HSK; savaş muhabirliği sadece bağımsız basın örgütlerince (Reporters Without Borders, Uluslararası Bağımsız Gazetecilik Vakfı, IFJ vb.) görevlendirilen ve fonlanan gazeteciler tarafından yapılabilmelidir.

HSK; savaş muhabirliği sadece bağımsız basın örgütlerince (Reporters Without Borders, Uluslararası Bağımsız Gazetecilik Vakfı, IFJ vb.) görevlendirilen ve fonlanan gazeteciler tarafından yapılabilmelidir.

Hükümet üniversitelere serbest alanlar açılmasını destekler.

Bilgi Notu: Serbest alanlar, katılan bireylerin şartlar konusunda bilgilendirilerek kendi rızasıyla katıldıkları, bu alanların dışındaki bireylere yayılmadıkça ve suç teşkil etmedikçe içinde üretilen söylemlere, konulara ya da uygulamalara, bünyesinde bulunulan üniversitenin denetimlerinin ve cezalarının uygulanmadığı, üniversite kampüslerinde bulunan alanlardır.