Hükümet, Avrupa’daki radikal sol hareketler olarak, merkez partilerle mücadele etmeyi aşırı sağ partilerle mücadele etmeye öncelemelidir.

Hükümet Avrupa’daki radikal sol hareketler olarak merkez partilerle mücadele etmeyi aşırı sağ partilerle mücadele etmeye öncelemelidir.