlar sağlamalıdır.
  “Devlet” “Yönetim” “Politika” ” “Nüfus politikası” “2019”

 

 • HSK Göçmenlere, bulundukları ülkeler tarafından, belirli bir süre askerlik yapmaları karşılığında vatandaşlık verilmelidir.
  “Azınlık” “Göçmen” “Devlet” “Yönetim” “Politika” “2019”

 

 

 • HSK, metropollerde şahsi özel araç kullanımı sınırlandırılmalıdır. (taksi özel değil, acil durumlarda istisna var.)
  “Devlet” “Yönetim” “Politika” “Kent politikası” “Bireysel Özgürlükler” “2019”

 

 • HSK; Evsizleri ve sosyoekonomik durumundan dolayı suça yönelmiş olan suçluları topluma kazandırmak için oluşturulan programlara harcanan bütün para doğrudan bu kişilere verilmelidir. (Örneğin denetim ve gözetim için kullanılan fazla sayıda memur, çeşitli ve çok sayıda kurs, terapi için psikolog.)
  “Devlet” “Yönetim” “Politika” “Sosyal hizmet” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Kişilerarası vize programı, küçük işletmelerin veya bireylerin bir göçmeni çalıştırabilmek için vize verebilmesini kapsar. Bu program, işverenlerin asgari ücretin altında maaş teklif edebilmesine imkan tanırken, işverenlerin sadece ülkeye giriş sağlaması ya da yemek/barınak vermesi de mümkündür. Devlet hala güvenlik kontrolü yapmaktadır.


Hükümet, kişilerarası vize programını uygular.

“Devlet” Yönetim” “Politika” “İdare” “Ekonomi” “2019”

 

 • Hükümet savunur ki; tedavi edilmesi mümkün olmayan hasta yaşlıların ömrünü uzatmaya yönelik tedaviler devlet sağlık sigortası kapsamından çıkarılmalıdır.
  “Yönetim” “Sosyal hizmet” “Etik” “Ekonomi” “Politika” “Sağlık” ” “Nüfus politikası” “2019”

 

 • HSK alkol, sigara ve uyuşturucu bağımlılığı tedavisinde kullanılan ürün ve hizmetler devlet tarafından karşılanmalıdır.
  “Sağlık” “Yönetim” “Politika” “Sosyal hizmet” “Etik” “2019”

 • İlber Ortaylı, birçok konuda entelektüel bilgi sahibi popüler bir figürdür. İlber Ortaylı kendi bilgi birikimi ve kültürel tercihleri üzerinden “cahil” ve “kültürsüz” gördüğü insanları aktif bir şekilde aşağılamakta, eleştirmektedir.


Hükümet, İlber Ortaylı gibi figürlerin popülerleşmesinden pişmandır.

“Kültür” “Pişmandır” “Toplumsal Yaşam” “Medya” “Anlatı” “2019”

 

 • HİK merhamet duygusu kötüdür.
  “Bireysel” “Anlatı” “Etik” “Felsefe” “Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “2019”

 

 • HİK, “iyiler kazanır kötüler kaybeder” düşüncesi faydadan çok zarar getirmiştir.
  “Fayda-Zarar” “Anlatı” “Toplumsal Yaşam” “Etik” “2019”

 • Hükümet “Sevdiğin İşi Yap” anlatısının yaygınlaşmasından pişmandır.
  “Toplumsal Yaşam” “Kariyer” “Anlatı” “Bireysel” “Pişmandır” “2019”

 

 • HİK, insanların materyal unsurlardan alabilecekleri mutluluklar(başarı dereceleri, para kazanmak, alışveriş yapmak) insan ilişkilerinden(romantik ilişki, aile bağları, dostluklar) alabilecekleri mutluluklardan daha iyidir.
  “Toplumsal Yaşam” “Kariyer” “Anlatı” “Bireysel” “Sosyal İlişkiler” “2019”

 • Hükümet, her bireyin amacının olması gerektiği yönündeki toplumsal beklentiden pişmandır “Toplumsal Yaşam” “Felsefe” “Anlatı” “Bireysel” “Pişmandır” “2019”

 

 • Kişisel gelişim endüstrileri: Kişinin bireysel gelişimi ve “iyi hayat” yaşaması için üretilen ve satılan tüm ürün ve hizmetleri kapsar. Örneğin, Yaşam koçluğu, kitaplar, seminerler… Bunlar sağlık, ilişki, kariyer gibi alanlarda olabilir.


Konu: Hükümet kişisel gelişim endüstrilerinin yükselişinden pişmandır.

“Anlatı” “Kariyer” “Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “Pişmandır” “Meslek Etiği” “2019”

 

 • Hükümet neredeyse tüm sokakların mobese kameralarıyla izlendiği bir metropolü aksine tercih eder.
  “Kişisel Veri” “Toplumsal Yaşam” ” Yönetim” “Etik” “İç Güvenlik” “2019”

 

 • Hükümet, meslek örgütlerinin siyasileşmesinden memnundur.(Baro, Tabipler Birliği vb)
  “Pişmandır” ” İş Hukuku” “Meslek Etiği” “Siyaset” “İdeoloji” “Anayasa” “2019”

 

 

 • İşveren sendikaları, sermaye sahiplerinin işçiler ve kamu tüzel kişileri karşısında ortak mesleki menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacı ile kurdukları kuruluşlardır.


HSK İşveren sendikalarının kurulması yasaklanmalıdır
“Sol” ” İş Hukuku” “Şirketler” “İşçi Hakları” “Politika” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Al Ömrümü Koy Ömrünü Üstüne Teknolojisi bireylerin birbirlerine ömürlerinden süre vermelerini (alma, satma, bağış vb.) sağlayan bir teknolojidir. Transfer işlemi iptal edilemez. Bir kişi alma-verme şeklinde en fazla 5 defa bu işlemi gerçekleştirebilir.


HSK: Al Ömrümü Koy Ömrünün Üstüne Teknolojisi yasaklanmalıdır.

“Kurgu” “Etik” “Felsefe” “Ölüm” “Sağlık” “Sosyal İlişkiler” “2019”

 

 • Sene 2071. Yapay zeka teknolojisi tüm insanlık için efektif politikalar üretebilecek konuma geldi. Var olan teknoloji her zaman insanlığın ortalama mutluluğunu düşünmek ve maksimize etmek üzerine kodlandı. İnsanların önünde iki opsiyon var:
 1. yapay zeka tarafından yönetilen bir küresel hükumet altında yaşamak 2. bu teknolojiyi yok etmek.


Hükumet birinci opsiyonu tercih ederdi.

“Kurgu” “Felsefe” “Yapay Zeka” “Yönetim” “Aktör” “2019”

 

 • Hükümet gerekli teknolojinin var olduğu varsayımıyla dünya tarihinde gerçekleşmiş tüm kötü olayları insanlığın kollektif hafızasından siler
  “Kurgu” “Felsefe” “Etik” ” Toplumsal Yaşam” “2019”

 

 • Bilgi Notu: Devr-i Sabık Yöntemi, önceki belediye yönetiminin yolsuzluklarını teker teker ortaya çıkarmak, torpille alınan işçileri işten çıkarmak, haksız yere yapılan işlemleri ve ihaleleri tespit edip iptal etmek, , bütün bu haksız, hukuksuz işleri aktif bir şekilde gündeme getirmek, açıklamak, bunların sorumlularını afişe etmek, gerekirse işten çıkarma, ceza kesme gibi idari yaptırım uygulama ve süreçleri halka açık şekilde yargıya taşımaktır. 23 Haziran’da İmamoğlu kazanmıştır ve YSK seçimi kabul etmiştir.

  Hükümet, Millet İttifakı belediyeleri olarak, Cumhur İttifakı’ndan kazandıkları belediyelerde Devr-i Sabık Yöntemi’ni ana gündem maddesi haline getirerek uygulamalıdır.

‘’Türkiye’’ ‘’Siyaset’’ ‘’İç Siyaset’’ ‘’Parti Politikası’’ ‘’Aktör’’ ‘’Ulusal Münazara Şampiyonası’’

 • Hükümet Katolik Kilisesi olarak, Papa Francis’in liberalleşme eğiliminden memnundur. (Örnek: LGBTİ hakları, Kürtaj konularında yumuşama vb.)
  ‘’Din’’ ‘’Aktör’’ ‘’Toplumsal yaşam’’ ‘’Pişmandır’’

 • Hükümet sosyal olarak yabani, kaba, insanlığa dair karamsar, uyumsuz dahi tipolojisinin dizilerde, filmlerde ve edebiyatta olumlanmasından pişmandır. (Örnek: Sherlock, Rick Sanchez, Doctor House, Sheldon Cooper)
  ‘’Sanat’’ ‘’Pişmandır’’ ‘’Toplumsal yaşam’’

 

 • HSK, bireysel silahlanma yasaklanmalıdır.
  “Bireysel Özgürlükler” “Hukuk” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Bir ülkede günler süren korkunç felaketler silsilesi yaşanmıştır. Bu süreç esnasında bazı insanlar bir hastaneye sığınmışlardır. Felaketin sona ermesi için beklenirken hastanede bulunan bazı insanlar (oradaki hastalar, sığınanlar vb.) doktorlardan onlara ötenazi yapmalarını istiyorlar. Doktorlar bu talepleri kabul ediyor.

 

HİK; Bu doktorlar yargılanamaz.

“Hukuk” “Kurgu” “Etik” “2018”

 

 • Hükümet, çocuk yapmaz.

“Bireysel Tercih” “Felsefe” “2018”

 

 • Hükümet, bir birey olarak; sürekli ve rutin bir şekilde kendini geliştirme çabasındansa bulunduğu durumu olumlama çabasını tercih eder.

“Bireysel Tercih” “Felsefe” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Bazı kültür-sanat enstitüleri azınlık grupların başarılarını destekleyen ödüller vermektedir. “Yılın Eşcinsel Yazarı”, “En İyi Kürt Yönetmen” gibi.

Hükümet ödülü kazanan bir sanatçı olarak bu ödülü reddeder.

“Bireysel Tercih” “Hak Hareketleri” “Sanat” “Aktör” “2018”

 

 • HİK rekabet duygusu bireye yarardan çok zarar vermektedir.

“Sosyal İlişkiler” “Kariyer” “Bireysel Tercih” “Fayda Zarar” “2018”

 

 • Hükümet porno izlemez.

“Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler” “Cinsellik” “Kadın Hakları” “Etik” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Vakit optimizasyonu vaktini en iyi tercihlerle en faydalı şekilde geçirmeye çalışmaktır.

Hükümet, günümüz dünyasında bir birey olarak vakit optimizasyonunu hayatının merkezine koyar.
“Bireysel Tercih” “Kariyer” “2018”

 

 • Hükümet insan ömrünün ortalama 80 yıl olduğu dünyadansa insanın kendi rızası dışında ölmediği ve 35 yaşındaki haliyle yaşamaya devam ettiği dünyayı tercih eder. (Kaynakların yeterli olduğu ön kabulüyle)
  “Ölüm” “Felsefe” “Bireysel Tercih” “2018”

 

 • Hükümet, birey olarak, niyet okumamalıdır.

“Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler” “Fayda Zarar” “2018”

 

 • Hükümet yola çıkar.

“Açık Konu” “Felsefe” “Bireysel Tercih” “Fayda Zarar” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Mecnun ve Şirin’in aşk dolu bir ilişkileri vardır ve 3-4 yıl içinde evlenmeyi planlamaktadırlar. Mecnun Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi yüksek lisansından mezun olup ABD’de iyi bir üniversitenin doktora programından maaşlı kabul almıştır.

Hükümet; Mecnun olarak, Şirin için kalırdı.

“Bireysel Tercih” “Romantik İlişki” “Kariyer” “2018”

 

 • Bilgi Notu: (Ozmo rastgele bir kişi) Ozmo’ya Tanrısal bir güçten bir e-mail gelir. Bu e-mail’in ekinde Ozmo’nun çevresindeki insanların onun hakkında gerçek ve çeşitli düşünceleri yer alır.

Hükümet Ozmo olarak bu e-mail’in ekini açar.

“Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler” “2018”

 

 • Hükümet, para için ideallerinden/ilkelerinden vazgeçer. (Örnek: Muhalif ve ana akım dışı bir müzisyenken Acun’un düzenlediği popstar yarışmasına katılmak, kendini aşırı dürüst tanımlarken sahte diploma ile yüksek pozisyonda işe girmek, idealist bir fotoğraf sanatçısıyken büyük markaların katalog çekimlerinde fotoğrafçılık yapmak.)
  “Bireysel Tercih” “Kariyer” “Felsefe” “Etik” “2018”

 

 • Bilal Akel, Malatya Müslüm Sevenler Derneği’nin kurucusudur. Müslüm’ün Malatya konserinde ”1 bilet 1 jilet” furyasından etkilenmiş ve Müslüm dinlediği için hor görülmüş bir AŞTİ esnafıdır.

Hükümet Bilal Akel olarak, Müslüm’ün popülerleşmesinden rahatsızdır.

“Bireysel” “Sanat” “Yaygınlaşma” “2018”

 

 • Hükümet, suç oranının yüksek olduğu ve polis gücünün yozlaşmış olduğu yerlerde (örneğin Mexico City) yaşayan zengin bir birey olarak bu zenginliği yasadışı bir biçimde adaleti sağlamak için kullanırdı. (örneğin Batman)

“Bireysel Tercih” “Etik” “Adalet” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Ahmet, Türkiye’de yaşayan muhalif bir gazetecidir. Onlarca önemli haber yapmış ve sadece bu sebeplerden dolayı defalarca tutuklanmıştır. Davaları küçük bir kesim tarafından takip edilmiş ve kamuoyunun büyük bir bölümü yaşadığı sıkıntıları umursamamıştır. Son tutukluluğu 1,5 yıl süren Ahmet dün tahliye edilmiştir. Bugün ofisine gelen Ahmet sadece ve sadece kendisinin yazmaya cesaret edebileceği önemli bir haber dosyası ile karşılaşmıştır.

HSK; Ahmet, bu dosyayı görmezden gelmelidir.

“Bireysel Tercih” “Kariyer” “Etik” “Meslek Etiği” “Basın ve Habercilik” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Trip Alarmı, yakın ilişkilerinizde( aile, arkadaş, sevgili) davranışlarınız sonucu oluşacak olumsuzluklar ( kırgınlık, kızgınlık, mutsuzluk, trip) konusunda sizi anında uyaran bir çiptir.

Hükümet, Trip Alarmının bireyler tarafından ikili ilişkilerde kullanılmasını destekler.

“Kurgu” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “Aile” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Hanımcılık: İlişkilerde menfaat çatışmasının var olduğu durumlarda, çatışmayı engellemek maksadıyla kadının talebinin öncelenmesidir. Örn.: Arkadaşlarınızla okey oynarken eşiniz/sevgiliniz eve çağırıyor. Istakayı devirip koşa koşa eve gidiyorsunuz. Örn.: Bayramlarda önce kadının ailesi ziyaret ediliyor.

HİK; hanımcılık iyidir.

“Öğreti” “Anlatı” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “2018”

 

 • HİK, devir romantik ilişki devri değildir.

“Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “2018”

 

 • Hükümet, uzun süreli ilişkilerde bağımsız ilişki tipini tercih eder.

“Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “2018”

 • Hükümet, tek eşliliğin baskın toplumsal norm olmasından pişmandır.

“Öğreti” “Anlatı” “Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “Pişmandır” 2018″

 

 • Bilgi Notu: İlişki deneyimciliği, ilişkilerde bireyselliğin önemini vurgulayan, bireyin kendisini keşfetmek için sürekli farklı partnerler ve arkadaşlar edindiği, hayatına giren bu insanlara bağlanmadığı bir yaklaşımdır.

Hükümet, ilişki deneyimciliğini, düzenli ve uzun süreli duygusal paylaşımlara dayalı arkadaşlıklar ve romantik ilişkilere tercih eder.

“Bireysel Tercih” “Öğreti” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “2018”

 

 • HSK Vatandaşlara, devlete ait gizli bilgileri açıklamakla suçlu bulunmuş kişileri referandum yoluyla affetme yetkisi verilmelidir.

“Devlet” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “Demokrasi” “Basın ve Habercilik” “2018”

 

 • HSK, ceza infaz kurumları özelleştirilmelidir.

“Devlet” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “İdeoloji” “Liberalizm” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) daha önce kasten bir suç işlememiş kişilerin suç işlemesi durumunda 5 yıl süre ile tekrar kasıtlı bir suç işlememesi ve duruma göre hakimin belirleyeceği yükümlülükleri yerine getirmesi halinde işlediği suçla ilgili cezanın hükmünün geri bırakılması (yani 5 sene boyunca cezanın uygulanmaması), 5 sene sonunda yeni bir suç işlemediği takdirde davanın düşmesidir.

