Hükümet, insanların dini vecibelerini yerine getirdiği dünyada ödüllerinin ölüm sonrası yaşamda verileceğinin vadedildiği bir din anlayışının olduğu dünyadansa bu dünyada verileceğinin vadedildiği bir din anlayışının olduğu dünyayı tercih eder.