HSK; büyük dinler altındaki ilerlemeci çizgideki dini gruplar, diğer büyük dinlerdeki ilerlemeci çizgideki dini gruplarla ittifak kurmalıdır.

BİLGİ NOTU 1: İlerlemeci çizgideki dini gruplar; eşitlik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, ifade özgürlüğü, insan hakları, cinsiyet eşitliği, LGBT kapsayıcılığı, çoğulculuk doğrultusunda dini yorumlayarak öğreti oluşturur ve bunu yaymaya çalışır. BİLGİ NOTU 2: Bu gruplar bu öğretilerin temelini yine dini kaynaklardan almaktadır.  Örnek:

HSK; feminist hareket asıl motivasyonunu düşmanca cinsiyetçiliğe karşı mücadeleden ziyade korumacı cinsiyetçiliğe yöneltmelidir.

Bilgi Notu:Düşmanca cinsiyetçilik: kadınlara karşı baskılayıcı ve aşağılayıcı bir tutum içerir. Örnek kadınlar çalışmamalı, evinde oturmalı, kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etmeyeceksin vb. Korumacı cinsiyetçilik: daha pozitif, kadını yücelten, el üstünde tutan ifadeler vardır. örnek kadınlar narin bir çiçektir, kadınlar erkeklerden daha duygusaldır, seni