Bilgi Notu2: 5 sene içinde tekrar suç işlenmesi halinde kişi hem bir önceki cezasını hem de işlediği yeni suçun cezasını alacaktır.

Bilgi Notu3: Ağır ceza kapsamına giren suçlar: Kanunda özel olarak belirtilenler (yağma, devlete karşı tahrik, nitelikli dolandırıcılık, silahlı örgüt) ve ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlardır. (Örneğin: kasten öldürme, işkence, uyuşturucu, tecavüz vb.)

Hükümet savunur ki, ağır ceza kapsamına giren suçlar hariç, diğer suçların cezalandırılmasında HAGB uygulanmalıdır.

 • Devlet” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “2018”

 

 • Bilgi Notu: HSK hakimler ve savcıların derecelendirilmesinde şu kriterlere bağlı kalmaktadır: Yargıtaydan geçen kararların bozulması ya da onanması (not sistemi), belli bir süre içinde karara bağladıkları dava sayısı, müfettiş raporları, tecrübe, bilimsel eser sayısı…

HSK, Derecelendirme sisteminde, not sistemi ve belli bir süre içinde karara bağlanan dava sayısı kriterlerden çıkarılmalıdır.

“Devlet” “Hukuk” “Hukuk Sistemleri” “2018”

 

 • Hükümet savunur ki, demokrasi endeksi ve hukukun üstünlüğü endeksinin düşük olduğu ülkelerde, AİHM’e yapılan başvurular değerlendirilirken, o ülkedeki iç hukuk yollarının tüketilmiş olması kriter olarak aranmamalıdır. (Örnek: Türkiye, Rusya, Ukrayna)

“Devlet” “Hukuk” “Uluslararası Hukuk” “İnsan Hakları” “2018”

 

 • HİK, Batı demokrasileri Güney Kore’de düzenlenen 2018 Kış Olimpiyatları’na Kuzey Kore’nin katılmasına karşı çıkmalıydı.

“Uluslararası İlişkiler” “Batı Demokrasileri” “Retrospektif” “Güney Kore” “Kuzey Kore” “Gündem” “2018”

 

 • Hükümet, AB ülkeleri olarak, Çin’e karşı ciddi ekonomik yaptırımlar uygulamalıdır.

“Uluslararası İlişkiler” “Ekonomi” “Çin” “Avrupa Birliği” “2018”

 

 • Hükümet ABD olarak Erdoğan iktidarını devamını olası bir İnce iktidarına tercih eder.

“Uluslararası İlişkiler” “Türkiye” “Siyaset” “ABD” “Aktör” “2018”

 

 • Bilgi Notu: İmpeachment Söylemi, Amerika’da toplumsal muhalefetin kullandığı ( STK’lar, muhalif partiler, medya vb.) Trump’ı meşru bir “başkan” olarak kabul etmeyen, Trump’ın bu görev için uygun niteliklere sahip olmayan yetersiz biri olduğunu ve hukuki yollarla görevden alınması gerektiğini savunan bir söylemdir.

HSK, Amerikan toplumsal muhalefeti İmpeachment söylemini terk edip, Trump’a karşı politikaları üzerinden bir muhalefet söylemi inşa etmelidir.

“ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” “2018”

 

 • HİK, Trump’ın başkanlığı, ABD iç ve dış dinamikleri için iyidir.

“ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” “Uluslararası İlişkiler” “2018”

 

 • HSK; ABD’de demokratlar 2020 başkanlık seçimlerine sol popülist bir adayla girmelidir.

“ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” “Parti Politikası” “Gündem” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Yoksa doktor musunuz? ABD’de mi çalışmak istiyorsunuz. İşte ABD dışından tıp diploması olan doktorlar için akreditasyon şartları:

3 aşamalı USMLE sınavını geçmek. (ABD Medikal Lisans Sınavı)

1-2 sene süren ihtisası tekrar yapmak. (KBB, jinekoloji vs. üst eğitimi)

Atanma için sıra beklemek ve sonrasında hak ettiğinizden düşük maaşa razı olmak
.

HSK ABD bu şartları ciddi ölçüde kolaylaştırmalıdır.

“ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” “Göç” Sağlık” ” 2018

 

 • Hükümet AB Devletleri olarak yaşlanan nüfusla mücadele etmek için doğurganlık hızını artırmaya çalışmak yerine göçmen entegrasyonu politikalarına ağırlık vermelidir.
  “Avrupa Birliği” “Aktör” “Politika” “Nüfus politikası” “Göç” “Entegrasyon” “Azınlık” 2018″

 

 • Bilgi Notu: Güvenlik Kuşağı Taktiği, siyasette partilerin kasten ve anlaşmalı olarak bir partiyle hiçbir şekilde siyasi işbirliği yapmaması ve siyaseten bu partiyi izole etmeye çalışmasıdır. (Partiyi koalisyonların dışında tutması, iki turlu seçimlerde ikinci tura izole edilen partinin  adayı çıktığı zaman diğer aday etrafında birleşilmesi, meclis içi idari görevler verilmemesi için beraber hareket edilmesi –komisyon başkanlığı, meclis başkanvekilliği vb.- vb.)

Hükümet, Avrupa siyasi partileri olarak, Aşırı Sağ Partilere karşı güvenlik kuşağı taktiği uygulamalıdır.
“Aktör” “Avrupa Birliği” “Parti Politikası” “Siyasi Parti” “Siyaset” İç Siyaset” “Batı Demokrasileri” “İdeoloji” “Muhafazakarlık” 2018″

 

 • Hükümet, İşçi Partisi olarak, Jeremy Corbyn’den memnundur.

“Aktör” “Birleşik Krallık” Pişmandır” “Parti Politikası”2018”

 

 • Bilgi Notu: Aile birleşmesi yasası, bir ülkedeki göçmenin başka bir ülkede yaşayan aile bireylerini kendi yaşadığı ülkeye göçmen statüsünde getirebilme hakkını sağlar.

Hükümet bir Batı Avrupa ülkesi olarak aile birleşmesi yasasını kaldırmalıdır.

“Aktör” “Batı demokrasileri”  “Göç” “Politika” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Ekonomik göçmenler; savaş, açlık vb. hayati tehlikeleri olmasa da daha iyi ekonomik koşullar için göç eden kimselerdir.

Hükümet; AB olarak, ekonomik göçmen statüsündeki insanların ülkelerine göç etmesini kolaylaştırmalıdır.

“Aktör” Göç” Avrupa Birliği” Uluslararası ilişkiler” 2018

 

 • HSK AB, göçmenlerin rızası olması ve söz konusu desteğin para karşılığı olmaması kaydıyla, yasa dışı göçmenlere ülkeye giriş ve kalmalarında yardım eden kişi ve kuruluşlara üye devletlerin hapis veya ağır para cezası vermesini engellemelidir.

“Avrupa Birliği” Göç” Hukuk” Ceza hukuku”  2018″ “Uluslararası İlişkiler”

 

 • HİK; Askerleri ve askerliği kahramanlaştıran söylemler Ortadoğu’daki halklara yarardan çok zarar getirmektedir.

“Anlatı” “Ortadoğu” “Savaş” “2018”

 

 • Hükümet iç savaş koşullarındaki Arap devletleri olarak cihatçılar elindeki yerleşimleri askeri operasyon ile kurtarırken askeri kayıpları minimize etmeyi, sivil kayıparı minimize etmeye öncelemelidir.

“Ortadoğu” “Savaş” “İç Güvenlik” “Aktör” “2018”

 

 • HSK Irak, petrol gelirlerini tüm vatandaşlarına eşit ve nakit bir şekilde düzenli olarak dağıtmalıdır.

“Irak” “Ortadoğu” “Sosyal Devlet” “Ekonomi” “Politika” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Canan Kaftancıoğlu, ilerlemeci politikaları destekleyen, solcu bir siyasetçidir.

HSK, CHP, kadrolarını Canan Kaftancıoğlu ve benzeri kişilerle doldurmalı, bu kişileri seçmelidir.

“Siyaset” “İç Siyaset” ” “Parti Politikası” ” Türkiye” “2018”

 

 • HİK; İYİ Parti’nin varlığı HDP için iyidir.

“Siyaset” “İç Siyaset” ” Türkiye” “2018”

 

 • Hükümet Türkiye’deki muhalefet partileri olarak parti içi demokrasi yerine Erdoğan benzeri güçlü liderlik modelini uygular.

“Aktör” “Siyaset” “İç Siyaset” “”Parti Politikası” ” Türkiye” “2018”

 

 • Hükümet, Türkiye’de herhangi bir Marksist sol hareket olarak demokratik devrimi öncelemelidir. “İdeoloji” “Komünizm” “Siyaset” “İç Siyaset” “Hareket” “Türkiye” “2018”

 

 • HSK; AKP, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden pişmandır.

“Pişmandır” “Rejim” “Siyaset” “İç Siyaset” “”Parti Politikası” ” Türkiye” “2018”

 

 • Bilgi Notu: 25 Haziran sabahındayız. Seçim sona ermiş, İnce ile Uzun ikinci tura kalmıştır.

Hükümet TKP olarak 2. tur seçimlerini boykot etmelidir.

“Kurgu” “Siyaset” “İç Siyaset” “”Parti Politikası” ” Türkiye” “2018”

 

 • Hükümet Muharrem İnce olarak CHP genel başkanlığına aday olur.

“Bireysel Tercih” “Siyaset” “İç Siyaset” ” Türkiye” “2018”

 

 • Hükümet bölgesel kentsel dönüşüm modelini destekler.

“İç İşleri” “Politika” Kent Politikası” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Megakentler, nüfusu 10 milyonu aşan, bulundukları ülkenin ekonomik ve kültürel olarak en gelişmiş şehri olan, eğitim, ticaret ve sanat merkezleridir. (Tokyo, İstanbul, New York, Londra , Paris, Los Angeles, Moskova…)

Hükümet megakentlerin varlığından ve gelişiminden memnundur.

“Pişmandır” “Kültür” ” Eğitim” “Ekonomi” “2018”

 

 • HSK asgari ücret, zorunlu sigorta ve azami çalışma saati gibi düzenlemeler Suriyeli mültecilere uygulanmamalıdır.

“Azınlık” “Ekonomi” Hukuk” “Göç” “İş Hukuku” “2018”

 

 • Hükümet Türk solu olarak Kürt hareketiyle arasına mesafe koymalıdır.

“Aktör” “Siyaset” “İç Siyaset” ” Türkiye” “Parti Politikası” “İdeoloji” “Kürt Hareketi ” “2018”

 

 • Hükümet, ”Feminazizm”in toplumun düşünce sistemi içinde yer almasından memnundur.

“Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Anlatı” “Pişmandır” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Seçim feminizmi feminizmin kadınların bireysel seçimlerini istedikleri gibi yapabileceklerini ve bunun feminist bir eylem olduğunu ifade eden fikirdir. Örneğin: Bir kadının kendi isteğiyle çalışmayıp evde çocuk bakmayı tercih etmesi,bir kadının isteyerek striptiz kulübünde çalışması.

Hükümet seçim feminizminin yükselişinden memnundur.

“Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Pişmandır” “2018”

 

 • Hükumet, feminist hareket olarak, kadının cinselliğini maddi çıkarları için kullanmasını destekler. “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Cinsellik” “2018”

 

 • Hükümet feminist hareket olarak feminizmin popüler kültür aracı olarak pazarlanmasından pişmandır. “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Ekonomi” “Pişmandır” “Medya” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Düşmanca cinsiyetçilik: kadınlara karşı baskılayıcı ve aşağılayıcı bir tutum içerir. Örnek kadınlar çalışmamalı, evinde oturmalı, kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etmeyeceksin vb. Korumacı cinsiyetçilik: daha pozitif, kadını yücelten, el üstünde tutan ifadeler vardır. örnek kadınlar narin bir çiçektir, kadınlar erkeklerden daha duygusaldır, seni eve bırakayım yalnız yürüme vb.

HSK; feminist hareket asıl motivasyonunu düşmanca cinsiyetçiliğe karşı mücadeleden ziyade korumacı cinsiyetçiliğe yöneltmelidir.

“Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Öğreti” “2018”

 

 • Hükümet, anneliğin içkin olarak tatmin edici olduğu anlatısından pişmandır.

“Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Anlatı” “Aile” “Pişmandır” “2018”

 

 • HSK, futbol maçı biletlerinin %50’sinin kadınlara ayrılması zorunlu tutulmalıdır.

“Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Spor” “Liberalizm” “2018”

 

 • HİK boşanma konusunda medeni kanundaki ve mahkeme içtihatlarındaki kadın lehine olan eğilim (çocukların velayetinin istisnai durumlar dışında genellikle kadına verilmesi, cömert nafaka rejimi gibi) iyidir.

“Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Toplumsal Yaşam” “Hukuk” “Medeni Hukuk” “Aile Hukuku” “2018”

 

 • Hükümet; klasik filmlerin, başrollerinin cinsiyeti değiştirilerek yeniden yapımını destekler. (Örneğin: Ghostbusters, Oceans 8, The Next Karate Kid, American Psycho II: All American Girl, olası bir kadın başrole sahip James Bond filmi vb.)

“Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Kültür” “Sanat” “Dizi ve Sinema” “Medya” “2018”

 

 • Hükümet, veganlar olarak, söylemlerini hayvan hakları ve acıları değil, insan sağlığını ve çevreye faydayı merkeze alarak inşa etmelidir.

“Hareket” “Hak Hareketleri” “Hayvan Hakları” “İdeoloji” “Veganizm” “Aktör” “2018”

 

 • Hükümet, Batı çevre hareketleri olarak, bireylerin çevreye karşı sorumluluğunu temel alan kampanyalar yapmak yerine büyük kurumların ( şirketlerin, fabrikaların, kamu kurumlarının vs.) çevreye karşı sorumluluklarını hedef alan kampanyalar yapmalıdır.

“Batı Demokrasileri” “Hareket” “Hak Hareketleri” “Hayvan Hakları” “İdeoloji” “Veganizm” “Aktör” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Rainbow Kapitalizm, LGBTIQ+ hak hareketlerinin ve öğelerinin, ürünlerin pazarlanmasında kullanılmasıdır. Örnek: Ürünlerin reklamının LGBTIQ+ üzerinden yapılması, gay-friendly yeni ürünler ve koleksiyonlar çıkarılması (Doritos Rainbow cips, Converse Pride koleksiyonu, Facebook Pride özel filtresi vb.)

Hükümet Rainbow Kapitalizm’den memnundur.

“Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “İdeoloji” “Kapitalizm” “Medya” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Osmanlı’da eşcinsel kültür vardır. Harem ağları, oğlancılık kültürü, Lale Devri eşcinsel temalı sanat eserleri vb.

HSK, Türkiye LGBTİ Hareketi, Osmanlı eşcinsel kültürünü sahiplenmeli ve söylemlerinde kullanmalıdır.
 “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Toplumsal Yaşam” “2018”

 

 • Bilgi Notu 1: İlerlemeci çizgideki dini gruplar; eşitlik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, ifade özgürlüğü, insan hakları, cinsiyet eşitliği, LGBT kapsayıcılığı, çoğulculuk doğrultusunda dini yorumlayarak öğreti oluşturur ve bunu yaymaya çalışır.

Bilgi Notu 2: Bu gruplar bu öğretilerin temelini yine dini kaynaklardan almaktadır.

Örnek: Muslims for Progressive Values , Center for Progressive Christianity

HSK Büyük dinler altındaki ilerlemeci çizgideki dini gruplar, diğer büyük dinlerdeki ilerlemeci çizgideki dini gruplarla ittifak kurmalıdır.
“Hareket” “Toplumsal Yaşam” “Din” “Öğreti” “2018”

 

 • Bilgi Notu: 36 Boys, Berlin Kreuzberg’de Türklere ve azınlıklara yapılan ırkçı saldırılara karşı örgütlenmiş, çoğunluğu Türklerden oluşan bir sokak çetesidir. Yo!

