HSK; efektif altruizm komunitesindeki kariyer danışma merkezleri (80000 hours gibi) ve büyük bağışçılar, uzak gelecek çalışmalarını önceleyecek şekilde yönlendirme yapmalı ve kaynak sağlamalıdır.

Efektif altruizm komünitesindeki başlıca çalışma alanları: Küresel sağlık-yoksulluk, hayvan refahı ve uzak gelecektir.

Küresel sağlık-yoksulluk ile hayvan refahı çalışma alanları şu anda yaşayan veya yakın gelecekte yaşayacak insan ve hayvanların hayatını mevcut sorunları çözerek (sıtma, bağırsak parazitleri, aşırı yoksulluk, endüstriyel hayvancılık gibi) etkilemeye odaklanmaktadır.

Uzak gelecek çalışma alanları ise gelecek nesilleri dikkate almaktadır. Bu alanda insanlığın uzak gelecekteki varlığını tehdit eden riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak gibi çalışmalar (İnsanlığın varlığını tehdit edebilecek biyoriskler hakkında önlemler yapılması, nükleer savaş riskinin azaltılması için düzenlemeler yapılması, olası bir biyofelaket (pandemi, nükleer savaş gibi) olması halinde insanlığın toparlanması için hazırlıkların yapılması, süper yapay zekanın güvenli olması için çalışılması veya mevcut olduğu gibi insanlığın uzak gelecekteki refahını dramatik şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalar (yapay zekanın geliştirilmesi, makroekonomik istikrar reformları, ileri enerji teknolojilerinin geliştirilmesi gibi) da vardır.