Hükümet kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları ve derneklerin şirketleşme yaklaşımını benimsemelerini destekler.

Bilgi Notu: Şirketleşme yaklaşımı; kâr amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerinin, kâr maksimizasyonu prensibiyle maksimum yardım kaynağı oluşturmaya çalışmasını, çalışanlarına piyasayla rekabetçi ücretler ödemesini, kısa süreli raporlama mantığıyla çalışmasını ve destekçilerine olabildiğince kurumsal bir hava vermesini öngören bir yaklaşımdır.

HSK; hayvan hakları savunucuları, vejetaryenliği/veganlığı yaymaya çalışmak yerine, endüstriyel hayvancılığa karşı mücadele vermeye öncelik vermelidir.

HSK; hayvan hakları savunucuları, vejetaryenliği/veganlığı yaymaya çalışmak yerine, endüstriyel hayvancılığa karşı mücadele vermeye öncelik vermelidir. Örnek: Endüstriyel tavuk tüketiminin azaltılıp, doğal et tüketiminin (mera, lokal üretici) tercih edilmesini anlatmak, köy yumurtası tüketimi için propaganda yapmak vs.

Hükümet (bu STK); endüstriyel olmayan hayvancılığı övmeli, gıda şirketlerinin endüstriyel hayvancılıkta yaptığı hayvan refahı reformlarını (örneğin kafes sistemi yumurtası yerine cage-free yumurta kullanımı) desteklemeli ve bu tip çalışmaları teşvik etmelidir.

Bilgi: Çiftlik hayvanları hakları derneği yeni bir sivil toplum kuruluşudur. Bu kuruluşun hedefi, üretim ve tüketimde vegan bir gıda sisteminin sağlanmasıdır. Konu: Hükümet (bu STK); endüstriyel olmayan hayvancılığı övmeli, gıda şirketlerinin endüstriyel hayvancılıkta yaptığı hayvan refahı reformlarını (örneğin kafes sistemi yumurtası yerine cage-free yumurta kullanımı)