Hükümet Avrupa’daki azınlıkların kendilerini savunma amaçlı kurduğu 36 Boys modeli çetelerden memnundur.
“Azınlık” “Pişmandır” “Hareket” “Batı Demokrasileri” “İç Güvenlik” “2018”

 

 • Hükümet sistematik ayrımcılığa uğramış azınlık bir gruba mensup bir öğretmen olarak sınıfındaki kendi azınlık grubundan gelen öğrencilere pozitif ayrımcılık uygulamalıdır.
  “Bireysel Tercih” “Azınlık” “Pozitif Ayrımcılık” “Çocuk Yetiştirme” “2018”

 

 • HSK azınlık örgütleri kaynaklarının sınırlı olduğu durumda, azınlık kültürünü vurgulayan ve içeren roman, film,resim gibi sanat eserlerini fonlamayı yasal değişim amacıyla lobicilik faaliyetlerini fonlamaya tercih eder.
  “Azınlık” “Hareket” “Hak Hareketleri” “Medya” “Aktör” “İç Siyaset” “2018”

 

 • HSK, liberal Batı ülkelerinde feminist hareketin içindeki alt gruplar (örn. siyahi azınlık, LGBT kadınlar vb.) ayrı hareket grupları oluşturmalıdır.
  “Batı Demokrasileri” “Hareket” “Hak Hareketleri” “İdeoloji” “Feminizm” “Azınlık” “2018”

 

 • Hükümet, sistematik azınlıklar olarak, sistem içinde kalarak hak kazanmaya çalışmak yerine bağımsız devlet kurmaya çalışmalıdır.
  “Hareket” “Hak Hareketleri” “Azınlık” “Devlet” “Aktör” “2018”

 

 • HİK, Mesut Özil Türkiye Milli Takımı’na geçmelidir.
  “Bireysel” “Aktör” “Azınlık” “Türkiye” “Almanya” “Spor” “2018”

 

 • HİK, tekrar geri dönmeyeceklerin kabulüyle, çocuk militan olarak yetiştirilen terör örgütü mensupları affedilmelidir.
  “Uluslararası Güvenlik” “İç Güvenlik” “Savaş” “Etik” “Hukuk” “Çocuk Hakları” “2018”

 

 • Bilgi Notu: TürkiyeÇalışıyor işsizliği radikal anlamda düşürmeyi hedefleyen bir politika. İşsizlik maaşı, yardımlar ve diğer sosyal güvenlik ödemelerinin kesilmesi karşılığında her isteyene devlet, kamu veya özelde iş bulup maaşını ödeyecektir. (Özel sektor maaş yükünü taşımadan ya da çok azını taşıyarak işgücünden yararlanmış olacak).

  HSK; TürkiyeÇalışıyor uygulamasına geçilmelidir.

“Ekonomi” “Türkiye” “Politika” “İktisat Teorileri” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Vergi cenneti, vergilerin hiç olmadığı veya çok düşük olduğu ülke/bölgedir.

Hükümet, Vergi Cennetlerinin varlığından memnundur.
 “Ekonomi” “Uluslararası İlişkiler”  “Devlet” “Pişmandır” “2018”

 

 • Hükümet, kayıtdışı ekonomiden memnundur.
  “Ekonomi” “Pişmandır” “Toplumsal Yaşam” “2018”

 

 • Hükumet; Batılı Devletler ve Organizasyonlar (WTO ve IMF) olarak, Afrika Devletleriyle ticari anlaşmalar yaparken ya da kredi verirken demokratik reform ya da insan haklarının gelişimi gibi şartlar koymamalıdır.
  “Batı Demokrasileri” “Afrika” “Ekonomi” “Uluslararası İlişkiler” ” “Uluslararası Ticaret” “Etik” “Demokrasi” “İnsan Hakları” “2018”

 

 • Hükümet BM/OECD/WTO gibi kurumsal politik ve ekonomik aktörlerin uluslararası arenadaki varlığından memnundur.
  “Pişmandır” “Uluslararası İlişkiler” ” “Uluslararası Ticaret” “Uluslararası Güvenlik” “Uluslararası Organizasyonlar” “2018”

 

 • Bilgi Notu: İktisadı Politika: Devletin makroekonomik araçlarını (vergi politikası, hükümet bütçesi, devlet planlaması vb.) kullanarak ekonominin gelişimini sağlamak, ekonomik dalgalanmaları en aza indirmek, adil bir servet ve gelir dağılımı oluşturmak için uyguladığı politikalardır.

HSK, Eurozone ortak iktisadi politika uygulamasına geçmelidir.
 “Avrupa Birliği” “Ekonomi” “Politika” “İktisat Teorileri” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Visegrad Grubu: Polonya, Çekya, Slovakya, Macaristan ülkelerinden oluşan ve AB’nin kültürel ve liberal politikalarına, iktisadi politikalarının bir bölümüne, mülteci ve göçmen krizindeki tavrına muhalefet eden, milliyetçi-muhafazakar eğilimli siyasi akımların iktidarda olduğu bir siyasi bloktur.

Hükümet savunur ki, Visegrad Grubu Ülkeleri, AB’den ayrılarak kendi aralarında serbest ticaret, dolaşım, ortak güvenlik içeren ayrı bir birlik kurmalıdır.
“Avrupa Birliği” “Ekonomi” “Politika” “İktisat Teorileri” “Uluslararası İlişkiler” “Doğu Avrupa” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Ülkelerin rekabet otoriteleri, şirket birleşme ve devralma işlemlerini denetlemekte ve yüksek pazar payına, veya tekelleşmeye gidebilecek işlemlerin önüne geçmekte, engellemekte yahut belli taahhütler karşılığında onaylamaktadır.

HSK, şirket birleşme ve devralma işlemleri üzerindeki regülasyonlar kaldırılmalıdır. “Ekonomi” “Şirketler” “İktisat Teorileri” “Liberalizm” “2018”

 

 • HSK, şirketlerin yeni ve gelişmiş teknolojileri kullanarak bu teknolojiler sayesinde işçileri işten çıkartması sert bir şekilde sınırlandırılmalıdır.
  “Ekonomi” “Şirketler” “İktisat Teorileri” “Liberalizm” “İşçi Hakları” “İş Hukuku” “2018”

 

 • Bilgi Notu: %99 insansız çalışan fabrikalar “Karanlık Fabrikalar”dır.

HSK; Karanlık fabrikalara tasarruf ettikleri işçi maliyetleri kadar sosyal yardım yapma zorunluluğu getirilmelidir.
“Ekonomi” “Şirketler” “İktisat Teorileri” “Kapitalizm” “Sosyalizm” “İşçi Hakları” “İş Hukuku” “2018”

 

 • HSK; Gelişmekte olan ülkelerde start-up denemelerini desteklemek yerine kurumsal firmaların gelişmesi üzerine teşvik verilmelidir.
  “Gelişmekte Olan Ülkeler” “Ekonomi” “Şirketler” “İktisat Teorileri” “Politika” “2018”

 

 • Bilgi Notu: ABD’de ortalama, bir CEO maaşı bir işçi maaşının 312 katına ulaşmıştır.

HSK CEO vb üst düzey yöneticilerin maaşı, şirketin ortalama çalışan maaşının belli bir katını geçmemek kaydıyla, daha eşitlikçi bir şekilde dağıtılmalıdır.

“Ekonomi” “Şirketler” “İktisat Teorileri” “Liberalizm” “Sosyalizm” “Adalet” “İşçi Hakları” “2018”

 

 • Bilgi Notu: İstihdam açığının yüksek olduğu ülkelerde Keynezyen politikalar uygulanır.

Sağ Keynezyen politikalar, düşük vergilerin alındığı ve özel sermayenin yatırım yapmaya teşvik edildiği politikalardır.

Sol Keynezyen politikalar, yüksek vergilerin alındığı ve devletin kamu harcamalarıyla istihdam yaratmasını sağlayan politikalardır.

HSK, işsizliğin yüksek ülkelerde istihdamı sağlamak için Sağ Keynezyen politikalar yerine Sol Keynezyen politikalar uygulanmalıdır.
“İktisat Teorileri” Politika” Ekonomi ” İdeoloji ” “Liberalizm” ” Sosyalizm” 2018″

 • Bilgi Notu: Yerelcilik, ülkelerin yerel kaynak, toprak, enerji kaynakları gibi enerji kaynaklarının hisselerinin en az yüzde ellisinin yerli sermayenin elinde tutulmasını zorunlu tutar.

HSK Gelişmekte olan ülkeler ekonomilerinde yerelcilik politikasını izlemelidir.

“Gelişmekte Olan Ülkeler” “İktisat Teorileri” ” Ekonomi” “Şirketler” “Politika” “2018”

 

 • Planlı eskitme, üreticilerin, ürünlerinin ömürlerini kasıtlı olarak azaltmasıdır
  .

HSK, Planlı eskitme yasaklanmalıdır.

“İktisat Teorileri” “Şirketler” ” Politika ” ” Kapitalizm” “2018”

 

 • HSK, Performans kriterine dayalı iş sözleşmeleri yasaklanmalıdır.
  “İş Hukuku” “İşçi Hakları” “Ekonomi” “Şirketler” “2018”

 

 • HİK; Devlet; genel ekonomik yaklaşımını, yapısal işsizlik pahasına olsa bile, net ekonomik kazancı maksimize etmeyi amaçlayan politikaları teşvik etmek üzerine kurmalıdır.(örnek; serbest ticaret anlasmaları, otomasyon)
  “İktisat Teorileri” ” Ekonomi” “Devlet” “Politika” “2018”

 

 • Hükümet, film ve dizileri puanlayıp en iyi film ve dizi listeleri oluşturan kurumların varlığından memnundur. (IMDB, Rotten Tomatoes, Buzzfeed ve Onedio listeleri vb.)
  “Pişmandır” “Kültür” “Sanat” “Dizi ve Sinema” “Medya” “Sosyal Medya” “2018”

 

 • HİK, Kolay tüketilmesi amaçlanan sanat ürünleri sanatın kendisine faydadan çok zarar vermiştir.
  “Kültür” “Sanat” “Etik” “Fayda-Zarar” “2018”

 

 • Hükümet ”her sanat eseri değerlidir” anlatısından pişmandır.
  “Kültür” “Sanat” “Pişmandır” “Anlatı” “2018”

 

 • Hükümet sanat eserleri ve performanslarının ödüllendirilmesinde memnun degildir. Örn: Altın Portakal, Grammy, Sundance, Nobel Edebiyat vb
  “Kültür” “Sanat” “Medya” “Dizi ve Sinema” “2018”

 

 • HİK; Toplumsal işlevci sanat anlayışı için realist gözlem sağlamayı amaç edinmiş eserler, ideali anlatmayı amaç edinmiş eserlerden daha faydalıdır.
  “Kültür” “Sanat” “Anlatı/Öğreti” “Toplumsal Yaşam” “2018”

 • HSK sanat eserleri anonim olarak seçilmeli, sergilenmeli ve satılmalıdır.
  “Kültür” “Sanat” “Etik” “Toplumsal Yaşam” “2018”

 

 • HSK Türkiyedeki kurumsallaşmış sanat galerileri (Pera, Arter, İstanbul Modern vb.) bireysellemiş modern sanat eserlerini sergilememelidir.
  “Kültür” “Sanat” “Etik” “2018”

 

 • Hükümet sanat eserinin değerinin, sanatçının eseri vermek için çektiği acılar ve verdiği mücadele ile yükseleceğine dair kanının yaygınlaşmasında pişmandır. “Kültür” “Sanat” “Anlatı” “Pişmandır” “2018”

 

 • HSK, etnik azınlık olan akademisyenlere akademide minimum kota konmalıdır. “Azınlık” “Pozitif Ayrımcılık” “Bilim ve Teknoloji” “Akademi” “2018”

 

 • HİK günümüz Türkiye’sinde akademi bütüncül olarak siyasi fikirlerinden ya da söylemlerinden dolayı tutuklanan öğrencilerine açıkça destek olmalıdır ( basın açıklaması yapmak, imza toplamak, kamuoyu oluşturmaya çalışmak vs.)
  “Türkiye” “Siyaset” “İç Siyaset” “Akademi” “Aktör” “2018”

 

 • HİK, Bilim İnsanları yaptıkları çalışmaların sosyal etkilerine ciddi bir önem vermelidir. “Bilim ve Teknoloji” “Toplumsal Yaşam” “Akademi” “2018”

 

 • HSK, Akademisyenlerin ahlaki kurallara bağlı, duyarlı ve örnek bir insan olmamaları, akademi içerisindeki konumunu etkilememelidir.
  “Akademi” “Bireysel” “Etik” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Times Higher Education ve QS, üniversitelerin yer aldığı, belirli parametrelerin kullanıldığı sıralamalardır. Örnek parametreler: öğretim kalitesi, araştırma, çalışmaların aldığı atıf sayısı, uluslararası tanınırlık ve endüstriyel katkı.

Hükümet, Times Higher Education ve QS gibi üniversite sıralamalarından pişmandır. “Akademi” Bilim ve Teknoloji” “Eğitim” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Bazı gelişmiş ülkelerde, üniversiteye öğrenci alımları yüksek eleyiciliğe sahip olmadan kolayca yapılmaktadır. Ancak ülkedeki üniversitelerin hepsi öğrencilerine çok zorlayıcı eğitim vermektedir ve öğrencilerin büyük kısmı üniversiteden mezun olmayı başaramamaktadır. (Örnek Paris I Üniversitesi’nde İktisat bölümüne giren 900 kişi varken mezun olabilen 150 kişi vardır.)

 

Hükümet, bu sistemi üniversiteye girişte zorlayıcı ve yüksek eleyiciliği olan sınav sistemine tercih eder.
“Eğitim” “Akademi” “Politika” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Bilim şehri, bir ülkedeki bütün üniversitelerin toplandığı şehirdir. Bu şehirlerde sadece üniversite mensupları ikamet edebilmektedir. Bu şehirlerdeki işlerde büyük oranda üniversite öğrencileri çalışmaktadır.
                                                   
  Hükümet: bilim şehri modelini, üniversitelerin farklı illere yayılmasına tercih eder.
  “Devlet” “Yönetim” “Kent Politikaları” “Akademi” “Eğitim” “Toplumsal Yaşam” “2018”

 • HSK, üniversitelerin bölüm kontenjanları piyasa ihtiyacına göre belirlenmelidir.
  “Akademi” “Eğitim” “Politika” “2018”

 • HSK; Türkiye yeni dönemde eğitim modelini geniş kapsamlı özelleştirme ve bu özel okullara yüksek otonomi ilkeleri doğrultusunda oluşturmalıdır. (Örneğin, kamu okul binalarının özelleştirilmesi, özel okullaşmanın düşük vergi ile teşvik edilmesi, çocuklarını özel okula gönderen ailelerin masraflarına devlet katkısının arttırılması, merkezi sınav sistemi korunmakla beraber müfredat ve eğitim-öğretim şeklinin belirlenmesinde okullara serbestlik tanınması gibi).
  “Türkiye” “İdare” “Liberalizm” “Politika” “Eğitim” “Akademi” “2018”

 • Hükümet, azınlık grupların, çocuklarına evde eğitim verme talebini destekler.
  “Azınlık” “Çocuk Yetiştirme” “Eğitim” “Toplumsal Yaşam” “2018”

 • HSK; Futbolcuların 26 yaşına kadar yerel liglerinden başka liglerde oynamaları yasaklanmalıdır.
  “Spor” “Futbol” “Medya” “Bireysel Özgürlükler” “2018”

 • Bilgi Notu: Türkiye ligindeki futbol kulüpleri dernek statüsündedir. Yönetimleri camia içerisinde yapılan seçimlerle belirlenir. Hiçbir yönetici kulübün sahibi değildir.

HSK; Türkiye’deki futbol kulüpleri özelleştirilmelidir.
“Spor” “Futbol” “Medya”  “Liberalizm” “2018”

 • HSK; Herkesin kabul edilebilir bir yaşam seviyesine sahip olduğu bir dünyada devletler eşitsizliği azaltmak için mücadele etmelidir.
  “Kurgu” “Devlet” “Adalet” “Toplumsal Yaşam” “Etik” “2018”

 • Toplumsal ilerlemeyi amaçlayan bir Hükümet, devrim modelini destekler.
  “Devlet” “Yönetim” “Politika” “2018”

 • Hükümet, muhafazakar Müslümanlar olarak, AKP iktidarından (2002-Günümüz) memnundur. “Aktör” ” “Muhafazakarlık” “Türkiye” “Siyaset” “İç Siyaset” “Retrospektif” “Pişmandır” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Gerçek Görüş Söylemi, muhafazakarlık, milliyetçilik gibi ilerici olmayan görüşlerin “ gerçek ve asıl” halinin daha ilerici, hoşgörülü olduğunu vurgulayan ve bu görüşlere yönelik angajmanlarda kullanılan( dıştan gelen eleştiriler, içten gelen eleştirileri vs.) bir söylemdir.

