HSK; efektif altruizm komunitesindeki kariyer danışma merkezleri (80000 hours gibi) ve büyük bağışçılar, uzak gelecek çalışmalarını önceleyecek şekilde yönlendirme yapmalı ve kaynak sağlamalıdır.

Efektif altruizm komünitesindeki başlıca çalışma alanları: Küresel sağlık-yoksulluk, hayvan refahı ve uzak gelecektir. Küresel sağlık-yoksulluk ile hayvan refahı çalışma alanları şu anda yaşayan veya yakın gelecekte yaşayacak insan ve hayvanların hayatını mevcut sorunları çözerek (sıtma, bağırsak parazitleri, aşırı yoksulluk, endüstriyel hayvancılık gibi) etkilemeye odaklanmaktadır. Uzak

HSK; Al Ömrümü Koy Ömrünün Üstüne Teknolojisi yasaklanmalıdır.

Bilgi  Notu: Al Ömrümü Koy Ömrünü Üstüne Teknolojisi bireylerin birbirlerine ömürlerinden süre vermelerini (alma, satma, bağış vb.) sağlayan bir teknolojidir. Transfer işlemi iptal edilemez. Bir kişi alma-verme şeklinde en fazla 5 defa bu işlemi gerçekleştirebilir. HSK; Al Ömrümü Koy Ömrünün Üstüne Teknolojisi yasaklanmalıdır.