Hükümet, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararını destekler.

Bilgi Notu 1: Merkezi bir üniversite giriş sisteminin bulunmadığı ABD’de birçok üniversite lise ortalaması, SAT gibi bazı genel yetenek sınavları, sosyal aktiviteler ve spor başarısı gibi etkenlerin yanı sıra başvuranların ırklarını da bir etken olarak değerlendirilmektedir. Kabul komisyonları, her aşamada başvuranların ırkını da değerlendirmekte ve puanlamakta, okuldaki Hispaniklerin ve Afrikan-Amerikanların oranının belirli bir sayının altına düşmemesine dikkat edilmektedir. Öğrenciler de başvururken ırklarını belirten kutucukları (Afrikan-Amerikan, Hispanik, Beyaz, Asyalı vb.) işaretlemektedir.

Bilgi Notu 2: ABD Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of the United States), 29 Haziran 2023 tarihli kararıyla Harvard Üniversitesi ve Kuzey Carolina Üniversitesi’ndeki ırk temelli kabul programlarının anayasaya aykırı olduğuna ve öğrenci kabullerinde ırkın kriter olarak göz önünde bulundurulmaması gerektiğine hükmetmiştir.