Örneğin; CHP’nin AKP’ye yönelik gerçek muhafazakarlık bu değil söylemi, Ilımlı cumhuriyetçilerin Trump’a yönelik “Gerçek Amerikan milliyetçiliği bu değil” eleştirisi

Hükümet, Gerçek Görüş Söylemini destekler.
“Anlatı” “İdeoloji” “Siyaset” “2018”

 • HİK sistemdeki eşitsizlik ve adaletsizliklere karşı silahlı mücadele veren örgütler dış müdahale ve yardımları kabul etmemelidir.
  “Hareket” “Adalet” “Etik” “Uluslararası İlişkiler” “2018”

 • HSK, çevre sorunları kapitalizm içinde çözülebilir.
  “2018” “Kapitalizm” “Çevre” “Hak Hareketleri” Hareket”

 • Hükümet, Batı çevre hareketleri olarak, bağımsız bir hak hareketi olarak kalmaktansa, siyasi partilere eklemlenmeyi tercih eder.
  “2018” “Siyasi Parti” “Batı demokrasileri” “Çevre” “Hareket”

 • Hükümet ve devlet müdahalesinin makul bir seviyede olacağı ön kabulüyle,

HSK, yarı-özerk yapıda bir münazara federasyonu kurulmalıdır. “2018” “Münazara” “

 • Bilgi Notu: Tr Münazaradaki tartışmalardan bağımsız olarak;

Hükümet, Avrupalı münazırlar olarak, Avrupa Üniversiteleri Münazara Şampiyonası’nın Türkiye’de düzenlenmesine karşı çıkar.
“2018” “Aktör” “Münazara” “İç siyaset” “Etik”

 • Bilgi Notu: Suat, lise yıllarında münazara yapmış ve çeşitli başarılar elde etmiştir. Suat, aktif ve başarılı bir münazara kulübü olan iyi bir üniversiteye yerleşmiştir. (Mesela Boğaziçi)

HİK Suat`ın üniversite münazaraya başlamaması onun için daha iyidir.
“Münazara” “Aktör” “Bireysel”  “2018”

 • Hükümet, deneyimli bir münazır olarak münazaranın kendisine kattığı kişisel özelliklerden pişmandır. “Bireysel Tercih” “Münazara” “2018”

 • HSK; Politikacıların özel yaşamlarının medyada yer alması yasaklanmalıdır. (Örn. Baykal’ın kasetleri, Erdoğan’ın camiye gitmesi, İnce’nin sahilde bira içerkenki fotoğrafı, Obama’nın kızlarını part-time çalışmaya teşvik etmesi, Trudeau’nun eşcinsel çift ve çocuklarıyla fotoğrafı vb.)
  “Basın ve habercilik” “Medya” “2018”

 • HSK; Şirketlere sosyal sorunlar üzerinden imaj pazarlayan reklamların sonunda çalışma koşulları ile ilgili veri/bilgi paylaşma zorunluluğu getirilmelidir.
  “Reklamcılık” “Ekonomi” ” Şirketler” “Etik” “2018”

 • HSK; Cinsiyete özgü olanlar hariç olmak üzere, ürün ve hizmetlerin belirli bir cinsiyete yönelik pazarlanması yasaklanmalıdır.

“Toplumsal Cinsiyet” “2018”

 

 • HSK; ırkçı (örneğin; beyaz üstünlükçü) hareketler yasalar önünde terörist kategorisinde değerlendirilmelidir.
  “Azınlık” “Ceza hukuku” “İfade özgürlüğü” “Hareket” “2018”

 • Bilgi Notu: Militan demokrasi anlayışı, özgürlükçü demokratik düzeni korumak amacıyla demokratik değerlerle yoğun bir biçimde çatışan fikirleri söyleminin odağı haline getiren siyasi aktörlerin, partilerin, grupların, siyasi haklarına ve ifade özgürlüklerine sınır koymayı meşru kabul eden bir görüştür.

Örnek: İtalya’da faşist parti kurma yasağı, Türkiye’de Siyasal İslam vb. akımlarının laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmasından dolayı partilerin kapatılması, Milletvekili adaylıklarının yasaklanması vb.

Hükümet, militan demokrasiyi savunur.

“İfade özgürlüğü” “Siyasi parti” “2018”

 

 • Hükümet muhalifler olarak, Doğan Medya’nın Demirören Grubu’na satışından memnundur. “Aktör” ” Medya” “Basın ve habercilik” “Türkiye” “İç siyaset” “Pişmandır” “2018”

 

 • Hükümet, çocuklara yönelik içeriklerde her zaman iyinin kazanıp, kötünün kaybettiğine dair anlatının baskın olmasından pişmandır.
  “Pişmandır” “Anlatı” “Medya” “2018”

 

 • Hükümet ölümcül hasta çocukların tedavisinde kullanılacak pahalı ilaçların karşılanması için medyada yaygın şekilde yapılan kampanyalardan pişmandır.
  “Etik” ” Medya” “Pişmandır” “2018”

 

 

 • HSK; sağlık hizmetlerinin ücretsiz olduğu ön kabulüyle, ailelerin çocukları üzerinde harcayabilecekleri para miktarına ortalama geliri temel alan bir sınır getirilmelidir.
  “Aile” “Toplumsal Yaşam” “Çocuk Yetiştirme” “Ekonomi” “2018”

 

 • HSK; yetişkinlerin üst soylarına yakın ikamet etmeleri halinde kira yardımı veya düşük emlak vergisi desteği verilmelidir.
  “Aile” “Toplumsal Yaşam” “Devlet” “Politika” “2018”

 

 

 • Bilgi Notu: TC Anayasası 66. Madde: “… Siyasi partiler, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ayni veya nakdi yardım ve bağış alamazlar.”


HSK, 66. madde kaldırılmalıdır.
“Devlet” “Hukuk” “Anayasa” “Demokrasi” “Siyaset” “Uluslararası İlişkiler” “Etik” “2018”

 

 • HSK Bakanlar, yeterli imza toplanması halinde, (ör: 750.000) halk tarafından referandumla görevden alınabilmelidir.
  “Devlet” “Yönetim” “Demokrasi” ” “2018”

 

 • Hükümet küreselleşen dünyada gelişmekte olan bir ülke olarak başkanlık sistemini parlamenter sisteme tercih eder.
  “Gelişmekte Olan Ülkeler” “Aktör” “Rejim” “Demokrasi” “Uluslararası İlişkiler” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Mega Projeler, kent doğası ve tarihini büyük ölçüde ve kalıcı olarak etkileyen projelerdir. Örnek: 3. Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, Kanal İstanbul, Taksim’i Yayalaştırma Projesi, Ilısu Barajı (Hasankeyf) HES Projesi, 5. Levent Projesi, Sulukule Kentsel Dönüşüm Projesi vb.
 • HSK; Mega Projelerin yapımına şehir halkı referandumla karar vermelidir.
  “Kent Politikaları” “Demokrasi” “Devlet” “Yönetim” “2018”

 

 • HSK; Vatandaşlara, devlete ait gizli bilgileri açıklamakla suçlu bulunmuş kişileri referandum yoluyla affetme yetkisi verilmelidir.
  “Devlet” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “Adalet” “Demokrasi” “2018”

 

 

 • Bilgi Notu: Halk Komiteleri, yerel yönetimlerde vatandaşlardan oluşan, kendi bölgesinde yapılan (mahalle, köy, ilçe…) seçimlerle belirlenen komitelerdir. Belediyenin o konuyla alakalı bütçesinin nasıl kullanacağına dair söz sahibi olur. (Örnek: Gençlik komitesi, Su problemi varsa su komitesi…)


HSK; Batı Avrupa ülkelerindeki yerel yönetimlerde halk komiteleri kurulmalıdır.
“Batı Demokrasileri” “Devlet” “Yönetim” “Yerel Yönetimler” “2018”

 

 • HSK; merkezi yönetimin ürettiği mega projelerin gerçekleşmesi il belediyesinin onayına tabi kılınmalıdır. (Örnek: Kanal İstanbul İBB’nin onayına tabi olacak, Tricastin Nükleer Santrali Marsilya Belediyesinin onayı alınarak inşa edilecek.)
  “Devlet” “Yönetim” “İdare” “Yerel yönetimler” “2018”

 

 • Yasal otoriteye sahip olmadan yaptırım uygulayan sivillere veya organizasyonlara “vigilante” denir.

Hükümet yoğun suç bölgelerinde vigilantizmi destekler.

“Devlet” “Yönetim” “İdare” “İç güvenlik” “Etik” “Azınlık” “2018”

 • HİK; Planlı asimilasyon, gayri ahlakidir.
  “Etik” “Kültür” “Azınlık” “Toplumsal yaşam” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Sosyal kredi sistemi, vatandaşlara belli göstergeler üzerinden devlete yararlılık puanı verir. Bu göstergelere örnek: vergi vermek, suç işlememek, sosyal ve politik katılım (oy vermek gibi), topluma fayda sağlayan iş sahibi olmak, bağışta bulunma eğilimi vb. Örneğin oy veren bir hemşirenin puanı senede 3 tatile çıkan ve yardım kuruluşlarına destek vermeyen bir şirket avukatından daha yüksektir. Vatandaşlar iş bulma, mülk edinme gibi işlemlerini bu puanlamaya göre gerçekleştirir; yüksek puanlı vatandaşlar genişletilmiş sosyal hizmetlerden faydalanır. (eğitim, sağlık vb.) Her vatandaşın güvenlik hakkı bu puandan bağımsız olarak korunur.


Hükümet, sosyal kredi sisteminin varlığını destekler.
 “Adalet” “Siyaset” “Toplumsal yaşam” “2018”

 

 • HSK; ilave şeker (şeker içeren gıdalar, rafine şeker vs.) tüketimine vergi uygulanmalıdır.
  “Sağlık” “Yönetim” “Politika” “Bireysel Özgürlükler” “Vergi” “2018”

 

 • HİK, Metropol yaşantısı iyidir..
  “Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “Kültür” “Bireysel” “2018”
 • Hükümet, linç kültürüne karşıdır.
  “Kültür” “Medya” “Sosyal Medya” “Sosyal İlişkiler” “Toplumsal Yaşam” “2018”

 

 • Liberal Cinsellik Kültürü, seksin sıradan, herkesin hayatının içinde/herkesin yaptığı/yapması gereken bir eylem olarak görülmesi, sekste durmadan yeni şeyler deneme ve ufkunu genişletmenin altının çizilmesidir

Hükümet, liberal cinsellik kültüründen pişmandır.

“Toplumsal Cinsiyet” “Pişmandır” “Cinsellik” “2018”

 

 • HİK; Bireylerin kategorik olarak cinsel rızasının olamayacağı ile ilgili kriterler keyfidir.

(Bkz. Çaylağa yavşamak, ensest, cinsel yeterliliğe ulaşmış çocuklarla cinsel birliktelik.)

“Cinsellik” “Etik” “Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişkiler” “Bireysel Özgürlükler” “2018”

 

 • Hükümet sosyal olarak yabani, kaba, insanlığa dair karamsar, uyumsuz dahi tipolojisinin dizilerde, filmlerde ve edebiyatta olumlanmasından pişmandır. (Örnek: Sherlock, Rick Sanchez, Doctor House, Sheldon Cooper)
  “Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “Anlatı” “Medya” “Dizi ve Sinema” “Pişmandır” “2018”

 

 • Hükümet, insanların sosyal çevrelerini oluştururken, ağırlıklı olarak kendi siyasal görüşlerine yakın insanları seçtiği dünyayı tercih eder.
  “Bireysel Tercih” “Siyaset” “2018”

 

 

 • Hükümet, internet üzerinden randevuya çıkma eğiliminin giderek artmasından memnundur. (Instagram, Facebook, Tinder, Twitter, çöpçatan siteleri vesaire)
  “Medya” “Sosyal Medya” Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişkiler” “Pişmandır” “2018”

 

 • Erdemli Pedofililer, çocuklara cinsel ilgi duymakla birlikte şu ana kadar herhangi bir çocuğa cinsel istismarda bulunmamış, gerçek çocuk pornosu izlememiş (sadece anime çocuk pornosu izleyen) ve bundan sonraki yaşamlarında da bunları yapmamayı taahhüt eden kişilerin oluşturduğu bir gruptur.

  Konu: HİK; toplum erdemli pedofilileri dışlamamalıdır. “Cinsellik” “Toplumsal Yaşam” “Etik” “2018”

 

 

 • Toplumsal hafıza, toplumların tarihsel süreçte edindikleri, nesilden nesile aktarılan kolektif tecrübeler bütünüdür.

Örnek: Türkler için Milli Mücadele dönemi acıları, Ermeniler için Ermeni Soykırımı, azınlıklar için 6-7 Eylül olayları


HSK, toplumsal hafıza faydadan çok zarar getirmektedir.

“Fayda-Zarar” “Toplumsal Yaşam” “Anlatı” “Kültür” “2018”

 

 • Tanpınar Nostaljisi, radikal bir şekilde modernleşen ve yeni toplumsal değerler edinen toplumlarda radikal modernleşme öncesi zamanlarda kurulan insan ilişkilerindeki samimiyete, duygu yoğunluğuna, manevi duygulara (bu manevi duygular din ile sınırlı değil) duyulan özlemdir. ( Dostluklar eskisi gibi değil, akrabalık ilişkileri zayıfladı, insanlar eskiden ne güzel yardımlaşırdı.)

“Sevilen şeyler bizimle beraber değişirken ileri doğru yürürken geri doğru atılan son bir bakış”

HSK, Tanpınar Nostaljisi, faydadan çok zarar getirmektedir. “Fayda-Zarar” “Kültür” “Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “Anlatı” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Determinist söylemler, hayattaki davranışlarımızın ve karakterlerimizin sosyal şartlar tarafından belirlenmiş olduğu ve hayatta seçme şansımızın ve özgür irademizin olmadığına ilişkin söylemlerdir.


Hükümet, determinist söylemlerin yaygınlaşmasından pişmandır.

“Pişmandır” “Felsefe” “Anlatı” “Toplumsal Yaşam” “2018”

 

 • Hükümet tam eşitliği, adil rekabete tercih eder.
  “Bireysel Tercih” “Adalet” “Felsefe” “Etik” “2018

 

 • HİK insan doğası kötü mötü değildir!
  “Felsefe” “Etik” “Anlatı” “Bireysel” “2018”

 

 

 • HİK; Başarısızlıkları görmezden gelmek iyidir.
  “Felsefe” “Anlatı” “Etik” “Bireysel” “2018”

 

 • Hükümet faydacılık dışı ahlak sistemlerinin ve kavramlarının (sorumluluk, içkin değer, vicdan vb. ) var olmadığı dünyayı tercih eder.

“Bireysel Tercih” “Etik” ” 2018″

 

 • Bilgi Notu: Kültürel görelilik kişinin inançlarının, değerlerinin ve uygulamalarının bir başka objektif doğru yerine kendi kültürü içinde değerlendirilmesidir.


Konu:Hükümet evrensel ahlak doğrularının yaygın kabul edildiği bir dünyayı, kültürel göreliliğin yaygın kabul edildiği bir dünyaya tercih eder.
“Bireysel Tercih” “Felsefe” “Etik” “Kültür” “Öğreti” “Toplumsal Yaşam” “2018”

 

 • HİK; Recep Tayyip Erdoğan mutludur.

“Bireysel” “Türkiye” “Etik” “Gündem” “Siyaset” “İç Siyaset” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Moreau Adası, bir grup genetik mühendisinin üstün insanlar (hastalıklara karşı dirençli, zeki, güzel görünümlü, uzun boylu, kaslı vb.) üretmek için çalıştıkları bir merkezdir. Bu deneylerde embriyolar kullanılmakta ve başarısız olan deneyler sonucunda bazı bebekler ölü doğmakta, hayatta kalanlar ise ciddi acılar ve hastalıklarla boğuşmaktadır.

Bilgi Notu2: Çalışmalar sonucunda, bir adet “üstün insan” üretilmiştir


HİK; Moreau Adası içindekilerle birlikte yok edilmektedir.
“Etik” “Meslek Etiği” “Bilim ve Teknoloji” “Kurgu” “Felsefe” “Hukuk” “İnsan Hakları” “2018”

 

 • Feda Kültürü, ulaşılmak istenen hedef uğruna çekilen acıların, harcanan kaynakların (insan hayatı, para, özel hayat, zaman vs.) feda edilmesini kutsallaştıran ve öven bir söylemdir.


Hükümet, feda kültürünü desteklemez.

“Anlatı” “Felsefe” “Bireysel” “Kariyer” “2018”

 

 • HİK; Açlık grevi yapanlara hiçbir aşamada müdahale edilmemelidir.
  “Etik” “Felsefe” “Bireysel Özgürlükler” “Ölüm” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Meslek Odası: Çoğunlukla anayasal imtiyazlara sahip olan, o mesleği icra etmek için üye olmak zorunda olunan örgütlerdir. Ör.: Türkiye Barolar Birliği, Türk Tabipler Birliği, vb.

