Hükümet, engelli bireyleri tolumun içinde var etmeye çalışmak yerine bir arada bulundukları izole alanlar yaratmayı tercih eder. (Engelli olmayan insanlarla aynı okula gitmek yerine kendilerine özel okula gitmek, engelli olmayan insanlarla birlikte çalışmak yerine sadece engellilerin çalıştığı istihdam alanları yaratmak vb.)

Hükümet, engelli bireyleri tolumun içinde var etmeye çalışmak yerine bir arada bulundukları izole alanlar yaratmayı tercih eder. (Engelli olmayan insanlarla aynı okula gitmek yerine kendilerine özel okula gitmek, engelli olmayan insanlarla birlikte çalışmak yerine sadece engellilerin çalıştığı istihdam alanları yaratmak vb.)