Hükümet Joe Biden olarak, “İlk 100 Gün” içinde ABD’deki ekonomik eşitsizlikleri çözüme kavuşturmayı; etnisite/ırka dair problemleri çözmeye önceler.

(Siyahilere hukuki dezavantaj yaratan sorunlara eğilmek, Latino nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerdeki altyapıyı iyileştirmek, polis içerisindeki sistematik problemleri çözmek yerine koronavirüs sürecinde iş yerlerine maddi yardım yapmak, gıda yardımlarına ayrılan bütçeyi arttırmak, İşsizlikle mücadele etmek)

HSK; bakanlıkların önemli kararlarının yürürlüğe konabilmesi için, bu kararların o alana bağlı ana meslek odası (Sağlık Bakanlığı, Tabipler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TMMOB ) tarafından oy çokluğu ile onaylaması şartı getirilmelidir.

HSK; bakanlıkların önemli kararlarının yürürlüğe konabilmesi için, bu kararların o alana bağlı ana meslek odası (Sağlık Bakanlığı- Tabipler Birliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı- TMMOB ) tarafından oy çokluğu ile onaylaması şartı getirilmelidir.

Hükümet, Millet İttifakı belediyeleri olarak, Cumhur İttifakı’ndan kazandıkları belediyelerde Devr-i Sabık Yöntemi’ni ana gündem maddesi haline getirerek uygulamalıdır.

Bilgi Notu: Devr-i Sabık Yöntemi, önceki belediye yönetiminin yolsuzluklarını teker teker ortaya çıkarmak, torpille alınan işçileri işten çıkarmak, haksız yere yapılan işlemleri ve ihaleleri tespit edip iptal etmek, , bütün bu haksız, hukuksuz işleri aktif bir şekilde gündeme getirmek, açıklamak, bunların sorumlularını afişe etmek, gerekirse

Hükümet, SPD olarak Grand Coalition’dan çıkar.

Bilgi Notu: SPD Almanya’nın merkez sol sosyal demokrat partisidir. CDU merkez sağın muhafazakar demokrat partisidir. Grand Coalition bu iki partinin kurdukları koalisyonlara tarihsel olarak verilen isimdir. Bu koalisyonların sonuncusu 2018 yılında CDU’nün birinci SPD’nin ikinci çıktığı seçimler sonucu kurulmuştur. Hükümet, SPD olarak Grand Coalition’dan çıkar.

HSK; liberal Batı ülkelerinde, yargıç görevlendirmelerinde Yargıç Seçim Sistemi tercih edilmelidir.

Bilgi: Yargıç Seçim Sistemi görev alacak hakimlerin ilgili bölgede yapılacak seçim sonucu göreve geldikleri sistemdir. Yargıçlar seçim kampanyası yaparken bağımsızlardır yani resmi olarak herhangi bir parti çatısı altında seçime girmemektedirler. HSK; liberal Batı ülkelerinde, yargıç görevlendirmelerinde Yargıç Seçim Sistemi tercih edilmelidir.