 

Konu: HİK; meslek odaları içinde yer alan siyasal ve ideolojik gruplar, söz konusu mesleğe ve meslek odalarına yarardan çok zarar vermektedir.

“Fayda-Zarar” ” İş Hukuku” “Meslek Etiği” “Siyaset” “İdeoloji” “Anayasa” “2018”

 

 • Bilgi Notu: Yıl 1939. Nazi Almanyası Gdansk’ı(Danzig) işgal ediyor.
  Hükumet, İngiltere olarak Nazi Almanyası’na karşı savaşa girmezdi.
  “Retrospektif” “Uluslararası İlişkiler” “Uluslararası Güvenlik” “Savaş” “İngiltere” “Almanya” “2018”

 

 • Denge Çipi, bireylerin beynine yerleştirilen ve kişinin hayatında tecrübe ettiği olayları ( okuduğu kitapları, karşılaştığı ve konuştuğu insanları, maruz kaldığı görüşleri, tanıklık ettiği acıları vb.) değerlendiren bir alettir. Bu çip, bireyin tecrübe ettiği olayların çoğunlukla tek taraflı olduğunu veya belli tip olaylardan haberi olmadığını tespit ettiği zaman devreye girer ve bireye daha önce haberi olmadığı, tecrübe etmediği veya göreceli olarak az etkileşime geçtiği olaylardan haberdar olmasını zorunlu kılar.

(Farkında olmayan birine siyasi baskıları göstermek, Etilerde bir sitede yaşayan zengine yoksulluk ile ilgili acıları göstermek, sadece Halk TV izleyen Sözcü okuyan ve İzmir’de yaşayan bir teyzeye muhafazakar argümanları dinletmek, kapitaliste komünist argümanları dinletmek, ırkçı bir kasabada büyüyen ırkçı birine mültecilerin acılarını göstermek vb.)


HSK, denge çipi bütün bireylere zorla takılmalıdır.
” Birey Özgürlükleri” “Kurgu” “Felsefe” “Etik” “Toplumsal Yaşam” “2018”

 

 • FriendBot, seçtiğiniz bir kişinin internetteki (özellikle sosyal medyadaki) tüm varlığını absorbe eden ve o kişiyi bir sohbet bot’u olarak replika edebilen bir teknolojidir. Şu anki kullanım alanı genellikle vefat eden yakınlar için olsa da herhangi bir kişi için uygulanmasının önünde bir engel görünmemektedir.


Konu: HSK FriendBot yasaklanmalıdır.
“Kurgu” “Yapay Zeka” “Etik” “Ölüm” “Sosyal İlişkiler” “Kişisel Veri” “2018”

 

 • KOOÇ uygulaması, kullanmaya başladığınızda sizi sistemdeki size uygun potansiyel insanlarla ilişkiye sokan popüler bir uygulamadır. Uygulama sizin ve sistemdeki diğer insanların karakterine ve ilişkiden beklediğiniz şeylere dair bilgiler toplamaktadır. Bunun sonucunda uygulama, günün birinde size en uygun ilişkiyi bulma garantisi vermektedir ancak bunun ne zaman olacağı belirsizdir.
  INFO 2: Uygulamayı kullanırken, uygulamanın belirlediği insanlarla devamlı ilişkiye girmektesiniz. Uygulama o insanla ne kadar süre ilişkide kalacağınızı belirtiyor ve iki taraf da bu süreyi görüyor. Süreler 2 saat olabileceği gibi, ömür boyu da olabilir. INFO 3: Uygulamayı kullanmaya karar verdiğinizde, bu kurallara uymalısınız ve bu uygulamadan çıkma şansınız yok.


Hükümet, bir birey olarak, KOOÇ uygulamasını kullanırdı.

“Bireysel Tercih” “Kurgu” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişkiler” “2018”

 

 • Hükümet, insanların istedikleri anılarını silebildikleri bir dünyayı günümüze tercih eder. “Bireysel Tercih” “Felsefe” “Sosyal İlişkiler” “Etik” “Toplumsal Yaşam” “2018”

 

 • Hükümet, vatanseverlik fikrini destekler.

“Öğreti” “İdeoloji” “Kültür” “2018”

 

 • Yenicil toplumsal hareketler (YTH), geleneksel toplumsal hareketlere göre ezilen sınıfa mensup insanlardansa üniversite öğrencilerinin/eğitimli kesimin daha çok katılım gösterdiği ve merkezi organizasyon gözeten hiyerarşik bir yapılanmadansa daha bireylere dağılmış bir yapılanma gösteren toplumsal hareketlerdir. Örnek: gezi olayları, Kolombiya öğrenci protestoları (2011), Şili öğrenci protestoları (2011-2012).


Hükümet, gelişmekte olan ülkelerde (Türkiye, Hindistan, Şili, Kolombiya vb.) toplumsal hareket trendinin YTH’ye kaymasından pişmandır.
“Hareket” “Siyaset” “İç Siyaset” “2018”

 • HSK, Her vatandaş en son genel seçimde oy verdiği partinin rozetini bir sonraki seçime kadar takmak zorunda olmalıdır. NOT: Seçime katılmayanlar veya boş oy atanlar rozetsiz olacaklardır.
  “Bireysel Özgürlükler” “Demokrasi” “2017”

 

 • HSK organ satışı yasal hale getirilmelidir.
  “Bireysel Özgürlükler” “Hukuk (Genel) “2017”

 • HİK küreselleşme iyidir.
  “Uluslararası İlişkiler” “2017”

 • Hükümet, bir birey olarak, öleceği tarihi bilmeyi tercih eder.
  “Bireysel Tercih” “2017”

 

 • Hükümet Türkiye’de yaşayan ve toplumsal kaygıları olan bir birey olarak kendini doğrudan ve kayda değer bir şekilde etkilemeyen her türlü meseleden iç dünyasını arındırarak yaşamayı tercih eder.
  “Bireysel Tercih” “2017”

 

 • Hükümet inanır ki, her türlü zorbalığa karşı en iyi mücadele yolu pasif direniştir. “Bireysel Tercih” “2017”

 

 • Hükümet, özgür irade kavramının yüceltilmiş olmasından pişmandır.
  “Felsefe” “Pişmandır” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Temel ihtiyaçların karşılanabildiği maddi güce sahip olunan ve sağlığa zarar vermediği varsayılarak.

 

Hükümet, düzenli bir sarhoşluk halini tercih eder. (Çakır keyfin bir tık üstü)
“Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler” “2017”

 • HİK; Çocuk yapmak ahlaken yanlıştır.
  “Felsefe” “Etik” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Beyaz yalan; karşı tarafın da iyiliğini düşünen, iyi niyet içeren yalanlardır.

 

HİK, beyaz yalan iyidir.
“Sosyal İlişkiler” “Felsefe” “Etik” “2017”

 

 

 • Bilgi Notu: Minimalist yaşam biçimi maddi ve manevi unsurları ihtiyaçlara göre en aza indirger ve tüketim odaklı yaşam biçimini reddederek daha özgür bir hayat sürdürülebileceğini savunur.

 

HİK; Minimalist yaşam biçimi daha mutlu bir hayat sunar.
“Felsefe” “Bireysel” “2017”

 

 • HSK; patent sahipleri icatlarının hangi alanlarda kullanılabileceği üzerinde söz sahibi olmalıdır.
  “Hukuk” “Fikri ve Sınai Mülkiyet” “Bilim ve Teknoloji” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Günümüz Türkiye’sinde kamuda kariyer yapmak için önemli bir dinamik hükümete yakın kişiler ile ilişki içerisinde olmak ve siyaseten apolitik durmaktır.

 

HSK, kamuda kariyer yapan bir kişi olarak kariyerde yükselmek için mevzuatın dışında bir unsur (AKP’li referans gösterme, yavşama, adam kayırma, Memur Sen’e üye olma vb.) kullanmamalıdır.
“Bireysel Tercih” “Kariyer” “Etik” “Meslek Etiği” “2017”

 

 • Bilgi Notu: 2 yıllık bir ilişkinin içerisindesiniz, karşınızdaki insanı çok seviyorsunuz, fakat birbirinizden sıkılmış ve heyecanınızı kaybetmişsiniz, ilişkide sorunlar var.

 

Hükümet, ayrılık yerine açık ilişkiyi yaşamayı tercih eder.
“Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “Cinsellik” “2017”

 

 • Hükümet yarım kalan karşılıklı bir aşkı (elde olmayan sebeplerle biten), yaşanmış ve doğal yollardan bitmiş bir aşka tercih eder.
  “Bireysel Tercih” “Romantik İlişki” “2017”

 

 • Bilgi Notu 1: Mert Lise öğrencisi bir gençtir. Ortalama üstü bir yakışıklılığa ve popülariteye sahip olan Mert, bununla birlikte sınıfın en yakışıklı ve popüler isimleri arasında da değildir. Gider puanı: 7/10 Bilgi Notu 2: Aleyna, Mert’in sınıf arkadaşıdır. Sınıfın en popüler ve güzel kızıdır. Gider puanı 9/10 Bilgi Notu 3: Zeynep, Mert’in bir diğer sınıf arkadaşıdır. Ortalama bir güzelliğe sahiptir. Aynı zamanda anlayışlı, cana yakın ve sevimlidir. Gider puanı 6/10

 

HSK; Mert Zeynep’e yürümek yerine Aleyna’ya yürümelidir.
“Bireysel Tercih” “Romantik İlişki” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Hipergami, bir ilişki içerisinde tarafların, partnerinin daha iyiye (akademik, ekonomik, fiziksel, sosyal, vb.) gitmesini arzulamasıdır.

 

Hükümet, hipergaminin artışını destekler.
“Romantik İlişki” “Öğreti” “Sosyal İlişkiler” “2017”

 

 • HİK herkesin bir sevgili/eşi olması gerektiği fikri birey için kötüdür.
  “Romantik İlişki” “Anlatı” “Öğreti” “2017”

 

 • Hükümet, son günlerde romantik ilişkinin diğer öğelerinden ziyade (sadakat, dostluk, vb.) cinselliğin ön plana çıkarılmasından memnun değildir.
  “Romantik İlişki” “Cinsellik” “Anlatı” “2017”

 

 • Hükümet kendisinden üstün gördüğü biriyle romantik ilişkide olmamayı tercih eder. “Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “2017”

 

 • Bilgi Notu: İşsiz, iş arayıp bulamayan kişidir.

 

 HSK; belirli bir süre işsiz kalan kişiler devlete tazminat davası açabilmelidir.  “Devlet” “Hukuk” “Ekonomi” “İdeoloji” “Sosyal Devlet” “2017”

 

 • HSK; sanatçılar öldükten sonra eserleri üzerindeki telif hakkı miras yoluyla mirasçılarına geçmemelidir.
  “Devlet” “Hukuk” “Miras Hukuku” “Fikri ve Sınai Mülkiyet” “Sanat” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan varlıktır.

 

HSK; “tüzel kişilik” hukuk sistemlerince tanınmamalıdır. 
“Devlet” “Hukuk” “Felsefe” “Hukuk Felsefesi” “2017”

 

 • HSK, Kazuistik hukuk sistemi yerine, prensipler üzerine kurulu ve yazılı olmayan hukuk sistemi uygulanmalıdır.
  “Devlet” “Hukuk” “Hukuk Felsefesi” “Hukuk Sistemleri” “2017”

 

 • HSK; Türkiye Katar’a destek vermekten pişmandır.
  “Uluslararası İlişkiler” “Ortadoğu” “Türkiye” “Pişmandır” “2017”

 • Hükümet, Türkiye olarak, aktif bir dış politika yerine izle-gör politikasını benimsemelidir.
  “Uluslararası İlişkiler” “Türkiye” “2017”

 

 • HSK; Batı, Türkiye’ye yönelik izolasyon politikalarından (örnek: ticari anlaşmaları askıya almak, vize işlemlerini durdurmak, AB sürecini askıya almak, vb.) vazgeçmelidir.
  “Uluslararası İlişkiler” “Batı Demokrasileri” “Türkiye” “Avrupa Birliği” “2017”

 

 

 • Fluchthelfer (kaçış yardımcıları) AB vatandaşlarını, mültecileri illegal bir şekilde kişisel araçlarıyla sınırdan geçirmeleri için teşvik eden bir oluşumdur. Pek çok AB ülkesinde sınırdan mütlecileri geçirmek illegaldir fakat cezai yaptırımı ağır değildir. Bu oluşumun internet sitesinde AB vatandaşlarının bu mültecileri nereden bulabileceklerine, onlara nasıl ulaşabileceklerine, sınırdaki polislerin dikkatini çekmekten nasıl kaçınabileceklerine dair bilgiler ve yakalanma ihtimallerine karşı hukuki tavsiyeler vardır.

HSK kaçış yardımcıları oluşumu iyidir.
“Uluslararası İlişkiler” “Batı Demokrasileri” “Göç” “Etik” “2017”

 

 • HİK; Avrupa’da aşırı yükselen sağa karşı, sol partiler öz değerlerine dönmelidir.
  “Batı Demokrasileri” ” İdeoloji” “Siyaset” “İç Siyaset” “Avrupa Birliği” “2017” ” “Parti Politikası”

 

 • HSK ABD dış politikasını NATO’nun merkezinde olarak değil NATO’nun ortağı olarak belirlemelidir.
  “Uluslararası İlişkiler” “Uluslararası Güvenlik” “NATO” “ABD” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Göçmenlik affı; ABD Federal Hükümeti’nin, göçmenlik yasalarına aykırı olarak ülkeye yerleşmiş olan göçmenleri affetmesi ve bu illegal göçmenlerin, gerekli prosedürleri tamamlamalarıyla (güvenlik için özgeçmiş incelemesi, İngilizce öğrenme vs.) ABD’de kalıcı oturma izni elde etmelerini sağlayan bir uygulamadır. Bugün çok kısıtla sayıdaki gruplar için uygulanmaktadır. ABD’de bugün yaklaşık 11 milyon illegal göçmen olduğu düşünülmektedir.

 

Hükümet savunur ki, ABD Federal Hükümeti; Göçmenlik Affı uygulamasını, başvuruda bulunan tüm illegal göçmenler için uygulamalıdır.                                                                            “ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” “İç Güvenlik” “Göç” “Hukuk” “2017”

                      

 • Hükümet, ABD eyaletlerinin Trump yönetimi ile anlaşamadıkları konularda federal hükümetle işbirliği yapmamalarından memnundur. (Örnek: California valisinin Çin hükümeti ile Paris antlaşmasına eyalet olarak dahil olmak amacıyla görüşmesi, demokrat parti eyaletlerinin yasadışı göçmenleri tespit eden federal devlet kuruluşlarıyla işbirliği yapmaması vs.)
  “ABD” “Siyaset” “İç Siyaset” “2017”

 

 • HSK, Fransa, İslami tarzda eğitim verecek dini okulların açılması ile ilgili talebi reddetmelidir.
  “Aktör” “Siyaset” “İç siyaset” “Fransa” “Din” “İslam” “Eğitim” “Sekülerizm” 2017

 

 

 • HSK, Almanya’ya entegre olmuş Türkler, Almanya’ya entegre olmayı reddeden Türkleri ve diğer göçmen grupları dışlamalı ve bu gruplar aleyhinde kampanya yürüten siyasi grupları/partileri desteklemelidir.
  “Almanya” “Azınlık” “Göç” “Siyaset” “İç Siyaset” “2017”

 

 • HSK; Meksika, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı mafyalarıyla mücadelede mafyavari örgütler kurmalı/desteklemelidir.
  “Meksika” ” Politika” “Aktör” “İç Güvenlik” ” Uluslararası Güvenlik” “2017”

 

 • Hükümet, 1930’larda Sovyetler Birliği olarak, Rus kimliğini Sovyetlerin merkezi kimliği haline getirmeyi, evrensel bir kimlik yaratmaya tercih etmelidir.
  “Alternatif Tarih” “SSCB” “Aktör” “İdeoloji” “Politika” ” Kültür” “2017”

 

 • HSK CHP, tek parti dönemine ilişkin tüm referans, sembol ve söylemleri kullanmayı bırakmalıdır.
  “Siyaset” “İç Siyaset” ” “Parti Politikası” ” Türkiye” “2017”

 • Hükümet inanır ki; referandum sürecinde AKP’nin radikal, dışlayıcı söylemleri AKP için kötüdür.
  “Parti Politikası” 2017″ Türkiye” Siyaset” İç siyaset”

 

 • HSK; CHP, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Akşener’i desteklemelidir.
  “Parti Politikası” Türkiye” Siyaset” İç siyaset “2017”

 

 • Hükümet, bir ülkücü olarak, Meral Akşener’in liderliğini tercih eder.
  “Bireysel Tercih” “İdeoloji” Siyaset” İç siyaset” “Türkiye” 2017″

 

 • Bilgi Notu: Rotasyonel liderlik ilkesi, bir harekette uzun süreli liderlerin olmamasını, liderlerin sık değişmesini ifade eder. Bilgi Notu: Gelişmiş demokratik sistemler daha rahat uzlaşılabilen, yeni partilerin sahneye çıkıp inebildiği ve seçmenin fikrini kolay değiştirebildiği sistemlerdir.

