Hükümet, nöroıraksak insanların toplumda varoluşunun arttırılabilmesi için, sistemde gerekli şartlar sağlandığında çok verimli olabilecekleri algısının perçinlenmesi yerine bu insanların üstün yetenekli/ her yerde bulunması gereken bir değer olduğu algısının perçinlenmesini tercih eder.

Bilgi Notu: Nöroıraksaklık (neurodivergence), bazı insanların beyin yapısının veya beynin çalışma biçiminin diğer insanlardan (nörotipik) farklı olduğunu açıklayan bir şemsiye terimdir. Örneğin, otizim, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD), disleksi vs. Nöroıraksak insanların sosyal ve analitik durumları okuyuşu nörotipik insanlardan farklıdır.