HSK; ilgili spor dallarında minimum SYÖ puanını sağlayamayan ülkeler, o dalda olimpiyatlara alınmamalıdır.

Bilgi Notu: Spor Yönetim Ölçeği (SYÖ), ülkelerin belli spor alanlarındaki kulüplerinin ve federasyonlarının, kurumsal yozlaşmasını, kurum içi demokratik süreç yönetimini, şeffaflığını ve verimliliğini ölçer. Ör: Rusya-Bisiklet %26, İsviçre-Tenis %89  HSK; ilgili spor dallarında minimum SYÖ puanını sağlayamayan ülkeler, o dalda olimpiyatlara alınmamalıdır.

HSK; UEFA, Avrupa Büyükler Ligi’ni kurmalıdır.

Bilgi Notu: 32 takımın oluşturduğu, lig usulü maçların yapıldığı ve katılımcı takımların yerel liglerden çekilerek dahil olduğu lige ‘’Büyükler Ligi’’ denmektedir. Örneğin Barcelona, Chelsea,Benfica vb. kendi liglerinden çekilerek bu lige katılmaktadır. Katılımcılar son 5 yıl içerisindeki Avrupa başarısı, UEFA sıralamaları, taraftar sayısı, doluluk oranı, yerel

Hükümet, Papalık olarak 2. Vatikan Konsil’inden pişmandır.

Bilgi Notu 1: Dışlayıcı yaklaşıma göre Hristiyanlar, Hristiyan olmayanların Tanrı'yı bilemeyeceğini dolayısıyla kurtuluşa eremeyeceğini savunan yaklaşımdır. Bilgi Notu 2: Çoğulcu yaklaşıma göre ise bütün dinler insanı tanrıya eriştiren eşit vasıtalardır.Tarih boyunca dışlayıcı yaklaşımın hakim olduğu Hristiyanlıkta 1962-65 yıllarında yapılan 2. Vatikan Konsil'inden itibaren çoğulcu yaklaşım

Hükümet, Liberal Batı devletlerinde yaşayan müslümanlar olarak, İlhan Omar Müslümanlarının popülerleşmesinden memnundur.

Bilgi Notu: İlhan Omar Müslümanları, liberal Batı devletlerinde yaşayan ve kadın hakları, LGBT hakları, sosyal haklar gibi konularda genel İslami duruştan daha ilerici düşünen ve ilerici partilerde görev alan siyasetçilerdir. Hükümet, Liberal Batı devletlerinde yaşayan müslümanlar olarak, İlhan Omar Müslümanlarının popülerleşmesinden memnundur.