HSK; Türkiye yeni dönemde eğitim modelini geniş kapsamlı özelleştirmeli ve bu özel okulları yüksek otonomi ilkeleri doğrultusunda oluşturmalıdır. (Örneğin, kamu okul binalarının özelleştirilmesi, özel okullaşmanın düşük vergi ile teşvik edilmesi, çocuklarını özel okula gönderen ailelerin masraflarına devlet katkısının arttırılması, merkezi sınav sistemi korunmakla beraber müfredat ve eğitim-öğretim şeklinin belirlenmesinde okullara serbestlik tanınması gibi).

HSK; Türkiye yeni dönemde eğitim modelini geniş kapsamlı özelleştirmeli ve bu özel okulları yüksek otonomi ilkeleri doğrultusunda oluşturmalıdır. (Örneğin, kamu okul binalarının özelleştirilmesi, özel okullaşmanın düşük vergi ile teşvik edilmesi, çocuklarını özel okula gönderen ailelerin masraflarına devlet katkısının arttırılması, merkezi sınav sistemi korunmakla beraber müfredat

Hükümet, bu sistemi üniversiteye girişte zorlayıcı ve yüksek eleyiciliği olan sınav sistemine tercih eder.

BİLGİ NOTU: Bazı gelişmiş ülkelerde, üniversiteye öğrenci alımları yüksek eleyiciliğe sahip olmadan kolayca yapılmaktadır. Ancak ülkedeki üniversitelerin hepsi öğrencilerine çok zorlayıcı eğitim vermektedir ve öğrencilerin büyük kısmı üniversiteden mezun olmayı başaramamaktadır. (Örnek Paris I Üniversitesi'nde İktisat bölümüne giren 900 kişi varken mezun olabilen 150 kişi

HİK; günümüz Türkiyesi’nde akademi bütüncül olarak siyasi fikirlerinden ya da söylemlerinden dolayı tutuklanan öğrencilerine açıkça destek olmalıdır. ( basın açıklaması yapmak, imza toplamak, kamuoyu oluşturmaya çalışmak vs.)

HİK; günümüz Türkiyesi'nde akademi bütüncül olarak siyasi fikirlerinden ya da söylemlerinden dolayı tutuklanan öğrencilerine açıkça destek olmalıdır. ( basın açıklaması yapmak, imza toplamak, kamuoyu oluşturmaya çalışmak vs.)