Hükümet bir dekarbonizasyon ve iklim politikası olarak karbon vergisi getirmek yerine ETS oluşturmayı tercih eder.

Bilgi Notu 1: Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) enerji yoğunluğu fazla olan (elektrik ve ısı üretimi, petrol rafinerileri, demir-çelik üretimi, , kimyasal ürün üretimi, vb.) sektörlerde düzenleyici kurum tarafından her yıl salınabilecek belirli sera gazlarının toplam miktarı üzerinde mutlak bir sınır veya 'üst sınır' belirlenmesini öngören

HSK; sivil toplum kuruluşları, söylemlerinin görece çok daha büyük kısmını insanları politik tüketiciliğe teşvik etmek için kullanmalıdır.

Bilgi Notu 1: İlerlemeci sivil toplum kuruluşları; insanları kadın sorunları, çevresel sorunları, hayvan hakları, işçi hakları gibi   güncel sorunlarla ilgili bilgilendiren, insanları eyleme, protestoya çağıran; şirketlerin, kamu kuruluşlarının ve siyasi partilerin politikalarını değiştirmeye çalışan örgütlerdir. Bilgi Notu 2: Tüketicilerin sadece bireysel çıkarları doğrultusunda değil