Hükümet, ABD üniversite bağış fonlarını üniversiteler arasında agresif bir şekilde yeniden dağıtır.

Finansal bağış, üniversitelere yapılan ve üniversitenin işletilmesi, bina inşa edilmesi, burs sağlanması, para ödülü ve hibe verilmesi vb. amaçlarla kullanılan bağış havuzudur. Örneğin, Harvard Bağışı şu anda 36.2 milyar USD’dir.