 

Hükümet, gelişmiş bir demokrasideki bir parti olarak, rotasyonel liderlik ilkesini benimsemelidir.
“Aktör” “Demokrasi” “Parti Politikası” “Siyaset” 2017″

 

 • HİK; Erbakancılar Ak Parti’ye katıldıkları için pişmandır.
  “Pişmandır” “İdeoloji” “Siyaset” “İç Siyaset” ” Türkiye” Retrospektif” “2017”

 

 • HSK; CHP, 2019 genel seçimlerine (Başkanlık ve Meclis seçimlerine), muhafazakar kesime hitap eden aday ve söylemleri ön plana çıkararak hazırlanmalıdır.
  “Siyaset” “İç Siyaset” “”Parti Politikası” ” Türkiye” “2017”

 

 

 • Hükümet İnanır Ki, Türk siyasetinin geçmişten bugüne popülizm odaklı oluşu Türk toplumuna zarar vermiştir.
  “Siyaset” “İç Siyaset” “İdeoloji” ” Türkiye” “Retrospektif” “2017”

 

 • Hükümet, feminist hareket olarak, kadın haklarının gelişmediği ülkelerde faydacı argümanlara dayanan bir söylem kullanmalıdır. (örn. Kadınların eğitim görmesi durumunda ekonominin gelişeceği, Çalışan kadınların aile ekonomisine katkı sağlayacağı vb.)
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “2017”

 • Hükümet, #metoo hareketinden memnundur.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Medya” “Sosyal Medya” “Adalet” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 

 • HSK feminist hareket, dış görünüşünde mevcut toplumsal cinsiyet tipine uygun hareket eden kadınları eleştirmelidir.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 • Bilgi Notu: Suudi Arabistan’ın bazı kentlerinde yalnızca kadınların çalışabildiği ekonomik üretim alanları (tekstil atölyesi, ilaç ve gıda tesisleri vb.) vardır. Bu alanlarda Suudi Arabistan’daki kadınların günlük yaşamlarına dair olan kurallar esnetilmiştir. (yönetici olabiliyorlar, Suudi Arabistan’ın geneline göre görece daha rahat kıyafetler giyebiliyorlar vb.)

 

Hükümet, Suudi Arabistan’da yalnızca kadınların çalıştığı ekonomik üretim alanları oluşturulmasını destekler.
“Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Ortadoğu” “Suudi Arabistan” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Bechdel Testi filmlerin aşağıdaki kriterleri sağlayıp sağlamadıklarını gösteren bir testtir.
  • En az iki adını bildiğimiz kadın karakter olacak.
  • Birbirleriyle konuşacaklar.
  • Bir erkekten başka bir şey hakkında konuşacaklar

 

HSK; Bechdel testini geçemeyen filmler sinema ve televizyonda yayınlanmamalıdır. “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Medya” “Kültür” “Sanat” “Dizi ve Sinema” “2017”

 

 • Hükümet, Türkiye’de ortalama muhafazakar bir ailede yetişmiş üniversite öğrencisi feminist bir kadın olarak, ailesine ve çevresine cinsel özgürlüğünü ilan ederdi. “Bireysel Tercih” “Sosyal İlişkiler” “Aile” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Bu maçta, bir çocuğun hayatının yardım kuruluşları aracılığıyla kurtarılmasının maliyetinin 1000 lira olduğu kabul edilmektedir. “Ölü çocuk lirası” bir ürünün değerini, o para ile kaç çocuğun hayatının kurtulabileceği cinsinden ifade eden bir para birimidir. Örnek: Yeni araba: 35 ölü çocuk lirası Güzel restoranda yemek: 2 Ölü çocuk kuruşu Lüks ev: 330 ölü çocuk lirası.

 

HSK piyasadaki tüm ürünlerin etiketlerine “ölü çocuk lirası” cinsinden değeri açıkça yazılmalıdır.
“Devlet” “Etik” “Ekonomi” “Liberalizm” “Çocuk Hakları” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Çiftlik hayvanları hakları derneği yeni bir sivil toplum kuruluşudur. Bu kuruluşun hedefi, üretim ve tüketimde vegan bir gıda sisteminin sağlanmasıdır.

 

Hükümet (bu STK); endüstriyel olmayan hayvancılığı övmeli, gıda şirketlerinin endüstriyel hayvancılıkta yaptığı hayvan refahı reformlarını (örneğin kafes sistemi yumurtası yerine cage-free yumurta kullanımı) desteklemeli ve bu tip çalışmaları teşvik etmelidir.
“Hareket” “Hak Hareketleri” “Hayvan Hakları” “İdeoloji” “Veganizm” “Aktör” “2017”

 • HSK hayvan hakları savunucuları, vejetaryenliği/veganlığı yaymaya çalışmak yerine, endüstriyel hayvancılığa karşı mücadele vermeye öncelik vermelidir. Örnek: Endüstriyel tavuk tüketiminin azaltılıp, doğal et tüketiminin (mera, lokal üretici) tercih edilmesini anlatmak, köy yumurtası tüketimi için propaganda yapmak vs.
  “Hareket” “Hak Hareketleri” “Hayvan Hakları” “İdeoloji” “Veganizm” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Dini LGBT örgütleri, LGBT olmanın dini inançlarla çelişen veya dine aykırı bir olgu olmadığını savunan örgütlerdir. (Örn.: Gay Christian Network, Al-Fatiha, vb.)

HSK; LGBT hareketi, dini LGBT örgütlerine karşı çıkmalıdır.
“Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Din” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 • HSK, LGBTQİ hareketi gay haklarının gelişmediği ülkelerde
  “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 • HSK; eşcinsel evliliğin yasallaşması parlamento kararı yerine referandumla gerçekleştirilmelidir.
  “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Devlet” “Yönetim” “İdare” “Demokrasi” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 • HSK, Gelişmiş ülkelerdeki azınlık hareketleri (LGBTI Hareketi, etnik azınlıklar, kadınlar vb.) yapısal engellerin kısıtlayıcılığını vurgulamak yerine her bir bireyin bu yapısal engelleri aşabilme potansiyelini vurgulamalıdır. Yapısal engeller: Fakirlik, sınıf çatışması, cinsiyetçilik, ırkçılık vb. sistem ile alakalı olan ve bireylerin potansiyelini sınırlayan engellerdir.
  “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+”  “Azınlık” “Toplumsal Yaşam” “Hareket” “2017”

 • Hükümet LGBTI hareketi olarak evlilik kurumuna karşı çıkmalıdır.
  “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Hukuk” “Medeni Hukuk” “Aile Hukuku” “Aktör” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 • Bilgi Notu: İnterseksüalite genetiğe bağlı bir cinsel hastalıktır. İnterseksüellerin çoğunda mikro-penis ve büyük bir vajina bulunmaktadır. Bu hastalığa sahip çocukların hangi cinsel kimlik altında yaşayacağına küçük yaşta aileleri karar vermektedir.

HSK, İnterseks bireylerin yetişkin olana kadar (18 yaşına kadar) cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaları yasaklanmalıdır.
“Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “Aile” “Cinsellik” “Bireysel Özgürlükler” “2017”

 

 • HSK Filistin’de özgürlük mücadelesi yürüten örgütler toprak talebi yerine İsrail içinde hak temelli bir mücadele yürütmelidir.
  “Ortadoğu” “Filistin” “İsrail” “Hareket” “Uluslararası İlişkiler” “Savaş” “2017”

 

 • Hükümet, Kürt hareketi olarak kendi kendini yönettiği dünyadansa, kendi kaderini tayin ettiği dünyayı tercih eder.
  “Hareket” “Kürt Hareketi” “Aktör” “Rejim” “2017”

 • Bilgi Notu: Örnek azınlıklar, bazı azınlık gruplarının etnik özelliklerinden dolayı akademik, sosyal, ekonomik vb. açıdan başarılı oldukları hakkında sosyal mite sahip olan azınlık gruplarıdır. (Örnek: Amerika’daki Çinliler vs.)

 

HSK; Örnek azınlıklar, bu sosyal mitleri sahiplenmelidir/özümsemelidir.
“Hareket” “Azınlık” “Anlatı” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 • Bilgi Notu: ACABA sistemi; iş başvurularında, başvuranların ırk, fiziksel özellikler, yaş gibi bilgilerinin iş verene verilmediği, hatta mülakatların dahi başvuranların bu özelliklerini anlaşılmayacağı şekilde yapıldığı sistemdir.

 

HSK; ACABA sistemi tüm işe alımlarda zorunlu tutulmalıdır.
“Kariyer” “Hukuk” “Kişisel Veri” “İş Hukuku” “2017”

 

 • Hükümet dilleri korumaya yönelik politikalardan pişmandır.
  “Kültür” “Pişmandır” “Politika” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 

 • Hükümet İnanır ki, bloggerlık ve youtuberlık kültürü zararlıdır.
  “Medya” “Sosyal Medya” “Toplumsal Yaşam” “Kültür” “2017”

 

 • Bilgi Notu: “Günah bölgeleri” ekonomilerini kumar, fuhuş, uyuşturucu, parti vb. sektörler etrafında inşa ederek istihdam yaratan bölgelerdir. HSK, yüksek işsizlik oranı olan bölgelerde “günah bölgeleri” açılmalıdır.
  “Politika” “Ekonomi” “Kent Politikası” “2017”

 • Bilgi Notu: Küreselleşme mal, hizmet, sermaye ve işgücünün serbest dolaşımıdır.

  HSK, Çin korumacı ekonomik politikalardan vazgeçerek küreselleşmenin öncüsü olma politikasını benimsemelidir.
  “Ekonomi” “Uluslararası İlişkiler” ” “Uluslararası Ticaret” “İktisat Teorileri” “Çin” “2017”

 • Hükümet [seküler Türk burjuvazisi (ör: Koç, Sabancı, Özyeğin gibi)], süregelen ve yakın zamanda da değişmesi öngörülmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin tek parti iktidarından memnundur.
  “Pişmandır” “Türkiye” “Siyaset” “İç Siyaset” “Şirketler” “2017”

 • Hükümet çokuluslu şirketlerin bir oyun kurucu olarak yükselişinden pişmandır.
  “Uluslararası İlişkiler” “Ekonomi” ” “Uluslararası Ticaret” “Şirketler” “İktisat Teorileri” “Kapitalizm” “Pişmandır” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Nedenci Tarih Okuması: Tarihte yaşanmış ve günümüzde insan hakları ihlali olarak değerlendirilen etnik, dini sınıfsal, kültürel vb. ayrımcılıklar sebebiyle gerçekleşen olayların (soykırım, hak yoksunluğu, sömürü, sürgün vb.) toplumsal grupların arasındaki sosyoekonomik, kültürel vb. etkileşimlerin bir sonucu olduğunu ve bu olayların ortaya çıkış nedenlerini failleri ve olayları şeytanlaştırmadan/mantık çerçevesi içinde açıklama çabasında olan bir okuldur.

Hükümet nedenci tarih okumasından rahatsızdır.
“İnsan Hakları” “Etik” “Bilim ve Teknoloji” “Sosyal Bilimler” “2017”

 

 • Hükümet, Türk dizi sektörünün bugünkü geldiği noktadan pişmandır.
  “Pişmandır” “Kültür” “Sanat” “Dizi ve Sinema” “Medya” “2017”

 

 • HSK, tüm dizi ve filmlerde en az bir gerçekçi cinsel ilişki sahnesinin bulunması zorunlu olmalıdır.
  “Kültür” “Sanat” “Dizi ve Sinema” “Medya” “Devlet” “Cinsellik” “2017”

 

 • Hükümet, sanat galerilerine karşıdır.
  “Kültür” “Sanat” “Etik” “Toplumsal Yaşam” “2017’’

 

 • HSK; sanatçıların sanat eserlerinden elde ettikleri gelirin belirli bir bölümü, yeni sanatçıları desteklemek için fon olarak dağıtılmalıdır.
  “Kültür” “Sanat” “Etik” “Bireysel” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 • Hükümet, artivizmin yaygınlaşmasından pişmandır.
  “Kültür” “Sanat” “Etik” “Hareket” “Pişmandır” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 

 • Hükümet, sosyal bilimlerin doğa bilimlerine yaklaşma çabasından pişmanlık duyar. “Bilim ve Teknoloji” “Akademi” “Etik” “Pişmandır” “2017”

 • Bilgi Notu: Acil serviste görevli bir doktorsunuz. Bilinci kapalı bir hasta sedye ile önünüze geliyor. Müdahale için göğsünü açtığınızda
  “Bireysel Tercih” “Bireysel Özgürlükler” “Etik” “Sağlık” “Ölüm” “Meslek Etiği” “2017”

 

 • HSK, kişilerin doktorlar tarafından belirlenen tedavileri reddetme hakkı olmamalıdır. “Bireysel Özgürlükler” “Sağlık” “2017”

 

 • HSK; yüksek öğretime geçişte, merkezi sınav sistemi kaldırılıp yerine her üniversitenin kendi kriterleri ile (akademik başarı, sosyal aktiviteler vs.) öğrenci seçtiği sistem uygulanmalıdır.
  “Akademi” “Eğitim” “Politika” “2017”

 

 • HSK; üniversitelerde (öğrenci kulüpleri, etkinlikler, konferanslar vb.) ifade özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı ve bu özgürlükler aktif olarak korunmalıdır. “İfade Özgürlüğü” “Akademi” “Eğitim” “Liberalizm” “2017”

 

 • HİK; gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleri, çocuklara, gelişmekte olan ülkelerdeki acılar için şahsen suçlu oldukları inancını aşılamalıdır.
  “Gelişmiş Ülkeler” “Gelişmekte Olan Ülkeler” “Eğitim” “Çocuk Yetiştirme” “Politika” “Etik” “2017”

 

 • ‘Hükümet inanır ki eğitimde başarı yerine öğrenci mutluluğu esas alınmalıdır. “Eğitim” “Politika” “Çocuk Yetiştirme” “2017”

 • Hükümet, dindar bir birey olarak dininin politikleşmesini istemez.
  “Bireysel Tercih” “2017”

 

 • Hükümet, ateistler olarak, Türkiye’de din hocaları arasındaki tartışmadan memnundur. “Din” “Aktör” “Ateizm” “Türkiye” “Medya” “Pişmandır” “2017”

 • HSK; Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır.
  “Din” “İslam” “Türkiye” “Siyaset” “Yönetim” “İdare” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 • HSK, İngiltere’deki Müslümanlar kapalı bir yasam tarzını benimsemelidir. (evlilik, ticari, ilişkiler vbg.)
  “Aktör” “Toplumsal Yaşam” “İngiltere” “Din” “İslam” “Öğreti” “2017”

 • Bilgi Notu: İslamcılık, İslami değerleri topluma yaymayı hedefleyen siyasi akımdır.

  HİK, İslamcının sağcısı solcusu yoktur, İslamcı İslamcıdır.
  “Siyaset” “Din” “İslam” “Felsefe” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Çekim yasası: Evrendeki her şeyin ve olayın sahip olduğumuz enerji frekanslarına bağlı olarak geliştiğini, kısaca iyi hislerin, inançların, düşüncelerin hayatımıza pozitif sonuçları olurken; başımıza gelen kötü şeylerin yine kötü hislerimizden kaynaklandığını savunan anlatıdır.

 

Hükümet inanır ki çekim yasası inancı birey için kötüdür.            
“Anlatı” “Felsefe” “Bireysel” “Etik” “2017”

 • Hükümet İnanır Ki, Arda Turan’a haksızlık yapılmıştır.
  “Spor” “Futbol” “Adalet” “Etik” “Gündem” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Takım sporlarında (futbol, basketbol, vb.) mutlak doğru karar veren teknolojik bir hakem sistemi geliştirilmiştir.

