HSK; Tarihsel olarak ezilen gruplara tazminat verilirken ekonomik tazminatlar (örneğin doğrudan ödemeler, topluluk yatırımı, endüstrinin yeniden tahsisi) siyasi tazminatlara (örneğin parlamento kotaları, toprak üzerinde özerk kontrol verilmesi) tercih edilmelidir.