Hükümet, AB olarak, Sonlandırma Anlaşması’nın imzalanmış olmasından memnundur.

Bilgi 1: Çift taraflı yatırım anlaşmaları (BITs) bir devletin karşı devletin şirketlerinin ülkesinde yapacağı yatırımın şartlarını belirleyen (yerli şirketlerle eşit rekabet ortamı, vergi kolaylıkları, girişim kolaylıkları vb.) bağlayıcı uluslararası anlaşmalardır.  Bilgi 2: Sonlandırma Anlaşması (2019), AB içi ortak ve tek bir yatırım politikası oluşturma amacıyla

HSK; Avrupa’daki mülteci destekçisi kuruluşlar (ProAsyl, Refugee Action…) mültecileri mağdur olarak göstermek yerine çalışkan ve topluma faydalı bireyler olarak göstermeye çalışmalıdır.

HSK Avrupa’daki mülteci destekçisi kuruluşlar (ProAsyl, Refugee Action…) mültecileri mağdur olarak göstermek yerine çalışkan ve topluma faydalı bireyler olarak göstermeye çalışmalıdır.

Hükümet, AB olarak, iki kademeli derinleşme politikasını uygular.

İki kademeli derinleşme politikası; AB’nin farklı siyasi, ekonomik ve hukuki karakterdeki üyeleri için öngörülen birliğe entegrasyon sürecini ifade eder. Bu politika uyarınca birliğe ileri seviyede entegrasyonu sağlayabilecek ülkeler(Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika) için tam uyum süreci öngörülürken, daha geri seviyedeki ülkeler (Polonya, Bulgaristan, Romanya vb.) için

Hükümet, Almanya’nın merkez sağ partisi olan CDU (Hristiyan Demokratlar Birliği) olarak, AB (Avrupa Birliği) değerlerini merkeze alan söylemler geliştirmek yerine sağ popülizmi kucaklayıcı söylemler geliştirmelidir.

Hükümet, Almanya'nın merkez sağ partisi olan CDU (Hristiyan Demokratlar Birliği) olarak, AB (Avrupa Birliği) değerlerini merkeze alan söylemler geliştirmek yerine sağ popülizmi kucaklayıcı söylemler geliştirmelidir.