HİK; demokrasilerin işlevsizleştiği ülkelerde kalkınma diktatörlüğüne geçiş yapılmalıdır

Kalkınma diktatörlüğü; siyasi güvenliğin ekonomik büyümenin ön koşulu olduğu inancına dayalı olarak halkın siyasete katılımını kısıtlayan bir diktatörlüktür. Tipik örnekler Güney Kore’den Park Chung-hee, Filipinler’den Marcos ve Endonezya’dan Suharto’dur. .