HSK; bu teknoloji spor müsabakalarında kullanılmalıdır.
“Kurgu” “Medya” “Spor” “2017”

 • Liberal eşitlik düşüncesi, her insanın doğuştan eşit olduğunu kabul eder.
  HİK; Liberal eşitlik düşüncesi bireye zarar vermektedir.
  “Anlatı” “Bireysel” “Adalet” “Etik” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 

 • HİK; insanların kendilerini ırk/etnik kimlikler üzerinden tanımlamamaları iyidir. “Milliyetçilik” “Toplumsal Yaşam” “Azınlıklar” “2017”

 

 • HSK; popüler kültüre entegre olmak sol için iyidir.
  “Hareket” “Medya” “İdeoloji” “Sol” “2017”

 

 • Hükümet inanır ki; komünizmin tarihsel kaçınılmazlığı öngörüsü, sol hareketin ilerleyişine zarar vermiştir.
  “Öğreti” “Komünizm” “Sol” “2017”

 • Bilgi Notu: İdeoloji: Mevcut politik dünyayı tanımlamak ve/veya ideal dünyayı açıklamak ve/veya bu dünyaya nasıl ulaşılabileceğine dair mekanizmaları içinde barındıran düşünce/olgu/fikir/kural setidir. (Örnek: Faşizm, liberalizm vs.)
  Hükümet ideolojilerin varlığından memnundur.
  “İdeoloji” “Pişmandır” “Uluslararası İlişkiler” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Sessiz devrim 80’lerin sonunda başlayarak politik eksenin ekonomik aksisten ( sağ – sol ) çıkarak daha fazla bireysel kimlik siyasetine (etnisite, gender vb.) evrildiği süreçtir.
  Hükümet, sessiz devrimden memnundur.
  “Retrospektif” “Pişmandır” “Siyaset” “Ekonomi” “Azınlıklar” “2017”

 • Bilgi Notu: Militan çevrecilik pasif protesto kültürünü benimseyen çevrecilik görüşünün aksine; Vandalizm, çevre kirliliğine yol açan üretim yerlerine sabotaj mülke zarar, sivil itaatsizlik vb. mücadele yöntemlerini seçen çevrecilik anlayışıdır.

  HSK; Batı demokrasilerindeki çevre örgütleri, militan çevrecilik anlayışını benimsemelidir.
  “2017” “Batı demokrasileri” “Çevre” “Hareket” “Hak hareketleri”

 

 • HSK; münazara turnuvalarında güç eşleşmesi uygulaması kaldırılmalıdır.
  “2017” “Münazara”

 • HSK; Münazara kulüpleri, kulüp içi demokrasi sistemi yerine, tepeden belirlenim sistemine geçmelidir.
  “2017” “Münazara” “Rejim” “Aktör”

 

 • Hükümet münazaranın salt objektif kriterler üzerine kurulmasından pişmandır.                                 (Objektif olarak kabul etmediğimiz kriterler, duygusal argümanlar, ajitasyon, tiyatral beceriler, ses tonu, beden dili, dil kullanımı vb.)
  “2017” “Pişmandır” “Münazara”

 • HSK; ana akım medyada çalışan muhalif gazeteciler toplu olarak istifa edip hükümet etkisinde olmayan yayın organlarında çalışmalıdır.
  “Kariyer” “İç siyaset” ” Etik” “Meslek etiği” “Basın ve Habercilik” “2017”

 

 • Hükümet, sosyal medyanın ana haber kaynağı haline geliyor olmasından memnundur. “Pişmandır” “Basın ve habercilik” “Medya” ” Sosyal medya” “2017’’

 

 • Bilgi Notu: Yunus’un ailesi, Yunus’un kendi seçtiği meslekte çok başarılı ve donanımlı olmasını, birkaç yabancı dil öğrenmesini, belli hobilerinin olmasını, spor yapmasını istemektedir. Yunus’un ailesi bunları kendi maddi ve manevi imkanları ölçüsünde yapmaktadır. Yunus eğitim, spor, dil, hobi kategorilerinin her birinden en az birer tanesini yapmak zorundadır fakat içeriğine ailesiyle birlikte karar vermektedir. Yunus bir proje çocuktur.

  HİK, Çocukların proje çocuk olarak yetiştirilmesi kötüdür.
  “Bireysel Tercih” “Çocuk Gelişimi” “Etik” “2017”

 • Bilgi Notu: İnstagramizasyon: Tüm internet platformlarında (haber siteleri, sosyal medya, ticari siteler vb.) instagramvari görsellerin (filtrelenmiş etkileyici vb.) dominasyonudur.

  Hükümet, instagramizasyon’un yükselişinden memnun değildir.
  “Medya” “Basın ve Habercilik” “Sosyal Medya” “Yaygınlaşma” “2017”

 • HİK, temsili demokrasi üç vakte kadar çökecektir.
  “Devlet” Demokrasi” “Rejim” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 • Bilgi Notu: Temel gelir (basic income) devletlerin her vatandaşına karşılıksız olarak ödediği aylık bir ücrettir.

  Hükümet, temel gelir uygulamasını sosyal devlet uygulamalarına tercih eder.
  “Devlet” “Yönetim” “Politika” “Sosyal Devlet” “Sosyal Hizmet” “2017”

 • Bilgi Notu: Yargıç Seçim Sistemi görev alacak hakimlerin ilgili bölgede yapılacak seçim sonucu göreve geldikleri sistemdir. Yargıçlar seçim kampanyası yaparken bağımsızlardır yani resmi olarak herhangi bir parti çatısı altında seçime girmemektedirler.

  HSK, liberal Batı ülkelerinde, yargıç görevlendirmelerinde Yargıç Seçim Sistemi tercih edilmelidir.
  “Hukuk” “Batı Demokrasileri” “Demokrasi” “2017”

 • HSK; devletler olağanüstü hallerde mevcut hukuk düzeninden feragat edebilmelidir. “Devlet” “Yönetim” “Hukuk” “2017”

 • HSK, Yerel yönetimler, siyasi kurumlar yerine, o bölgede yaşayanların kurdukları özel şirketler tarafından yürütülmelidir.
  “Devlet” “Yönetim” “Şirketler” “Liberalizm” “2017”

 • Hükümet Türkiye’de OHAL durumlarında terörle mücadelede ihbar mekanizmasının varlığını destekler.
  “Türkiye” “Hukuk” “İç Siyaset” “İç güvenlik” “2017”

 • Bilgi Notu: Medeniyetler çatışması tezi, günümüz dünyasındaki çatışmaların asıl kaynağının kültürel farklılıklar olduğunu iddia eder.

  HSK, bir devlet dış politikasını belirlerken kültürel benzerlik ve farklılıkları reelpolitiğe öncelemelidir.
  “Devlet” “Yönetim” “Uluslararası ilişkiler” “Kültür” “2017”

 • HSK; Suç, kabahat ya da büyük ihmalkarlıklar sonucu oluşan hastalıkların tedavisi sosyal sigorta kapsamında değerlendirilmemelidir. )
  “Yönetim” ” Sosyal hizmet” “Etik” “Sağlık” “Politika” “2017”

 • Bilgi Notu: Uluslararası bir bağış kuruluşu var. Bu kuruluş dünya genelinde toplanan tüm bağışları etkililik kriterine göre yani en çok faydayı doğuracak şekilde dağıtıyor.

  HSK Uluslararası Bağış Kuruluşu bağış yapılabilecek tek kuruluş olmalıdır.
  “Toplumsal Yaşam” “Sosyal Hizmet” “Sivil Toplum Kuruluşları” “Uluslararası Organizasyonlar” “2017”

 • HİK, katı bir laiklik toplum için en iyisidir.
  “Toplumsal Yaşam” “Sekülerizm” “Yönetim” “Rejim” “Kültür” “Din” “2017”

 • Hükümet, insanları politik doğrucu söylemlerde bulunmaya zorlayan toplumsal baskıdan pişmandır.
  “Toplumsal Yaşam” “Pişmandır” “Sosyal İlişkiler” “İfade Özgürlüğü” “Hak Hareketleri” “2017”

 • HİK; Kahvehane kültürü iyidir.
  “Toplumsal Yaşam” “Sosyal İlişkiler” “Kültür” “Bireysel” “2017

 • HİK, politik doğrucu olmayan kültürel miras reddedilmelidir.
  “Felsefe” “Etik” “Kültür” “Bireysel” “2017”

 • HİK, Çocukların (0-18 yaş) bilgiye ve sosyal yaşama internet üzerinden erişebiliyor olması kötüdür.
  “Çocuk Yetiştirme” “Medya” “Sosyal Medya” “Toplumsal Yaşam” “Eğitim” “Aile” “2017”

 • Muhalefet inanır ki, cehalet mutluluktur.
  “Felsefe” “Etik” “Anlatı” “Bireysel” “2017”

 • Hükümet istenildiğinde her şeyin başarılabileceğini savunan düşünceyi zararlı bulur.
  “Anlatı” “Fayda-Zarar” “Kariyer” “Felsefe” “2017”

 • Hükümet, 18. Yüzyıl sonrasında materyalizmin/pozitivizmin insanların düşünüş şekli üzerinde kurduğu dominasyondan pişmandır.
  “Felsefe” “Pişmandır” “Retrospektif” “Öğreti” “2017”

 • HİK, amaca giden her yok mubahtır.
  “Felsefe” “Anlatı” “Etik” “Bireysel” “2017”

 • Bilgi Notu: İçinde bulunduğumuz dünya bir simülasyon. Bir 5. sınıf öğrencisinin yarıyıl projesiyiz.

  Hükümet inanır ki, insanlık bunu öğrenmek istemezdi.
  “Kurgu” ” Felsefe” “Ölüm” “Din” ” Aktör” “2017”

 • Hükümet ütopyalardan ve distopyalardan pişmandır.
  “2017”

 • Hükümet, yapay zeka ile ilgili çalışmaları durdurmalıdır.
  “Bilim ve Teknoloji” ” Etik” “Yapay Zeka” “2017”

 • Bilgi Notu: Post-truth; duyguların ve kişisel kanaatlerin, belirli bir konu üzerinde kamuoyunu belirlemede nesnel hakikatlerden daha fazla etkili olması durumudur.

  HİK; post-truth temsili demokrasinin sonudur.
  “Felsefe” “Demokrasi” “Öğreti” “Rejim” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 • Bilgi Notu: Medeniyetler çatışması tezi, günümüz dünyasındaki çatışmaların asıl kaynağının kültürel farklılıklar olduğunu iddia eder.

  HSK, bir devlet dış politikasını belirlerken kültürel benzerlik ve farklılıkları reel politiğe öncelemelidir.
   “Kültür” Uluslararası İlişkiler” ” Siyaset” “Politika” “2017”

 • Hükümet, Peter Parker olarak Spiderman olmamış olmayı tercih ederdi.
  “Bireysel Tercih” ” Kurgu” “Etik” “2017”

 • Hükümet, butona basardı. (Buton, basıldığında ölüm korkusunu bütün insanlardan siliyor.)
  “Kurgu” “Ölüm” “Felsefe” Toplumsal Yaşam” “2017”

 • Bilgi Notu: Gelişen teknoloji sayesinde kişilerin akıllarında seçtikleri spesifik arzu ve istekleri silebilmeleri mümkün hale gelmiştir.

  HSK; bu teknolojinin kullanımına izin verilmemelidir.
  “Kurgu” “Bireysel” “Etik” Felsefe” ” Birey Özgürlükleri” “2017”

 • Hükümet, bir birey olarak, öleceği tarihi bilmeyi tercih eder.
  “Bireysel Tercih” “2017”

 • Hükümet; barışçıl bir şekilde yapıldığı varsayımıyla, var olan tüm devletleri tek bir küresel, demokratik devlete dönüştürürdü.
  “Egemenlik” “Yönetim” “Devlet” “Uluslararası İlişkiler” ” Demokrasi” “2017”

 • Bilgi Notu: Bilge çok iyi fal bakmaktadır. Falları %90 doğru çıkmaktadır.
  Bilgi: Gelecek değiştirilemez. Bilge gördüyse yaşanır.

  Hükümet Bilge’ye fal baktırmalıdır.
  “Bireysel Tercih” “Kurgu” “Felsefe” “2017”

 • Hükümet apolitik olmayı tercih eder.
  “Bireysel Tercih” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 • Hükümet inanır ki, kollektivizm birey için iyidir.       
  “Fayda-Zarar” “Toplumsal Yaşam” “Bireysel” “Öğreti” “2017”

 • Bilgi Notu: Otomasyonun çok geliştiği, tüm insanların temel ihtiyaçlarının (Barınma, beslenme, giyim vs.) insanların yarısı çalışmadan üretilebildiği bir dünya oluştu. Üreten sınıf teknolojinin bütün imkanlarından faydalanabilirken (Ör. Mars’a seyahat etmek.) çalışmayan sınıf da bugünkü ortalama gelirli insanların yaşadığı refah seviyesinde yaşayabilmektedir. Toplumdaki her birey 18 yaşına kadar nitelikli bir eğitimden geçmekte ve sonrasında bu iki yoldan birini seçmektedir.

  Hükümet çalışmayan sınıfta olmayı tercih ederdi.
  “Bireysel Tercih” “Etik” “Felsefe” “Kurgu” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 • Bilgi Notu: Platon’un Devleti, çocukların ortak olduğu, özel mülkiyetin olmadığı, herkesin yeteneğine göre eğitim aldığı ve meslek edindiği, filozof krallar tarafından yönetilen totaliter bir devlettir.

  Hükümet, birey olarak, Platon’un Devleti’nde yaşamayı tercih eder.
  “Bireysel Tercih” “Yönetim” “Rejim” “Felsefe” “Toplumsal Yaşam” “2017”

 

 • Bilgi Notu: Çatışmaya girecek askerler için bir teknoloji üretilmiştir. Bu teknoloji düşmanları farklı yaratıklar olarak göstermektedir (ork, eliyın, zombi), ve askerler de bunu gerçek sanmaktadır. Örnek: PKK ile çatışmaya giden askerler zombi avlamaya gittiğini sanıyor.

  HSK, silahlı çatışmalarda bu teknoloji kullanılabilmelidir.
  “Bilim ve Teknoloji” “Savaş” “İnsan Hakları” “Etik” “Ölüm” “Kurgu” “2017”

 • Bilgi Notu: Oryantalizm: Din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih, kültür gibi alanlarda Batı’nın merceğinden/ Batılı değer yargılarına göre Doğu dünyasını inceleyen ve Doğu hakkında değer yargıları üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyettir.

  HSK; Oryantalizm Doğu medeniyetlerine zarar vermektedir.
  “Felsefe” ” Kültür” “Bilim” “Fayda-Zarar” “Batı Demokrasileri” “2017”

 • Hükümet kitle partilerinin varlığını destekler.
  “İdeoloji” “Siyaset” “Parti Politikaları” “Siyasi Parti” “2017” “İdare/Yönetim” “Birey Özgürlükleri”
 • HSK; ataerkil düzenle derdi olan erkekler, kadınlardan ayrı bir hareket kurmalıdır.
  ‘’Toplumsal Cinsiyet’’ ‘’Feminist Hareket’’ ‘’Hareket’’ ‘’Toplumsal Yaşam’’ “2016”

 

 • HİK; Yurttaşlar, bilişim şirketlerinin devletlere kullanıcılarının bilgilerini vermemesi kararını destekler.
  “Hukuk” “Kişisel Veri” ‘’Şirketler’’ “2016”

 

 • HSK; Queer teori cinsiyet rollerini benimseyen bireyleri (cinsel yöneliminden dolayı ayrımcılığa uğramış olsa dahî) dışlamalıdır. (Örneğin, kadını kutsayan feminist, topuklu ayakkabı giyen trans kadın, tespih sallayan trans erkek) vs.
  “Toplumsal Cinsiyet” ‘’Feminist hareket’’ ‘’Hareket’’ “LGBTQIA+” “2016”

 

 • Bilgi Notu: Savaştan eşiniz ve iki çocuğunuzla beraber kaçmış Suriyeli bir mültecisiniz. Önünüzde iki seçenek var:            

a-Türkiye’de kalabilirsiniz. (Şehirler veya çadır kentler)               

b- Ailenizi de alarak gelişmiş bir Batı demokrasisine gidebilirsiniz. (Bu yol riskli ve sınırdan kabul edilmeme ihtimali var.)                          

 

HSK; Riski alıp ailenizle beraber gelişmiş Batı demokrasisine gitmeye çalışmalısınız.
 “Bireysel Tercih” ‘’Savaş’’ ‘’Entegrasyon’’ ‘’Batı demokrasileri’’ “2016”

 

 • HSK, Seçilmiş rektör ile aynı vizyona sahip, demokrasiye inanan bir akademisyen Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak atandığında görevi kabul etmemelidir.
  “Bireysel Tercih” “Kariyer” “Akademi” “Demokrasi” “2016”

 

 • Bilgi Notu: Dağlar 25 yaşında, sosyal demokrat bir ailenin aynı görüşteki çocuğudur. Dağların siyasî hırs ve hedefleri vardır. Dağlar iyi eğitimler almış bir üniversite mezunudur. Solcu gruplarla zaman geçirmiştir. Dağlar, İktidardaki merkez sağ partisinden vekillik teklifi alır.

