HSK; efektif altruizm komunitesindeki kariyer danışma merkezleri (80000 hours gibi) ve büyük bağışçılar, uzak gelecek çalışmalarını önceleyecek şekilde yönlendirme yapmalı ve kaynak sağlamalıdır.

Efektif altruizm komünitesindeki başlıca çalışma alanları: Küresel sağlık-yoksulluk, hayvan refahı ve uzak gelecektir. Küresel sağlık-yoksulluk ile hayvan refahı çalışma alanları şu anda yaşayan veya yakın gelecekte yaşayacak insan ve hayvanların hayatını mevcut sorunları çözerek (sıtma, bağırsak parazitleri, aşırı yoksulluk, endüstriyel hayvancılık gibi) etkilemeye odaklanmaktadır. Uzak

HSK; sivil toplum kuruluşları, söylemlerinin görece çok daha büyük kısmını insanları politik tüketiciliğe teşvik etmek için kullanmalıdır.

Bilgi Notu 1: İlerlemeci sivil toplum kuruluşları; insanları kadın sorunları, çevresel sorunları, hayvan hakları, işçi hakları gibi   güncel sorunlarla ilgili bilgilendiren, insanları eyleme, protestoya çağıran; şirketlerin, kamu kuruluşlarının ve siyasi partilerin politikalarını değiştirmeye çalışan örgütlerdir. Bilgi Notu 2: Tüketicilerin sadece bireysel çıkarları doğrultusunda değil

Hükümet hayvan hakları hareketi olarak, insanları rasyonel argümanlarla ikna etmeye çalışmaktansa duygularına hitap ederek ikna etmeye çalışmayı tercih eder.(Buzağının anneden ayrıldığını göstermek, hayvanat bahçesindeki mutsuz fok balığı görüntüsü vb.)

Hükümet hayvan hakları hareketi olarak, insanları rasyonel argümanlarla ikna etmeye çalışmaktansa duygularına hitap ederek ikna etmeye çalışmayı tercih eder.(Buzağının anneden ayrıldığını göstermek, hayvanat bahçesindeki mutsuz fok balığı görüntüsü vb.)