Hükümet, İsrail-Filistin çatışmasının çözümü için iki devletli çözüm yerine tek devletli çözümü destekler.

Bilgi Notu 1: Tek devletli çözüm, etnisite veya dine bakılmaksızın İsrail, Batı Şeria ve Gazze Şeridi olmak üzere üç bölgenin tüm sakinleri için birleşik varlıkta vatandaşlık ve eşit haklara sahip tek bir devleti savunmaktadır. Bilgi Notu 2: İki devletli çözüm, "iki grup halk için iki

Hükümet gelişmekte olan ülkelerdeki sol hareketler olarak reformist sosyalizmi devrimci sosyalizme tercih eder.

Bilgi Notu 1 : Reformist sosyalizm yani sosyalist düşüncede reformizm, kademeli artan demokratik ilerlemenin toplumun temel ekonomik ilişkilerini ve politik yapısını değiştireceğini söyleyen görüştür. Bu görüş Marksist düşüncede yer alan toplumu, spesifik anlamda altyapıyı, değiştirmek için devrimin şart olduğu yönündeki devrimci anlayışa karşıdır. Bilgi Notu