Hükümet Joe Biden olarak, “İlk 100 Gün” içinde ABD’deki ekonomik eşitsizlikleri çözüme kavuşturmayı; etnisite/ırka dair problemleri çözmeye önceler.

(Siyahilere hukuki dezavantaj yaratan sorunlara eğilmek, Latino nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerdeki altyapıyı iyileştirmek, polis içerisindeki sistematik problemleri çözmek yerine koronavirüs sürecinde iş yerlerine maddi yardım yapmak, gıda yardımlarına ayrılan bütçeyi arttırmak, İşsizlikle mücadele etmek)

Hükümet, Almanya’nın merkez sağ partisi olan CDU (Hristiyan Demokratlar Birliği) olarak, AB (Avrupa Birliği) değerlerini merkeze alan söylemler geliştirmek yerine sağ popülizmi kucaklayıcı söylemler geliştirmelidir.

Hükümet, Almanya'nın merkez sağ partisi olan CDU (Hristiyan Demokratlar Birliği) olarak, AB (Avrupa Birliği) değerlerini merkeze alan söylemler geliştirmek yerine sağ popülizmi kucaklayıcı söylemler geliştirmelidir.