HSK; Avrupa’daki mülteci destekçisi kuruluşlar (ProAsyl, Refugee Action…) mültecileri mağdur olarak göstermek yerine çalışkan ve topluma faydalı bireyler olarak göstermeye çalışmalıdır.

HSK Avrupa’daki mülteci destekçisi kuruluşlar (ProAsyl, Refugee Action…) mültecileri mağdur olarak göstermek yerine çalışkan ve topluma faydalı bireyler olarak göstermeye çalışmalıdır.

Hükümet; kişilerarası vize programını uygular.

Info: Kişilerarası vize programı, küçük işletmelerin veya bireylerin bir göçmeni çalıştırabilmek için vize verebilmesini kapsar. Bu program, işverenlerin asgari ücretin altında maaş teklif edebilmesine imkan tanırken, işverenlerin sadece ülkeye giriş sağlaması ya da yemek/barınak vermesi de mümkündür. Devlet hala güvenlik kontrolü yapmaktadır. Hükümet; kişilerarası vize

HSK; Göçmenler ve etnik azınlıklar, milliyetçiliğe tutunmalıdır. (Almanya’daki Türklerin Türk milliyetçiliğine, Fransa’daki Cezayirlilerin Cezayir milliyetçiliğine tutunması)

HSK; Göçmenler ve etnik azınlıklar, milliyetçiliğe tutunmalıdır. (Almanya'daki Türklerin Türk milliyetçiliğine, Fransa'daki Cezayirlilerin Cezayir milliyetçiliğine tutunması) "İdeoloji" "Azınlık" "Göç" "Kültür" "Toplumsal Yaşam" "Hareket" “Milliyetçilik” "2019"

HSK; AB, göçmenlerin rızası olması ve söz konusu desteğin para karşılığı olmaması kaydıyla, yasa dışı göçmenlere ülkeye giriş ve kalmalarında yardım eden kişi ve kuruluşlara üye devletlerin hapis veya ağır para cezası vermesini engellemelidir.

HSK; AB, göçmenlerin rızası olması ve söz konusu desteğin para karşılığı olmaması kaydıyla, yasa dışı göçmenlere ülkeye giriş ve kalmalarında yardım eden kişi ve kuruluşlara üye devletlerin hapis veya ağır para cezası vermesini engellemelidir.