HSK; Vatandaşlar için bağlayıcı sonuçları olan siyasi süreçleri yürüten kurumların (meclis, mahkeme-yüksek mahkeme, hükümet, meclis komisyonu vb.) karar alım süreçlerinde hiçbir şekilde dini ifadeler kullanılmamalı yahut tartışmalar esnasında dini içerikli gerekçelendirmeler yapılmamalıdır.

HSK; Vatandaşlar için bağlayıcı sonuçları olan siyasi süreçleri yürüten kurumların (meclis, mahkeme-yüksek mahkeme, hükümet, meclis komisyonu vb.) karar alım süreçlerinde hiçbir şekilde dini ifadeler kullanılmamalı yahut tartışmalar esnasında dini içerikli gerekçelendirmeler yapılmamalıdır.