HSK; kadına karşı fiziksel ve psikolojik şiddetin ekstrem şekilde yaygın olduğu bölgelerde, bu bölgede yaşayan kadınların kendileri işledikleri şiddet suçlarından aldıkları cezalar ciddi oranda azaltılmalıdır.

HSK; kadına karşı fiziksel ve psikolojik şiddetin ekstrem şekilde yaygın olduğu bölgelerde, bu bölgede yaşayan kadınların kendileri işledikleri şiddet suçlarından aldıkları cezalar ciddi oranda azaltılmalıdır.