Hükümet, gelişmekte olan bir ülke olarak açık ekonomi politikası yerine ithal ikameci ekonomi politikasını tercih eder.

INFO: İthal İkamecilik: Toplam arz içinde ithalatın payını düşürerek yurt içi üretimin payını arttırmayı amaçlayan ekonomik gelişme ve sanayileşme stratejisidir. İthal edilmekte olan bir malın ya da mal gruplarının ithalatının kısıtlanarak, yurt içinde üretilmesine ithal ikamesi denir.