Hükümet stereotipik yaşam kültüründen pişmandır.

Bilgi: Stereotipik yaşam kültürü insanların hayat boyunca yaptıkları seçimlere dair basmakalıp alışkanlıklarını ifade eder. Örn. Statü sahibi olmak, çalışkan olmak, başarılı olmak, popüler olmak, romantik bir ilişkiye sahip olmak, iyi bir sosyal çevreye sahip olmak vs.