HSK; afetlere yatkın bölgelerde doğal afetler olması durumunda, devlet yalnızca daha güvenli bölgelere taşınmayı kabul eden kişilere yeniden yapılanma yardımı sağlamalıdır.

HSK; afetlere yatkın bölgelerde doğal afetler olması durumunda, devlet yalnızca daha güvenli bölgelere taşınmayı kabul eden kişilere yeniden yapılanma yardımı sağlamalıdır.