Hükümet, ortalama bir gelişmiş ülkede parlamento seçimlerinde “Beni İkna Et” tipi seçim sisteminin kullanılmasını destekler.

Bilgi 1: "Beni İkna Et" tipi seçim sistemine göre, bir ildeki seçmenler milletvekili seçimleri için 1000'erli gruplar halinde kayıtlı oldukları seçim merkezinde toplanır. Seçimin ilk  turunda seçmenler, destekledikleri partinin bölgesinde toplanırlar ve sayıma göre %15 oy alamayan partilerin baraj altında kaldığı ilan edilir. Sayımın ardından

HSK; liberal Batı ülkelerinde, yargıç görevlendirmelerinde Yargıç Seçim Sistemi tercih edilmelidir.

Bilgi: Yargıç Seçim Sistemi görev alacak hakimlerin ilgili bölgede yapılacak seçim sonucu göreve geldikleri sistemdir. Yargıçlar seçim kampanyası yaparken bağımsızlardır yani resmi olarak herhangi bir parti çatısı altında seçime girmemektedirler. HSK; liberal Batı ülkelerinde, yargıç görevlendirmelerinde Yargıç Seçim Sistemi tercih edilmelidir.

Hükümet Batı çevre hareketleri olarak, bireylerin çevreye karşı sorumluluğunu temel alan kampanyalar yapmak yerine büyük kurumların (şirketlerin, fabrikaların, kamu kurumlarının) çevreye karşı sorumluluklarını hedef alan kampanyalar yapmalıdır.

Hükümet Batı çevre hareketleri olarak, bireylerin çevreye karşı sorumluluğunu temel alan kampanyalar yapmak yerine büyük kurumların (şirketlerin, fabrikaların, kamu kurumlarının) çevreye karşı sorumluluklarını hedef alan kampanyalar yapmalıdır.

Hükümet, Liberal Batı devletlerinde yaşayan müslümanlar olarak, İlhan Omar Müslümanlarının popülerleşmesinden memnundur.

Bilgi Notu: İlhan Omar Müslümanları, liberal Batı devletlerinde yaşayan ve kadın hakları, LGBT hakları, sosyal haklar gibi konularda genel İslami duruştan daha ilerici düşünen ve ilerici partilerde görev alan siyasetçilerdir. Hükümet, Liberal Batı devletlerinde yaşayan müslümanlar olarak, İlhan Omar Müslümanlarının popülerleşmesinden memnundur.