Hükümet, çalışmayan sınıfta olmayı tercih ederdi.

Bilgi: Otomasyonun çok geliştiği, tüm insanların temel ihtiyaçlarının (Barınma, beslenme, giyim vs.) insanların yarısı çalışmadan üretilebildiği bir dünya oluştu. Üreten sınıf teknolojinin bütün imkanlarından faydalanabilirken (Ör. Mars'a seyahat etmek.) çalışmayan sınıf da bugünkü ortalama gelirli insanların yaşadığı refah seviyesinde yaşayabilmektedir. Toplumdaki her birey 18 yaşına