Hükümet, sosyal hak hareketlerinin yıkıcı söylemlere öncelik vermesinden pişmandır.

INFO: Yapıcı söylemler, mevcut toplumsal normların sağlıklı alternatiflerini tarif eden ve bunlara nasıl ulaşılabileceğine dair yol haritası çizen söylemlerdir. Yıkıcı söylemler ise toplumsal normları eleştiren, adaletsizliklerine işaret eden söylemlerdir. (Örn: Toksik maskülenite vs. sağlıklı maskülenite, erkek egemen ilişki modelleri vs. eşitlikçi ilişki modelleri)

Hükümet Açık Toplumu tercih eder.

Info 1: Yanlışlanabilirlik Prensibi; iddialarını aksinin kanıtlanması mümkün olmayan fikirlerin, açıklayıcı güçleri yüksek olsa dahi kıymetsiz olduğunu belirten felsefi prensiptir. Bu prensibe göre bir düşünce sistemi, eleştirilere her zaman kendini yeniden referans göstererek cevap veriyorsa da yanlışlanabilir değildir. Örnekler: Her sosyal fenomeni güç ilişkileri ya

Hükümet, Demokrat Parti olarak, ‘’Affirmative Action’’ politikasını geri getirmek için kampanya yapmak yerine ‘’Legacy Admission’’ politikasını engellemeye yönelik kampanya yapmalıdır.

INFO I: Legacy Admission; ABD’deki üniversitelerin kabul sürecinde o okulun mezunlarının çocukları için ayrılan kotadır. 2005 yılındaki bir araştırmaya göre, 19 üniversite ve kolejdeki belirli bir SAT puan aralığındaki 180.000 öğrencinin başvcuruları incelendiğinde, bir mezunun çocuğu olmanın kabul edilme şansını %19,7 oranında arttırdığı tespit edilmiştir.

Hükümet, yoğun rekabet içinde olduğu bir ülkeye karşı, işbirlikçi modeli yalnız modele tercih eder. (ABD-İran, Türkiye-Yunanistan, Azerbaycan-Ermenistan, İsrail-Suriye, Koreler, Japonya-Çin, Pakistan-Hindistan, Soğuk savaş dönemi ABD-Sovyetler vb.)

İşbirlikçi model: Bir ülkenin askeri, ekonomik ve güvenlik alanlarında yoğun rekabet ilişkisi içinde olduğu ülkelerle çift taraflı güvenlik anlaşmaları oluşturmayı ana hedef olarak belirlediği dış politika modelidir.Yalnız model: Ülkelerin yoğun rekabet ilişkisinde olduğu diğer ülkelerle güvenlik anlaşmaları inşa etmeye çalışmadığı veya gelen tekliflere katılmadığı modeldir.(Silahsızlanma