Hükümet, nedenci tarih okumasından rahatsızdır.

Nedenci Tarih Okuması: Tarihte yaşanmış ve günümüzde insan hakları ihlali olarak değerlendirilen etnik, dini sınıfsal, kültürel vb. ayrımcılıklar sebebiyle gerçekleşen olayların (soykırım, hak yoksunluğu, sömürü, sürgün vb.) toplumsal grupların arasındaki sosyoekonomik, kültürel vb. etkileşimlerin bir sonucu olduğunu ve bu olayların ortaya çıkış nedenlerini failleri ve