HSK; savaş muhabirliği sadece bağımsız basın örgütlerince (Reporters Without Borders, Uluslararası Bağımsız Gazetecilik Vakfı, IFJ vb.) görevlendirilen ve fonlanan gazeteciler tarafından yapılabilmelidir.

HSK; savaş muhabirliği sadece bağımsız basın örgütlerince (Reporters Without Borders, Uluslararası Bağımsız Gazetecilik Vakfı, IFJ vb.) görevlendirilen ve fonlanan gazeteciler tarafından yapılabilmelidir.

HSK yaşam güvencesi komisyonu yürürlüğe girmelidir.

Bilgi 1: Yaşam güvencesi komisyonu tamamen hür ve bağımsız teknokratlardan oluşan; insan hayatını doğrudan sonlandırıcı etkisi olan meseleleri inceleyen komisyondur.(salgın,deprem vb) Bilgi 2: İnsan hayatını sonlandırıcı etkisi olan meselelerde uzman olan kişilerin oluşturduğu bu komisyon, yetkililerin (sağlık bakanlığı, belediye vb.) bu meselelere yeteri kadar öncelik

Hükumet Batılı Devletler ve Organizasyonlar (WTO ve IMF) olarak; Afrika Devletleriyle ticari anlaşmalar yaparken ya da kredi verirken demokratik reform ya da insan haklarının gelişimi gibi şartlar koymamalıdır.

Hükumet Batılı Devletler ve Organizasyonlar (WTO ve IMF) olarak; Afrika Devletleriyle ticari anlaşmalar yaparken ya da kredi verirken demokratik reform ya da insan haklarının gelişimi gibi şartlar koymamalıdır.

HSK; demokrasi endeksi ve hukukun üstünlüğü endeksinin düşük olduğu ülkelerde, AİHM’e yapılan başvurular değerlendirilirken, o ülkedeki iç hukuk yollarının tüketilmiş olması kriter olarak aranmamalıdır. (Örnek: Türkiye, Rusya, Ukrayna)

HSK; demokrasi endeksi ve hukukun üstünlüğü endeksinin düşük olduğu ülkelerde, AİHM'e yapılan başvurular değerlendirilirken, o ülkedeki iç hukuk yollarının tüketilmiş olması kriter olarak aranmamalıdır. (Örnek: Türkiye, Rusya, Ukrayna)

Hükümet, nedenci tarih okumasından rahatsızdır.

Nedenci Tarih Okuması: Tarihte yaşanmış ve günümüzde insan hakları ihlali olarak değerlendirilen etnik, dini sınıfsal, kültürel vb. ayrımcılıklar sebebiyle gerçekleşen olayların (soykırım, hak yoksunluğu, sömürü, sürgün vb.) toplumsal grupların arasındaki sosyoekonomik, kültürel vb. etkileşimlerin bir sonucu olduğunu ve bu olayların ortaya çıkış nedenlerini failleri ve