Hükümet, ortalama bir gelişmiş ülkede parlamento seçimlerinde “Beni İkna Et” tipi seçim sisteminin kullanılmasını destekler.

Bilgi 1: "Beni İkna Et" tipi seçim sistemine göre, bir ildeki seçmenler milletvekili seçimleri için 1000'erli gruplar halinde kayıtlı oldukları seçim merkezinde toplanır. Seçimin ilk  turunda seçmenler, destekledikleri partinin bölgesinde toplanırlar ve sayıma göre %15 oy alamayan partilerin baraj altında kaldığı ilan edilir. Sayımın ardından

Hükümet, gelişmiş bir ülke olarak, kaynaklarının ciddi miktarını temel araştırmalar yerine uygulamalı araştırmalara yöneltmelidir

Bilgi Notu: Temel Araştırma; merak güdüsünü tatmin eden, bilimsel literatürü ve bilgi dağarcığını genişleten, sonuçlarının işlevselliği öngörülemeyen araştırma çeşididir. (Örnek: Jüpiter'e mekik yollamak, insan klonlamak, Hadron çarpıştırıcısı inşa etmek vs.) Uygulamalı Araştırma; istenen ve hedeflenen sonuçları elde etme amacıyla yapılan, sonuç odaklı araştırma türüdür. (Örnek: