Hükümet Joe Biden olarak, “İlk 100 Gün” içinde ABD’deki ekonomik eşitsizlikleri çözüme kavuşturmayı; etnisite/ırka dair problemleri çözmeye önceler.

(Siyahilere hukuki dezavantaj yaratan sorunlara eğilmek, Latino nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerdeki altyapıyı iyileştirmek, polis içerisindeki sistematik problemleri çözmek yerine koronavirüs sürecinde iş yerlerine maddi yardım yapmak, gıda yardımlarına ayrılan bütçeyi arttırmak, İşsizlikle mücadele etmek)

HSK; bakanlıkların önemli kararlarının yürürlüğe konabilmesi için, bu kararların o alana bağlı ana meslek odası (Sağlık Bakanlığı, Tabipler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TMMOB ) tarafından oy çokluğu ile onaylaması şartı getirilmelidir.

HSK; bakanlıkların önemli kararlarının yürürlüğe konabilmesi için, bu kararların o alana bağlı ana meslek odası (Sağlık Bakanlığı- Tabipler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- TMMOB ) tarafından oy çokluğu ile onaylaması şartı getirilmelidir.

Hükümet, kamuyu ilgilendiren politika ve projelerde karar yetkisinin politikacılardan alınıp yapay zekaya verilmesini destekler.

Bilgi: Büyük data ve yapay zeka kullanılarak uzun vadeli kamu projelerinin ve politikalarının muhtemel projeksiyonlarını çizilebiliyor. Bu projeksiyonlar doğrultusunda da yeni politikalar üretilebiliyor. İlgili alanlara örnekler: ceza hukukuna dair politikalar, sağlık hizmetlerine ne gibi yatırımlar yapılması gerektiği, konut projeleri vb.