HSK; Avrupa ülkeleri, sınırları içerisindeki dini kurumlara (ibadethane, dini eğitim kurumları, dini cemaat dernekleri, vb.) dışarıdan müdahale edilmesine (finansal destek verilmesi ve görevlilerin başka ülkelerce eğitilmesi vb.) izin vermemelidir.

HSK; Avrupa ülkeleri, sınırları içerisindeki dini kurumlara (ibadethane, dini eğitim kurumları, dini cemaat dernekleri, vb.) dışarıdan müdahale edilmesine (finansal destek verilmesi ve görevlilerin başka ülkelerce eğitilmesi vb.) izin vermemelidir.

HSK; Vatandaşlar için bağlayıcı sonuçları olan siyasi süreçleri yürüten kurumların (meclis, mahkeme-yüksek mahkeme, hükümet, meclis komisyonu vb.) karar alım süreçlerinde hiçbir şekilde dini ifadeler kullanılmamalı yahut tartışmalar esnasında dini içerikli gerekçelendirmeler yapılmamalıdır.

HSK; Vatandaşlar için bağlayıcı sonuçları olan siyasi süreçleri yürüten kurumların (meclis, mahkeme-yüksek mahkeme, hükümet, meclis komisyonu vb.) karar alım süreçlerinde hiçbir şekilde dini ifadeler kullanılmamalı yahut tartışmalar esnasında dini içerikli gerekçelendirmeler yapılmamalıdır.