Hükümet İnanır Ki; aktivist hareketler, iptal kültürünü toplumsal değişimi teşvik etmenin bir aracı olarak benimsemelidir.

Bilgi: İptal kültürü, kişiler ve kurumların itiraz edilebilir veya saldırgan bir davranış olarak kabul edilen eylem ve ifadelerinden sonra onlara verilen desteğin geri çekilmesi/tepki gösterilmesi (iptal etme) şeklindeki popüler uygulamayı ifade eder.