HSK; efektif altruizm komunitesindeki kariyer danışma merkezleri (80000 hours gibi) ve büyük bağışçılar, uzak gelecek çalışmalarını önceleyecek şekilde yönlendirme yapmalı ve kaynak sağlamalıdır.

Efektif altruizm komünitesindeki başlıca çalışma alanları: Küresel sağlık-yoksulluk, hayvan refahı ve uzak gelecektir. Küresel sağlık-yoksulluk ile hayvan refahı çalışma alanları şu anda yaşayan veya yakın gelecekte yaşayacak insan ve hayvanların hayatını mevcut sorunları çözerek (sıtma, bağırsak parazitleri, aşırı yoksulluk, endüstriyel hayvancılık gibi) etkilemeye odaklanmaktadır. Uzak