Hükümet, bir birey olarak, Platon’un Devleti’nde yaşamayı tercih eder.

Bilgi Notu: Platon’un Devleti, çocukların ortak olduğu, özel mülkiyetin olmadığı, herkesin yeteneğine göre eğitim aldığı ve meslek edindiği, filozof krallar tarafından yönetilen totaliter bir devlettir.