Hükümet üniversitelere serbest alanlar açılmasını destekler.

Bilgi Notu: Serbest alanlar, katılan bireylerin şartlar konusunda bilgilendirilerek kendi rızasıyla katıldıkları, bu alanların dışındaki bireylere yayılmadıkça ve suç teşkil etmedikçe içinde üretilen söylemlere, konulara ya da uygulamalara, bünyesinde bulunulan üniversitenin denetimlerinin ve cezalarının uygulanmadığı, üniversite kampüslerinde bulunan alanlardır.

Hükümet mutlak çoğunluğun iki grup tarafından oluşturulduğu, bu iki grubun derin ve sert sosyal, kültürel farklarının bulunduğu ülkelerde Eştoplumlaştırmacı demokrasiyi tercih eder.

Bilgi: Eştoplumlaştırmacı demokrasi (Consociational Democracy) bir ülkedeki etnik kültürel ve dini gruplarin federal parlamento ile birlikte kendi yerel yönetimlerinin ve meclisinin olduğu, her grubun devlette ve federal parlamentoda kendi nüfusunun toplam nüfusa olan oranina gore temsilinin olduğu ve bu grupların kritik ve yüksek öneme sahip