HSK; bakanlıkların önemli kararlarının yürürlüğe konabilmesi için, bu kararların o alana bağlı ana meslek odası (Sağlık Bakanlığı, Tabipler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TMMOB ) tarafından oy çokluğu ile onaylaması şartı getirilmelidir.

HSK; bakanlıkların önemli kararlarının yürürlüğe konabilmesi için, bu kararların o alana bağlı ana meslek odası (Sağlık Bakanlığı- Tabipler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- TMMOB ) tarafından oy çokluğu ile onaylaması şartı getirilmelidir.

Hükümet, kamuyu ilgilendiren politika ve projelerde karar yetkisinin politikacılardan alınıp yapay zekaya verilmesini destekler.

Bilgi: Büyük data ve yapay zeka kullanılarak uzun vadeli kamu projelerinin ve politikalarının muhtemel projeksiyonlarını çizilebiliyor. Bu projeksiyonlar doğrultusunda da yeni politikalar üretilebiliyor. İlgili alanlara örnekler: ceza hukukuna dair politikalar, sağlık hizmetlerine ne gibi yatırımlar yapılması gerektiği, konut projeleri vb.