 

HSK: Dağlar, iktidardaki merkez sağ partiden gelen vekillik teklifini kabul etmelidir. “Bireysel Tercih” “Kariyer” “Etik” “Siyaset” “2016”

 

 • Bilgi Notu: Open relationship (açık ilişki): Çiftlerin karşılıklı rızayla ilişkileri sırasında başka insanlarla birlikte olabilmelerini sağlayan bir ilişki türüdür.

 

Hükümet açık ilişkiyi destekler.
“Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “Cinsellik” “2016”

 

 • HSK, Romantik ilişki içerisindeki birey partnerine karşı tamamen şeffaf olmalıdır. “Sosyal İlişkiler” “Romantik İlişki” “2016”

 

 • HSK; Anayasalarda devletin ekonomideki hareket alanını kısıtlayan hükümler yer almamalıdır.
  “Devlet” “Hukuk” “Anayasa” “Ekonomi” “İdeoloji” “Liberalizm” “2016”

 

 • HSK; Akademisyenler akademik ürünlerinde ve derslerinde söyledikleri/yazdıkları/öğrettikleri herhangi bir şeyden dolayı ceza almamalıdır. “Devlet” “Hukuk” “Ceza Hukuku” “Akademi” “İfade Özgürlüğü” “2016”

 

 • HSK; Türkiye Suriye’deki Kürt hareketine karşı çıkmayı bırakmalıdır.
  “Uluslararası İlişkiler” “Ortadoğu” “Türkiye” ‘’Kürt Hareketi’’ “2016”

 • Bilgi Notu: Kuzey Irak’ta (Güney Kürdistan) Mesud Barzanî’nin devlet başkanı olduğu bir Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bulunmaktadır. Barzanî, tam bağımsızlığa yönelik bir referandum çağrısı yapmıştır. Bu referandumun bağımsızlık ile sonuçlandığı durumda,

HSK: Türkiye, Barzanî’nin yönettiği bu bağımsız Kürt devletini desteklemelidir. “Uluslararası İlişkiler” “Ortadoğu” “Türkiye” “Kürt Hareketi” “2016”

 

 • Bilgi Notu: Rusya ve ABD, Suriye’yi Kürt bölgesi, Öso Bölgesi ve Esad Bögesi olmak üzere 3 parçaya ayıracak ortaklaşa bir tasarı hazırlamıştır.

 

HSK; Türkiye, Suriye’yi 3 parçaya bölmeyi planlayan teklifi desteklemelidir. “Uluslararası İlişkiler” “Ortadoğu” “Türkiye” “Rusya” “ABD” “2016”

 

 • HSK; Avrupa Birliği, Türkiye ile müzakereleri askıya almalıdır.
  “Uluslararası İlişkiler” “Ortadoğu” “Türkiye” “Avrupa Birliği” “2016”

 • HSK; ABD, Suriye politikasında Türkiye’ye rağmen PYD’ye desteğine devam etmelidir.
  “Uluslararası İlişkiler” “ABD” “Kürt Hareketi” “Türkiye” “Ortadoğu” “2016”

 

 • HSK; AB, Doğu Avrupa ülkelerini birliğe dahil etmiş olmaktan pişmandır.
  “Avrupa Birliği” Pişmandır” Uluslararası İlişkiler” Aktör” 2016

 

 • Hükümet 1930’larda Sovyetler Birliği olarak, Sovyet ideallerini barındırmayan her türlü sanat ve mimari akımını / eserini yasaklamalıdır.
  “Alternatif Tarih” “SSCB” “Aktör” “İdeoloji” “Politika” “Sanat” Kültür” “2016”

 

 • HSK; AKP içinden 5 önemli isim, AKP’nin 2002 değerlerine sadık kalacak yeni bir sağ-liberal-muhafazakar parti kurmalıdır.
  “Siyaset” “İç Siyaset” “”Parti Politikası” ” Türkiye” “İdeoloji” “2016”

 

 • HİK; CHP, HDP ile birleşik muhalefet fırsatlarını kaçırdığı için pişmandır. “Pişmandır” “Siyaset” “İç Siyaset” ” “Parti Politikası” ” Türkiye” “2016”

 

 • HSK: Nüfusu belli bir seviyeyi aşan şehirlerde yeni imar alanları açılması yasaklanmalıdır.
  “İç İşleri” “Politika” “Kent Politikası” “2016”

 

 • HSK; turistik bölgeler, yerel halkın talebi doğrultusunda turizme kapatılabilmelidir. “İç İşleri” “Politika” “Kültür” “İdare” “Turizm Politikası” “2019”

 

 • HSK; Nüfusu belli bir seviyeyi aşan şehirlerde yeni imar alanları açılması yasaklanmalıdır.
  “İç İşleri” “Politika” “Kent Politikası” “2016”

 

 • Bilgi Notu 1: Atalık tohum, GDO’lu ya da hibrit (melezlenmiş) OLMAYAN tohumdur.
  Bilgi Notu 2: Türkiye’de GDO’lu tohum yasaktır.
  Bilgi Notu 3: Hibrit tohum ikinci ekimde verimsizleşir ve arazinin üreme verimliliğini düşürür.

 

HSK; Türkiye çiftçi destekleme yardımlarında yerel (atalık) tohum kullanan çiftçileri öncelemelidir.
“Tarım Politikası” “Türkiye” “İç İşleri” “Ekonomi” “Ticaret” “2016”

 

 • HİK; hakiki kadın özgürleşmesi organize dinlerle birlikte var olamaz.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Din” “2016”

 

 • HİK; feminist hareket mücadele önceliğini ve enerjisini eril dil vb. yapısal sorunlar yerine, kadına şiddet tecavüz gibi sorunlara vermelidir.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “2016”

 

 • HSK; Türkiye’deki feminist hareket KADEM gibi muhafazakar kadın örgütleriyle işbirliğine girmemelidir.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Türkiye” “Aktör” ” “Muhafazakarlık” “2016”

 

 • HSK; Feminist hareket, kadın haklarını ihlal eden faillere karşı sert ve görünür biçimde şiddet uygulamalıdır.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Toplumsal Yaşam” “Adalet” “2016”

 

 • HSK; Feminist Hareket kadın taraftar gruplarının varlığından memnundur. (Çarşı Kadın, Mor Barikat vb.)
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “Pişmandır” “Spor” “2016’’

 • HİK: Kadının dış görünüşüne yönelik müdahaleler (estetik, moda, makyaj vs.) kadını güçlendirmektedir.
  “Toplumsal Cinsiyet” “Hak Hareketleri” “Kadın Hakları” “İdeoloji” “Feminizm” “2016”

 • HSK; eşit işe eşit ücret uygulanmalıdır.
  “İdeoloji” “Komünizm” “Hukuk” “İş Hukuku” “Ekonomi” “2016”

 • HSK, İşçiler daha yüksek maaş karşılığında özlük haklarından vazgeçebilmelidir. (Çalışma saatleri, çalışma koşulları, iş güvenliği, yıllık izin vb.)
  “Bireysel Özgürlükler” “Hukuk” “İş Hukuku” “Ekonomi” “2016”

 • Hükümet, LGBTQIA+ topluluğu olarak Kerimcan Durmaz gibi ünlülerin varlığından ve popülaritesinden pişmanlık duyar.
  “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Pişmandır” “Medya” “2016”

 • HSK, LGBTİ Hareketi, eylemlerinde cinsel içeren figürler kullanmak yerine aşk içeren figürleri kullanmayı tercih etmelidir.
  “Toplumsal Cinsiyet” “LGBTQIA+” “Cinsellik” “2016”

 • HSK; Toplumda dezavantajlı durumda olan etnik ve dini gruplara daha çok oy hakkı verilmelidir.
  “Demokrasi” “Azınlık” “Toplumsal Yaşam” “Siyaset” “Adalet” “2016”

 • HSK; Nüfusları oransal olarak birbirine çok yakın iki farklı etnik grubun olduğu ülkelerde, bu iki grubun mecliste yüzde 50 yüzde 50 eşit oranda temsil edileceği bir sistem uygulanmalıdır.
  “Devlet “Demokrasi” “Rejim” “Adalet” “Azınlık” “2016”

 • HSK; Banka açmanın önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır.
  “Ekonomi” “İdeoloji” “Liberalizm” “2016”

 

 • HİK; Tanrı inancının olmadığı bir dünya daha iyidir.
  “Din” “Felsefe” “Öğreti” “Toplumsal Yaşam” “Etik” “Bireysel” “2016”

 

 • HSK; Dini grupların charity (yardım) faaliyetleri yapmaları yasaklanmalıdır.
  “Din” “Toplumsal Yaşam” “Hareket” “Sosyal Hizmet” “2016”

 

 • Hükümet, Futbol’un büyük ölçüde ticarileşmesinden pişmanlık duyar.
  “Spor” “Futbol” “Pişmandır” “Ticaret” “Medya” “2016”

 • HSK; milliyetçiler her türlü imtiyaz, ayrıcalık ve sağlanan faydaya rağmen, cumhurbaşkanının yetkilerini artıracak ya da başkanlık sistemini getirecek bir anayasa değişikliğine evet dememelidir.
  “Türkiye” “Siyaset” “İç Siyaset” “Hareket” “Anayasa” “Rejim” “Demokrasi” “Milliyetçilik” “2016”

 • HSK; Sol, nitelikli iş gücünü örgütlemeye öncelik vermelidir.
  “Hareket” “İşçi Hakları” “Sol” “2016

 • HSK, Türkiye’deki sol hareket, aktif olarak ateizm mücadelesi vermelidir.
  “Hareket” “Ateizm” “Sol”

 • “Ben yalnızca emirleri uyguluyordum.” geçerli bir savunmadır.
  “2016” “Etik”

 • Bilgi Notu: Sahte veya anonim hesaplarla sosyal medyada takılan kişilerin kim olduğunu ortaya çıkaran bir alet bulundu. (silinmiş olan hesapları da ortaya çıkarıyor)

 

HSK, bu alet kullanılmalıdır.
“Sosyal medya” “Kişisel veri” “Etik” “Toplumsal yaşam” “2016”

 • Hükümet, online aktivizmden pişmanlık duyar.
  “Pişmandır” “Medya” “Sosyal medya” “Hareket” “2016”

 • HSK, Şirketlerin doğrudan çocuklara yönelik araçları; reklamlarında, ürün üzerinde, ürün ambalajında vb. kullanması yasaklanmalıdır.
  “Ekonomi” “Şirketler” “Reklamcılık” “Medya” “Aile” “2016”

 • Bilgi Notu: Roma Klubü (Club of Rome) dünyaca ünlü bir think-tank grubudur ve sadece bir cocuk yapan veya hic cocuk yapmayan kadinlara 50 yasina geldiklerinde 80.000$ para vermeyi teklif etmektedir.

 

 

Hükümet Hükümet Roma Kulübü’nün bu politikasını destekler.
“Kadın Hakları” “Feminizm” “2016”

 • Hükümet, aile kurumundan pişmandır.
  “Pişmandır” “Aile” “Toplumsal Yaşam” “2016”

 • HİK, koalisyon hükümeti tek parti iktidarından daha iyidir.
  “Devlet” “Demokrasi” “Rejim” “Siyaset” “İç Siyaset” “2016”

 • Hükümet, demokrasilerde halk iradesinin yüceltilmesinden ve her şeyin üzerinde tutulmasından rahatsızdır.
  “Demokrasi” “Rejim” “Anlatı” “2016”

 • HİK, koalisyon hükümeti tek parti iktidarından daha iyidir.
  “Devlet” “Demokrasi” “Rejim” “Siyaset” “İç Siyaset” “2016”

 • HSK; vatandaşlar için bağlayıcı sonuçları olan siyasi süreçleri yürüten kurumların (meclis, mahkeme-yüksek mahkeme, hükümet, meclis komisyonu vb.) karar alim süreçlerinde hiçbir şekilde dini ifadeler kullanılmamalı yahut tartışmalar esnasında dini içerikli gerekçelendirmeler yapılmamalıdır.
  “Devlet” “Yönetim” “İdare” “Sekülerizm” “Din” “Siyaset” “Toplumsal Yaşam” “2016”

 • HİK; baskıcı rejimlerden sonra gelen demokratik yönetimlerde, baskıcı geçmişte sistematik ayrımcılığa uğramış gruplara tazminat verilmelidir.
  “Adalet” “Etik” “Azınlıklar” “2016”

 • HSK, din adamları günah çıkarma ritüelinde edindikleri bilgileri ceza davalarında kullanılmak üzere yetkililerle paylaşmalıdır.
  “Etik” “Hukuk” “Ceza Hukuku” Din” “Kişisel Veri” “2016”

 • HSK; Sosyal güvenlik sistemi olan ülkelerde, yaşlıların ömrünü uzatan tedavi masrafları karşılanmamalıdır.
  “Yönetim” “Sosyal hizmet” “Etik” “Ekonomi” “Sağlık” “Politika” ” “Nüfus politikası” “2016”

 • Hükümet, mahalle kültürünün kayboluyor olmasından mutsuzdur.
  “Toplumsal Yaşam” “Pişmandır” “Sosyal İlişkiler” “Kültür” “2016”

 • Hükümet; Türkiye’de gençlerin apolitik olmasından memnundur.
  “Pişmandır” “Türkiye” “Siyaset” “Felsefe” “2016”

 

 • Bilgi Notu: Bir süpürge var. Bu süpürge tüm insanların kafasından «Elalem ne der?» düşüncesini çekip alıyor.

 

HSK, Bu süpürge çalıştırılmalıdır.
“Toplumsal Yaşam” “Kurgu” “Sosyal İlişkiler” “2016”

 

·      HSK, feminist hareket mücadelede önceliği kadının cinsel özgürleşmesine vermelidir.
‘’Ulusal Münazara Şampiyonası’’ “Feminist Hareket” “Kadın Hakları” “Toplumsal Yaşam” “Cinsellik” “Sivil Toplum” “2016”

 

·      HSK, AKP YPG’ye karşı Esad’la iş birliğine gitmelidir.
‘’Ulusal Münazara Şampiyonası’’ “Ortadoğu” “Uluslararası İlişkiler” “2016”

 

·      Hükümet tüketim kültüründen memnundur.
‘’Ulusal Münazara Şampiyonası’’ “Pişmandır” “Ekonomi” “Toplumsal Yaşam” “2016”

 

·      Bilgi Notu: Sene 2071 – Kapitalist bir distopyada yaşıyorsunuz. İnsanlar daha çok ve daha iyi rekabet edebilmek için iyilik yapma, empati kurma ve vicdan gibi duygularını aldırıyor.

HSK, duygu aldırma yasaklanmalıdır.
‘’Ulusal Münazara Şampiyonası’’ “Kurgu” “Toplumsal Yaşam” “Bireysel Özgürlük” “Etik” “2016”

 

·      Bilgi Notu: İngiltere’nin AB’den ayrılması için 23 Haziranda referandum yapılacak.

HSK, referandumda AB’den ayrılınması yönünde oy kullanılmalıdır.
‘’Ulusal Münazara Şampiyonası’’ “Avrupa Birliği”  “Uluslararası İlişkiler” “2016”

 

·      Bilgi Notu: Suriye’de yaşayan bir doktorsunuz.

HSK, El-Nursa, IŞİD gibi radikal islamcı örgütlerin yaralı militanlarını tedavi etmemelisiniz.
‘’Ulusal Münazara Şampiyonası’’ “Aktör” “Toplumsal Yaşam” “Etik” “2016”

 

·      HSK, Fransa’da işçi sendikaları Euro 2016 boyunca grev ve protestoları askıya almalıdır.
‘’Ulusal Münazara Şampiyonası’’ “İşçi Hakları” “Hak Hareketleri” “Sivil Toplum” “2016”

 

·      HSK, insanları karamsarlığa sürükleyen sanat türleri ve sanatçılar yasaklanmalıdır.
‘’Ulusal Münazara Şampiyonası’’ “Sanat” “İfade Özgürlüğü” “Kültür” “Toplumsal Yaşam” “2016”

 

·      HSK, dokunulmazlıkları kaldırılan HDP milletvekilleri yargılamalara karşı direnmemelidir.
‘’Ulusal Münazara Şampiyonası’’ “Türkiye” “İç Siyaset” “Parti Politikası” “2016”

Bize Geribildirimde Bulun!

Bu çalışma üzerinde gördüğün aksaklıkları ya da geliştirme önerilerini lütfen bizimle paylaş.