Hükümet, İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için iki devletli çözüm yerine tek devletli çözümü destekler.

Bilgi Notu 1: Tek devletli çözüm, etnisite veya dine bakılmaksızın İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi olmak üzere üç bölgenin tüm sakinleri için birleşik varlıkta vatandaşlık ve eşit haklara sahip tek bir devleti savunmaktadır. Bilgi Notu 2: İki devletli çözüm, "iki grup halk için iki

Hükümet, nöroıraksak insanların toplumda varoluşunun arttırılabilmesi için, sistemde gerekli şartlar sağlandığında çok verimli olabilecekleri algısının perçinlenmesi yerine bu insanların üstün yetenekli/ her yerde bulunması gereken bir değer olduğu algısının perçinlenmesini tercih eder.

Bilgi Notu: Nöroıraksaklık (neurodivergence), bazı insanların beyin yapısının veya beynin çalışma biçiminin diğer insanlardan (nörotipik) farklı olduğunu açıklayan bir şemsiye terimdir. Örneğin, otizim, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD), disleksi vs. Nöroıraksak insanların sosyal ve analitik durumları okuyuşu nörotipik insanlardan farklıdır.

Hükümet bir birey olarak, Kara Kutu Görüşünü, Açık Kapı Görüşüne tercih eder

Bilgi Notu: Kara Kutu görüşüne göre insan kendini, özü (karakter özellikleri, mizacı, yetenekleri) önceden belirlenen bir varlık olarak görür insanı oluşturan bu özellikler halihazırda belirlenmiştir ve insan belirlenmiş olan bu özü keşfetmeye çalışır. Açık Kapı görüşüne göre insan özü önceden belirlenmiş bir varlık değildir, insan