Hükümet; temel hak ve özgürlüklerin oturmadığı ülkelerde liberal otoriteryen yöneticilerin iktidarda olmasını destekler.

Info: Liberal otoriteryen yöneticiler; insanların hak ve özgürlüklerini korumayı-genişletmeyi amaçlayan, demokratik olmayan yollarla, seçilmeden iktidara gelmiş kişilerdir. Bu özgürlükleri otoriter metotlar kullanarak genişletir, korurlar. Hükümet; temel hak ve özgürlüklerin oturmadığı ülkelerde liberal otoriteryen yöneticilerin iktidarda olmasını destekler.

Hükümet çizgi film ve animasyon üreticilerine ana akım baş karakterler kullanarak ürettikleri içerikler kadar toplumun dezavantajlı kesimlerinden baş karakterler kullanarak içerik üretimini zorunlu tutmayı destekler. (Ana akım güzel veya beyaz veya kaslı baş karakter kadar şişman veya siyahi veya engelli baş karakter)

Hükümet çizgi film ve animasyon üreticilerine ana akım baş karakterler kullanarak ürettikleri içerikler kadar toplumun dezavantajlı kesimlerinden baş karakterler kullanarak içerik üretimini zorunlu tutmayı destekler. (Ana akım güzel veya beyaz veya kaslı baş karakter kadar şişman veya siyahi veya engelli baş karakter)

HSK; Türkiye yeni dönemde eğitim modelini geniş kapsamlı özelleştirmeli ve bu özel okulları yüksek otonomi ilkeleri doğrultusunda oluşturmalıdır. (Örneğin, kamu okul binalarının özelleştirilmesi, özel okullaşmanın düşük vergi ile teşvik edilmesi, çocuklarını özel okula gönderen ailelerin masraflarına devlet katkısının arttırılması, merkezi sınav sistemi korunmakla beraber müfredat ve eğitim-öğretim şeklinin belirlenmesinde okullara serbestlik tanınması gibi).

HSK; Türkiye yeni dönemde eğitim modelini geniş kapsamlı özelleştirmeli ve bu özel okulları yüksek otonomi ilkeleri doğrultusunda oluşturmalıdır. (Örneğin, kamu okul binalarının özelleştirilmesi, özel okullaşmanın düşük vergi ile teşvik edilmesi, çocuklarını özel okula gönderen ailelerin masraflarına devlet katkısının arttırılması, merkezi sınav sistemi korunmakla beraber müfredat