HİK; gelişmekte olan ülkeler, ekonomik büyüme pahasına olsa dahi ülkesindeki işçi haklarını katı bir biçimde korumalıdır. (Örnek: toplu iş sözleşmesi, fazla mesai düzenlemeleri, asgari ücret iyileştirmeleri vs.)

HİK; gelişmekte olan ülkeler, ekonomik büyüme pahasına olsa dahi ülkesindeki işçi haklarını katı bir biçimde korumalıdır. (Örnek: toplu iş sözleşmesi, fazla mesai düzenlemeleri, asgari ücret iyileştirmeleri vs.)