Hükümet bir dekarbonizasyon ve iklim politikası olarak karbon vergisi getirmek yerine ETS oluşturmayı tercih eder.

Bilgi Notu 1: Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) enerji yoğunluğu fazla olan (elektrik ve ısı üretimi, petrol rafinerileri, demir-çelik üretimi, , kimyasal ürün üretimi, vb.) sektörlerde düzenleyici kurum tarafından her yıl salınabilecek belirli sera gazlarının toplam miktarı üzerinde mutlak bir sınır veya ‘üst sınır’ belirlenmesini öngören bir iklim politikasıdır. Bu üst sınır sektörden sektöre, o sektörün ortalama emisyon yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilir ve bu üst sınır yıldan yıla azaltılır.

Bilgi Notu 2: Düzenlemeye tabi şirketler, gerektiğinde birbirleriyle takas edebilecekleri emisyon sertifikaları satın alırlar. Eğer bir şirket üst sınırı geçip, o yılki emisyon miktarını karşılayacak sertifikayı teslim edemezse üst sınırı geçtiği için ağır bir cezaya çarptırılır. Sektörde belirlenmiş üst sınırın altında gaz salan bir şirket ise ona tahsis edilmiş olan ancak kullanmadığı emisyon miktarını, gelecek sene için saklayabilir ya da üst sınırı geçen bir şirkete kendi elindeki kullanmadığı sertifikaları herkese açık ve şeffaf bir şekilde satabilir.

Bilgi Notu 3: Karbon vergisi, emisyon ve enerji yoğunluğu fazla olan sektörlerdeki işletmelerin emisyonları için ödemeleri gereken bir vergi türüdür. Vergi genellikle salınan sera gazı emisyonlarının tonu başına alınır.