HSK; Türkiye münazara camiası kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamalıdır. (Her komiteye en az 2 kadın almak, başarılı münazaracıların daha çok kadın çaylak taşıması, kadınlara özel turnuva düzenlemesi vb)

HSK; Türkiye münazara camiası kadınlara pozitif ayrımcılık uygulamalıdır. (Her komiteye en az 2 kadın almak, başarılı münazaracıların daha çok kadın çaylak taşıması, kadınlara özel turnuva düzenlemesi vb)

HSK; kadına karşı fiziksel ve psikolojik şiddetin ekstrem şekilde yaygın olduğu bölgelerde, bu bölgede yaşayan kadınların kendileri işledikleri şiddet suçlarından aldıkları cezalar ciddi oranda azaltılmalıdır.

HSK; kadına karşı fiziksel ve psikolojik şiddetin ekstrem şekilde yaygın olduğu bölgelerde, bu bölgede yaşayan kadınların kendileri işledikleri şiddet suçlarından aldıkları cezalar ciddi oranda azaltılmalıdır.

HSK; sivil toplum kuruluşları, söylemlerinin görece çok daha büyük kısmını insanları politik tüketiciliğe teşvik etmek için kullanmalıdır.

Bilgi Notu 1: İlerlemeci sivil toplum kuruluşları; insanları kadın sorunları, çevresel sorunları, hayvan hakları, işçi hakları gibi   güncel sorunlarla ilgili bilgilendiren, insanları eyleme, protestoya çağıran; şirketlerin, kamu kuruluşlarının ve siyasi partilerin politikalarını değiştirmeye çalışan örgütlerdir. Bilgi Notu 2: Tüketicilerin sadece bireysel çıkarları doğrultusunda değil