HİK; devlet, genel ekonomik yaklaşımını, yapısal işsizlik pahasına olsa bile, net ekonomik kazancı maksimize etmeyi amaçlayan politikaları teşvik etmek üzerine kurmalıdır.(örnek: serbest ticaret anlaşmaları, otomasyon)

HİK; devlet, genel ekonomik yaklaşımını, yapısal işsizlik pahasına olsa bile, net ekonomik kazancı maksimize etmeyi amaçlayan politikaları teşvik etmek üzerine kurmalıdır.(örnek: serbest ticaret anlaşmaları, otomasyon)

HSK; işsizliğin yüksek olduğu ülkelerde istihdamı sağlamak için Sağ Keynezyen politikalar yerine Sol Keynezyen politikalar uygulanmalıdır.

BİLGİ NOTU: İstihdam açığının yüksek olduğu ülkelerde Keynezyen politikalar uygulanır. Sağ Keynezyen politikalar, düşük vergilerin alındığı ve özel sermayenin yatırım yapmaya teşvik edildiği politikalardır. Sol Keynezyen politikalar, yüksek vergilerin alındığı ve devletin kamu harcamalarıyla istihdam yaratmasını sağlayan politikalardır.