Hükümet, Avrupa Birliği olarak, Türkiye’ye verdiği her türlü hibe/fon vb. finansal desteği kesmelidir.

Bilgi Notu: AB’nin TR’ye karşılığı olan bir anlaşma bağlamında verdikleri hariç, örneğin Mülteci Geri Kabul Anlaşması kapsamında verdiği fon.