Hükümet kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ve derneklerin şirketleşme yaklaşımını benimsemelerini destekler.

Bilgi Notu: Şirketleşme yaklaşımı; kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerinin, kâr maksimizasyonu prensibiyle maksimum yardım kaynağı oluşturmaya çalışmasını, çalışanlarına piyasayla rekabetçi ücretler ödemesini, kısa süreli raporlama mantığıyla çalışmasını ve destekçilerine olabildiğince kurumsal bir hava vermesini öngören bir yaklaşımdır.

Hükümet bir dekarbonizasyon ve iklim politikası olarak karbon vergisi getirmek yerine ETS oluşturmayı tercih eder.

Bilgi Notu 1: Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) enerji yoğunluğu fazla olan (elektrik ve ısı üretimi, petrol rafinerileri, demir-çelik üretimi, , kimyasal ürün üretimi, vb.) sektörlerde düzenleyici kurum tarafından her yıl salınabilecek belirli sera gazlarının toplam miktarı üzerinde mutlak bir sınır veya 'üst sınır' belirlenmesini öngören

Hükümet oyun sektöründeki oyun geliştirici şirketlerin satın alınması trendinden pişmandır.

BİLGİ NOTU: Oyun geliştirici şirketlerin satın alınması son zamanlarda pek çok büyük firma tarafından (Sony, Electronic Arts, Take-Two Interactive, Tencent vb.) agresif bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Örneğin, Microsoft geçtiğimiz dönemde Call of Duty oyunun yapımcı şirketi Activison Blizzard’I 68 milyar dolara satın almak başta olmak üzere;

Hükümet çalışanlarını değerlendirirken gayri resmi değerlendirmeler yerine KPI kullanır.

Info : İşyerinde performans değerlendirmesinin iki yaygın yöntemi bulunmaktadır. İlk yöntem, genellikle bir çalışanın genel çalışma etiği beklentilerini karşılayıp karşılamadığını (örneğin, belirlenen süreçlerde çalışmayı tamamlama, takım arkadaşlarıyla iyi iletişim kurabilme gibi) inceleyen gayri resmi bir değerlendirmedir. İkinci yöntem ise Anahtar Performans Göstergeleri (KPI'lar) kullanmaktır ve